Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

תנאים והסכמים

הצהרת גילוי מוצר

אנחנו רוצים שהכל יהיה ברור ללקוחותינו ומשתדלים לעזור להם להבין אם המוצר מתאים להם.

הסכם משתמש

הסכם המשתמש מגדיר את היחסים שלנו אתך.

תנאי השימוש באתר

הגישה שלך לאתר זה הינה בכפוף לתנאי השימוש שלנו, וכן בכפוף להצהרות והודעות אחרות.

סיכונים

הודעת גילוי הסיכון שאנו מוסרים מספקת ללקוחות מידע לגבי הסיכונים המיוחסים ל-CFDs, אך היא אינה ממצה בהסברה את כל הסיכונים ואינה מסבירה כיצד סיכונים אלו עשויים לפעול בהקשר של הנסיבות הספציפיות של הלקוח. חשוב שלקוחותינו יבינו את הסיכונים הכרוכים בפעילות זו במלואם בטרם יחליטו לקיים איתנו יחסי מסחר.

מדיניות פרטיות

המדיניות שלנו בנוגע לניהול והגנה על המידע האישי שלך.

מדיניות הטיפול בתלונות הלקוח

פירוט מלא על הליך התלונות שלנו זמין כאן.

הצהרה סטטוטורית של FAIS

גילוי סטטוטורי במונחים של חוק ייעוץ פיננסי ושירותי תיווך מס' 37 משנת 2002.

מדריך PAIA

תהליך הגישה למידע, בכפוף לחוק קידום הגישה למידע (PAIA) 2000, סעיף 32 של החוקה.

הצהרת ניגוד עניינים

המדיניות שלנו בנושא ניטור וניהול ניגודי עניינים פוטנציאליים בתוך Plus500AU, בין Plus500AU לבין לקוחותיה ובין לקוחות Plus500AU.

מדיניות ביצוע הוראות

המדיניות שלנו בהצעת "הביצוע הטוב ביותר" בעת ביצוע הוראות מטעם הלקוחות.

למה לבחור ב-Plus500?

הגנה ואבטחה

המידע שלך מאובטח והכספים שלך מוחזקים בחשבונות בנק נפרדים בנאמנות, בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

תמיכה מקצועית

שירות לקוחות מקצועי במספר שפות, הפועל מסביב לשעון.

פיקוח ורגולציה

החברה מורשית ומוסדרת על ידי הרגולטורים המובילים בעולם. למדו עוד.

אמינות

Plus500 Ltd הינה חברה הנכללת במדד FTSE 250, ומניותיה נסחרות בבורסה הראשית של לונדון ב- Main Market.
זקוקים לעזרה?
תמיכה