Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

מה היא "הוראת סטופ מובטח"?

בתנאי שוק מסוימים (לדוגמה, בשוק תנודתי), הוראת הסגירה בהפסד עלולה שלא להתבצע בשער (מחיר) המדויק שבחרת. פונקציה זו תאלץ את הפוזיציה להיסגר בשער (מחיר) שבחרת, גם אם מחיר השוק עבר אותו. ברגע שמגיעים לשער זה, הפוזיציה תיסגר באופן אוטומטי. פונקציה זו אינה זמינה בכל המכשירים והמחיר נקבע לפי המרווח הגדול יותר.

כיצד פועלת הוראת סטופ מובטח:

  • ניתן לתת הוראה זו רק בפוזיציות חדשות ולא ניתן להוסיף אותה לפוזיציה קיימת.
  • ניתן לתת/לערוך הוראה זו רק בשעות בהן המכשיר זמין למסחר.
  • ברגע שנותנים הוראת סטופ מובטח, לא ניתן להסירה או לבטלה, אלא רק לשנות את ערכה.
  • לאחר הפעלת הוראת הסטופ המובטח לא ניתן לקבל החזר בגין החיוב החל בעת הפעלת הפקודה בגין המרווח המוגדל בין מחיר הקניה לבין מחיר המכירה, אשר ניתן לראותו טרם הפעלת הוראה מסוג זה.
  • הוראת סטופ מובטח תוגדר במרווח מסוים (בפער מינימאלי ומקסימאלי) מהשער (המחיר) הנוכחי של המכשיר, כפי שמוצג בפלטפורמת המסחר.

בכדי ללמוד כיצד עובדת הוראת סטופ מובטח, ראה הדוגמה הבאה:

מחירי קניה/מכירה של חוזה הפרשים על מניית Alphabet הינם $500/$498.
אתה מחליט לרכוש 10 חוזי הפרשים (CFDs) על מניית של Alphabet. נניח שהמרווח המוגדל בגין הוראת סטופ מובטח עומד על סך $10.
אתה נותן הוראה לסטופ מובטח במחיר מכירה על סך $450.
מחיר המכירה של חוזה הפרשים על מניית Alphabet נופל ל-$400 ← הפוזיציה תיסגר ב-$450 ולא ב-$400.
P&L (רווח והפסד) עם הוראת סטופ מובטח:
הפסד של $510 = $10- 10*($500 - $450)
P&L (רווח והפסד) ללא מתן הוראת סטופ מובטח:
הפסד של $1000 = 10*($400 - $500)

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? צור קשר!

Plus500 אינה מתיימרת להיות מוסד אקדמי רשמי המוכר על ידי מדינה/ממשלה כלשהי.

בחן את הידע שלך

מוכן לעשות את הצעד הבא במסע שלך?

למה לבחור ב-Plus500?

הגנה ואבטחה

המידע שלך מאובטח והכספים שלך מוחזקים בחשבונות בנק נפרדים בנאמנות, בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

תמיכה מקצועית

שירות לקוחות מקצועי במספר שפות.

פיקוח ורגולציה

החברה מורשית ומוסדרת על ידי הרגולטורים המובילים בעולם. למדו עוד.

אמינות

Plus500 Ltd הינה חברה הנכללת במדד FTSE 250, ומניותיה נסחרות בבורסה הראשית של לונדון ב- Main Market.