Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

האקדמיה למסחר
למדו כיצד להשתמש בפלטפורמה וחדדו את כישורי המסחר שלכם בעזרת סרטוני הדרכה וחומרים מקצועיים אחרים.

הפקדות

מדוע ההפקדה שלי לא הושלמה בהצלחה?

  • השלמת תהליך אימות החשבון: במקרים מסוימים, הכספים המופקדים לא יופיעו ביתרת חשבונך עד להשלמת תהליך אימות החשבון או אמצעי התשלום. במקרה כזה תקבל הודעה בהתאם.
פרטים נוספים

האם יש הגבלה על הסכום שאני יכול להפקיד?

ישנן מספר הגבלות החלות על ההפקדות שאתה מבצע לחשבונך. הגבלות אלו משתנות בהתאם למדינה שבה הינך מתגורר. סכום ההפקדה המקסימאלי לכל עסקה מצויין בעמוד ההפקדה עבור כל אחת משיטות התשלום הזמינות. בנסיבות מסוימות הינך עלול להיתקל במגבלת הפקדה מסיבות הקשורות לאשראי. על מנת שתוכל לעמוד בדרישה לביטחונות באפשרותך לצמצם את מספר העסקאות הפתוחות. למידע נוסף עיין בהסכם המשתמש.

פרטים נוספים

האם בטוח להשתמש בכרטיס האשראי/החיובי שלי באינטרנט?

הפלטפורמה שלנו מוגנת באמצעות Secure Socket Layer) SSL). כל המידע הרגיש שמתקבל מהלקוחות, כדוגמת פרטי כרטיסי חיוב מיידי/אשראי, סיסמאות וכו', מועבר ע"י ה-SSL לסביבה מוגנת באופן אוטומטי.

פרטים נוספים

כיצד אוכל לבצע הפקדה לחשבון?

בכדי לבצע הפקדה ולהתחיל לסחור עם Plus500 יש לפעול לפי ההוראות הבאות:

לחץ על “כספים” ← “הפקדה” ← בחר בשיטת ההפקדה המועדפת מתוך רשימת האפשרויות הקיימות ← מלא את השדות ולחץ על כפתור "הפקדה" (במכשירים ניידים הגישה למסך "כספים" היא בעזרת כפתור התפריט).בכל שיטת הפקדה קיים רף הפקדה מינימאלי. מידע נוסף ניתן למצוא במסך ההפקדה בפלטפורמת המסחר. ניתן לבצע הפקדה באחת מהשיטות הבאות (יש לשים לב שחלק משיטות ההפקדה עלולות שלא להיות זמינות במדינתך):

פרטים נוספים

מידע על הפקדה באמצעות העברה בנקאית

מכיוון שהעברה בנקאית הינה העברת כספים שמתבצעת באופן ישיר מבנק לבנק, לא ניתן לבצע הפקדה מסוג זה דרך פלטפורמת המסחר של Plus500. על מנת לקבל את פרטי החשבון הרלוונטי לביצוע ההפקדה, יש לפעול לפי ההוראות הבאות:
לחץ על “כספים” ← “הפקדה” ← בחר באפשרות "העברה בנקאית" ← ולחץ על "שלח אימייל" לאחר מכן יישלח אליך דואר אלקטרוני עם הפרטים הרלוונטיים.

פרטים נוספים

הגנה על כספי לקוחות

החברות הבנות של Plus500 מורשות ומוסדרות במדינות שבהן הן פועלות ועומדות בכללי ההגנה על כספי הלקוחות.

פרטים נוספים

האם אני יכול לבצע הפקדה באמצעות אמצעי תשלום של חבר/אחר?

לא. כל הכספים חייבים להיות מופקדים באמצעות אמצעי תשלום הרשום על שמך ובבעלותך.

פרטים נוספים

האם אני יכול לבצע הפקדה באמצעות כרטיס חיוב מיידי/אשראי/חשבון השייך לחברה?

לא. כל הכספים חייבים להיות מופקדים באמצעות אמצעי תשלום הרשום על שמך ובבעלותך.

פרטים נוספים

האם אני יכול לבצע הפקדה מחשבון בנק משותף?

לרוב כן, אך ייתכן שתידרש להגיש מסמכים המוכיחים שהנך רשום כמוטב/בעלים בחשבון הבנק. עם זאת, במדינות ובנסיבות מסוימות ייתכן והדבר לא יהא אפשרי נוכח דרישות רגולטוריות.

פרטים נוספים

האם הכספים שלי יהיו בסיכון במקרה של חדלות פירעון?

כל כספי הלקוחות מוחזקים בחשבונות בנק נפרדים על מנת להבטיח הגנה מקסימאלית על כספיהם. למידע נוסף, ראה נושא: “הגנה על כספי לקוחות”.

פרטים נוספים
לא מצאתם תשובה לשאלתכם? צרו איתנו קשר!

Plus500 אינה מתיימרת להיות מוסד אקדמי רשמי המוכר על ידי מדינה/ממשלה כלשהי.

בחן את הידע שלך

מוכן לעשות את הצעד הבא במסע שלך?

למה לבחור ב-Plus500?

הגנה ואבטחה

המידע שלך מאובטח והכספים שלך מוחזקים בחשבונות בנק נפרדים בנאמנות, בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

תמיכה מקצועית

שירות לקוחות מקצועי במספר שפות, הפועל מסביב לשעון.

פיקוח ורגולציה

Plus500EE AS מורשית ומוסדרת על ידי הרשות לפיקוח פיננסי של אסטוניה (רישיון מספר 4.1-1/18).

אמינות

Plus500 Ltd הינה חברה הנכללת במדד FTSE 250, ומניותיה נסחרות בבורסה הראשית של לונדון ב- Main Market.