Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

האקדמיה למסחר
למדו כיצד להשתמש בפלטפורמה וחדדו את כישורי המסחר שלכם בעזרת סרטוני הדרכה וחומרים מקצועיים אחרים.

מכשירים פיננסיים

אילו מכשירים פיננסיים אתם מציעים?

Plus500 מציעה CFD על למעלה מ-2800 מכשירים פיננסיים, כולל מניות, מט"ח, מדדים, מטבעות וירטואליים, סחורות, ETF ואופציות.

פרטים נוספים

היכן אוכל למצוא מידע עבור כל מכשיר?

מידע שימושי על המכשיר ניתן לראות בלשונית "פרטים" ליד כל מכשיר בפלטפורמת המסחר. פרטים אלה עלולים להשתנות מעת לעת, ולכן יש להקפיד ולבדוק את המידע לפני ביצוע מסחר (כל שינוי בפרטים ישפיע על פוזיציות חדשות בלבד).

פרטים נוספים

מה זה "מרווח" (spread)?

"מרווח" הוא ההפרש בין מחיר הקניה למחיר המכירה של מכשיר פיננסי בזמן מסוים.

Plus500 מציעה שני סוגי מרווחים עבור המכשירים שלה: מרווח דינאמי המותאם למרווח השוק כל עוד הפוזיציה פתוחה, ולעומתו, מרווח שבדרך כלל לא משתנה לפי תנודות השוק בזמן שהפוזיציה פתוחה, אך כשהשוק תנודתי ובלתי נזיל, הוא עשוי להשתנות כדי לשקף טוב יותר את תנאי שוק הבסיס. עם זאת, Plus500 עושה מאמץ לספק את המרווחים הצמודים ביותר בכל עת.

מומלץ תמיד לבדוק את סוג המרווח החל על המכשיר ולוודא שאתה מכיר את תכונות המכשיר לפני שאתה מתחיל לסחור. מידע על המרווח של מכשיר מסויים זמין באתר ובפלטפורמות המסחר דרך הקישור "פרטים" ליד שם המכשיר.

פרטים נוספים

מהי משמעות תאריך הפקיעה של המכשיר?

למכשירים המבוססים על חוזה עתידי עשוי להיות תאריך פקיעה או תאריך גלגול פוזיציה. מידע על התאריך הרלוונטי ניתן לראות על ידי לחיצה על הקישור "פרטים" ליד שם המכשיר במסך הראשי של פלטפורמת המסחר. בכל פעם שהחוזה העתידי מגיע לתאריך הפקיעה, כל הפוזיציות הפתוחות וההוראות לאותו המכשיר מבוטלות, ללא התחשבות בהוראות כלשהן אשר הגדרת טרם לכן.

פרטים נוספים

מהי התאמה של גלגול פוזיציות?

בכל פעם שחוזה עתידי מגיע לתאריך הפקיעה שלו ועבור המכשיר הפיננסי מוגדר גלגול אוטומטי של הפוזיציה, כל הפוזיציות הפתוחות וההוראות תגולגלנה באופן אוטומטי לחוזה העתידי הבא.
כדי לנטרל את ההשפעה על הערכת הפוזיציה הפתוחה, לאור השינוי בשער (מחיר) של המכשיר הפיננסי עבור התקופה החדשה של החוזה, תתבצע על ידינו התאמה לחשבון המסחר שלך. פקודות סטופ מותאמות גם הן בכדי לשקף את השער (מחיר) של המכשיר בחוזה חדש.

ערך הפוזיציה שלך ימשיך לשקף את ההשפעה של תנועת השוק בהתבסס על המחיר, הגודל והמרווח המקוריים שהיו בעת פתיחת הפוזיציה. אם החוזה החדש נסחר במחיר גבוה יותר, עבור פוזיציות הקניה תתבצע התאמה שלילית ועבור פוזיציות המכירה תתבצע התאמה חיובית. לעומת זאת, אם החוזה החדש נסחר במחיר נמוך יותר, עבור פוזיציות הקניה תתבצע התאמה חיובית ועבור פוזיציות המכירה תתבצע התאמה שלילית.

פרטים נוספים

מה יכול לגרום למכשיר להיות מסומן באפור או להיות לא זמין?

לעיתים מכשירים עלולים להיות לא זמינים למסחר. הדבר עלול להיגרם עקב תנאי שוק שלא מאפשרים קבלת מידע על מחירים, בין היתר, בעקבות תנודתיות קיצונית, היעדר נזילות, השעיות מסחר וכו'.

פרטים נוספים

כיצד אתם מתמודדים עם פעולות תאגידיות (corporate actions)?

פעולה תאגידית (corporate action) הינה אירוע שחל ביוזמת התאגיד, המשפיע על המניות שמונפקות על ידי החברה. לדוגמה:

דיבידנד - חלק מרווחי החברה המוקצים לבעלי המניות. כאשר משולם דיבידנד, שווי המניה יורד.

ספין-אוף - חברה עצמאית הנוצרת באמצעות חלוקת מניות חדשות של חברת האם. המניות של חברת האם יאבדו את ערכן בעקבות הספין-אוף, ובעלי המניות יקבלו מניות שוות ערך של החברה החדשה כפיצוי.

הנפקת זכויות - לבעלי המניות הקיימים מוצעת זכות לרכוש מניות נוספות של החברה בהנחה. זה בדרך כלל מוריד את מחיר של המניה של החברה.

פיצול מניות - הגדלת מספר המניות שהונפקו על ידי חלוקת כל מניה, בעוד ששווי השוק נשאר ללא שינוי. כשמספר המניות עולה – ערך כל מניה יורד.

