Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

מה מניע את מחיר הזהב?

מתרבויות עתיקות ועד לעידן המודרני, רבים הסתמכו על זהב למטרות נוי, לשימושים תעשייתיים וכסחורה בעלת ערך. ההיסטוריה של מתכת יקרה זו הייתה חוף מבטחם של משקיעים בעת תקופות של אי-יציבות כלכלית, חוסר שקט פוליטי ואפילו בשווקים גואים.

נוכח הביקוש הגלובלי הגבוה לזהב, תנודות במחיר הזהב עשויות לנבוע ממספר גדול של גורמים כגון אינפלציה, היצע, ביקוש ואפילו תחושות של הסוחרים, ולכן XAU/USD בתנודתיות מתמדת.

גורמים המשפיעים על מחיר הזהב

מחיר הזהב מושפע, בדרכים רבות, מאותם הגורמים המשפיעים על סחורות אחרות. עם זאת, הפופולאריות רחבת ההיקף שלו והיותו מאגר ערך מגדילים את החשיפה שלו לרווחים גבוהים יותר, וגם להפסדים.

גורמים מרכזיים המשפיעים על מחיר הזהב הם:

  • אינפלציה- כאשר מטבע חווה אינפלציה גדולה מהרגיל, סוחרים עשויים להעדיף להשקיע נכסיהם הנזילים בזהב היות והוא יחסית יציב ובאופן היסטורי שומר על ערכו היטב.
  • היצע- כמו סחורות אחרות, להיצע יש את הכוח להוריד את מחיר הזהב אם השוק נעשה רווי או להעלות את המחיר אם קיים חוסר. גילויי זהב חדשים מגדילים את הזמינות היכן שעשוי היה להיות מחסור.
    בניגוד לסחורות מתכלות כגון נפט ותירס, זהב נותר סחיר גם לאחר השימוש. אם המחיר עולה, כדאי לכורים לכרות זהב חדש. אם המחיר יורד, הם עשויים לא לכרות בכמות זהה ולהוביל להיצע בשוק לרדת.
  • ביקוש- ביקוש לזהב עשוי לנבוע מהצורך במתכת עבור צורפות תכשיטים, שימושים תעשייתיים ומסחר. אם הביקוש עולה על ההיצע, המחיר עשוי לעלות. מצד שני, אם הביקוש נמוך ולשוק יש עודף, אז המחיר עשוי דווקא לרדת, כדי למשוך קונים, או לעלות בהתאם לביקוש הקונים.
  • דולר ארה״ב- זהב מתומחר בדולרים ובכך הופך את הדולר האמריקאי לגורם משמעותי באטרקטיביות הסחורה למשקיעים זרים. אם מישהו סוחר ביורו, פאונד, או מטבע אחר, שווי נמוך של הדולר האמריקאי עשויים להפוך את הסחורה לאטרקטיבית יותר, בעוד דולר חזק עשוי לגרום להשפעה הפוכה.
  • אירועים גיאו-פוליטים- כמתכת גלובלית, אירועים גיאו-פוליטיים עשוים להיות בעלי השפעה על ההיצע של זהב. אירועים אלה עשויים להשפיע על תנועת מטבעות, ובכך לשנות את הערך היחסי של זהב לנכסים אחרים, ובעלי פוטנציאל להניע סוחרים רבים להשקיע בזהב או להפך.
ענן מילים זהב

זהב כמייצב מטבע

בנקים מרכזיים של מדינות רבות עושים שימוש בזהב כדי לייצב את המטבעות שלהם. מאגר זהב גדול בבנק המרכזי של מדינה משמש ככלי לגיבוי ערך המטבע עם סחורה פיזית.

כאשר מטבע יורד בערכו, המדינה עשויה לבצע רכישה גדולה של זהב עבור הבנק המרכזי שלה. לעיתים עסקאות כאלו יהיו גדולות מספיק כדי להשפיע על שוק הזהב העולמי היות וסוחרים מזהים שכמויות גדולות נרכשות ומועברות ולכן מוצאות מהשוק הפתוח למסחר, וגורמות לתנועה במחיר.

כאשר מבוצעת באופן נכון על ידי בנקים מרכזיים, שיטה זו מציעה תיקון מהיר למטבע על-ידי הנחלת אמון מחדש.

זהב כסחורה תחרותית

כפי שראינו, מחיר הזהב לא נע בהכרח בהתאם לביקוש לשם צריכה, כמו שווקי הנפט או הקפה ההיצע והביקוש לזהב מושפעים על-ידי סוחרים, קוני תכשיטים ואפילו ממשלות.

כאשר סוחרים בסחורה זו יש יתרון בלבחון או כל האספקטים של השוק ולשקול כיצד אירועים עולמיים עשויים להניע את מחיר הזהב למעלה או למטה.

זקוקים לעזרה?
תמיכה