פיצול מניות הפוך - צמצום כמות המניות המוצעות על ידי איחוד המניות הקיימות, בעוד ששווי השוק נותר ללא שינוי. ערך המניה עולה ככל שמספר המניות יורד.

היות ואינך הבעלים של המניה בעת המסחר ב-CFD, אינך זכאי לזכויות הצבעה או זכויות אחרות במקרה של הנפקת זכויות או בעת אירוע דומה, כגון פיצול מניות.
לכן, כדי להבטיח שהפוזיציות הפתוחות שלך לא יושפעו מאירוע תאגידי, Plus500 תבצע התאמה בחשבונך באופן אוטומטי. לדוגמא, במקרה של דיבידנד, Plus500 עשויה להוסיף לחשבונך או לנכות ממנו את סכום הרווח/ההפסד שהייתה צובר (תלוי בכיוון הפוזיציה שלך). במקרה של פיצול מניות או פיצול מניות הפוך, מספר המניות והמחיר יעודכנו לפי הצורך. פעולות אלה נקראות "התאמה".

פרטים נוספים

כיצד מחושבים המחירים של Plus500?

Plus500 מצטטת מחירים תוך התייחסות למחיר של המכשיר הפיננסי הבסיסי הרלוונטי והמרווח שלו.
המחירים שלנו מתקבלים ממספר ספקי מידע פיננסי חיצוניים, אשר מקבלים את הנתונים מבורסות רלוונטיות. לאחר מכן מבוצעת התאמה אוטומטית (מרווח) בכדי להגיע למחיר של Plus500. מרווח זה משולם על ידך, אך הוא כבר מובנה בשערים המצוטטים ולא נגבה כעמלה או תשלום נוסף מעבר לשערים המצוטטים.
ניתן לחשב את המרווח על ידי הפחתת מחיר המכירה ממחיר הקניה של המכשיר. מידע על מרווחים עבור כל מכשיר זמין באתר ובפלטפורמות המסחר דרך הקישור "פרטים" ליד שם המכשיר.
תמחור חוזי ההפרשים (CFD) שלנו על מטבעות וירטואליים נגזר ממידע המתקבל מבורסות שונות למסחר במטבעות וירטואליים. יש לזכור כי מחירי המטבעות הווירטואליים עשויים להיות שונים באופן משמעותי בבורסות השונות.

פרטים נוספים

האם אתם מציעים שירות גלגול פוזיציות?

לרוב המכשירים שאנו מציעים, המבוססים על חוזים עתידיים, יש תאריך גלגול פוזיציות. מידע זה ניתן למצוא על ידי לחיצה על הקישור"פרטים" ליד שמו של כל מכשיר במסך הראשי של פלטפורמת המסחר.
בכל פעם שחוזה עתידי מגיע לתאריך הגלגול האוטומטי שהוגדר עבור המכשיר, כל הפוזיציות וההוראות הפתוחות יגולגלו לחוזה עתידי הבא על ידי Plus500, ללא תשלום.
כדי לבטל את ההשפעה על הערכת השווי של הפוזיציה הפתוחה, בהתחשב בשינוי בשער (מחיר) המכשיר בתקופה החדשה של החוזה, מתבצעת התאמה המאפשרת לך לשמור על פוזיציות פתוחות מבלי להשפיע על ההון שלך. הוראות סטופ והוראות הגבלה מותאמות גם הן באופן פרופורציונלי על מנת לשקף את ההשפעה של תנועת השוק בהתבסס על מחיר הפתיחה שלך.
למידע נוסף על אופן חישוב ההתאמה של גלגול הפוזיציות: " מהי התאמה של גלגול פוזיציות?"

פרטים נוספים

האם אתם מוסיפים דיבידנדים?

דיבידנדים הם חלק מרווחי החברה המחולקים לבעלי המניות והתאריך האחרון הקובע אם בעל המניה זכאי לדיבידנד נקרא "יום האקס".
ב-Plus500 אתה סוחר ב-CFD על מניות, ולכן, אינך מחזיק במניה עצמה. אם ביום האקס יש לך פוזיציה פתוחה על CFD על מניה או ETF‏, תתבצע התאמה לחשבונך בהתאם לדיבידנד המשולם בשוק הבסיס. אם הינך מחזיק בפוזיציית קניה, תקבל התאמת דיבידנד חיובית לחשבונך. אם הינך מחזיק בפוזיציית מכירה, ההתאמה תהיה שלילית. יש לציין כי רכישת חוזה הפרשים על מניה אינה מקנה זכות הצבעה.

פרטים נוספים
לא מצאתם תשובה לשאלתכם? צרו איתנו קשר!

Plus500 אינה מתיימרת להיות מוסד אקדמי רשמי המוכר על ידי מדינה/ממשלה כלשהי.

בחן את הידע שלך

מוכן לעשות את הצעד הבא במסע שלך?

למה לבחור ב-Plus500?

הגנה ואבטחה

המידע שלך מאובטח והכספים שלך מוחזקים בחשבונות בנק נפרדים בנאמנות, בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

תמיכה מקצועית

שירות לקוחות מקצועי במספר שפות, הפועל מסביב לשעון.

פיקוח ורגולציה

Plus500EE AS מורשית ומוסדרת על ידי הרשות לפיקוח פיננסי של אסטוניה (רישיון מספר 4.1-1/18).

אמינות

Plus500 Ltd הינה חברה הנכללת במדד FTSE 250, ומניותיה נסחרות בבורסה הראשית של לונדון ב- Main Market.