Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

על פי מה נקבע מחיר מניה?

באופן כללי, מחיר מניות מושפע כל הזמן מביצועיה ורווחיותה, כמו גם השוק הכללי והרגש הציבורי כלפי אותה החברה.

היצע וביקוש

הגורם העיקרי שקובע את מחיר המניה הוא היצע וביקוש. כפי שרמזים התנאים, היצע מתייחס לזמינות מניה מסוימת, וביקוש הוא הרצון לרכוש אותה. היצע נמוך וביקוש גבוה מעלים את מחיר המניה, בעוד היצע גבוה וביקוש נמוך מורידים אותו.

כאשר חדשות ודיווחים מצביעים על ביצועים טובים של חברה או צמיחה בו היא עוסקת, הביקוש למניותיה גדל ומחיר המניות עולה בהתאם. מצד שני, חדשות ותחזיות שליליות יגרמו לירידה בביקוש; סביר להניח שמשקיעים יקנו מניות וסבירות גבוהה יותר למכור אותם, מה שיגדיל בתורו את היצע המניה בשוק ויוריד את המחיר בהתאם.

ההיצע והביקוש למניה מושפעים ממספר גורמים. בואו נבחן אותם:

כספי תאגידים וביצועים

חברות הנסחרות בבורסה נדרשות לפרסם דוחות הכוללים את הרווחים שלהם, תזרים המזומנים הנוכחי ותחזיות ביצועים עתידיות. הדוחות והביצועים העתידיים של חברה לאחר הוצאת דוחות אלו יכולים להשפיע על היצע וביקוש למניות החברה; ביצועים טובים יגדילו את הביקוש למניותיה וביצועים רעים יגרמו לירידת מחירים.

הודעות על דיבידנד יכולות גם להשפיע על מחיר המניה. אם הדיבידנדים גבוהים מהצפוי, אז מחירי המניות נוטים לעלות ולהיפך.

ניהול ויחסים פנימיים ממלאים גם תפקיד ביחס המשקיעים לחברה, אשר בתורו ישפיע על מחיר מלאי החברה. אם מנהיגות היא מסוגלת ויציבה, וידוע כי החברה מחזיקה במדיניות אחריות חברתית איתנה, הרי שהיא בדרך כלל נחשבת לחברה אשר עשויה להמשיך לצמוח ולהצליח.

כלכלה

מחירי המניות נוטים לעלות במהלך פריחה כלכלית ונוטים לרדת בזמן מיתון. שיעורי הריבית משפיעים גם הם על מחירי המניות. בסביבות ריבית נמוכות יותר, יחפשו לרוב המשקיעים תשואות טובות יותר בנכסים בעלי סיכון גבוה יותר. בדרך כלל זה מוביל לזרימה גדולה יותר לשווקי המניות. לעומת זאת, כאשר הריבית גבוהה יותר, המשקיעים יעדיפו את הריביות הגבוהות יותר המוצעות בגלל הסיכון הנמוך יותר הכרוך בכך. זה נוטה להוביל לביקוש נמוך יותר למניות. בנוסף, האינפלציה משפיע על כוח הקנייה וההוצאה של החברה, כמו גם על הלקוחות של לקוחותיה, ועלולה לגרום למחיריהם לנוע בהתאם.

רשת אייקונים של תאגידים כלכליים וביצועים כלכליים ופוליטיים

פוליטיקה

גורמים פוליטיים ממלאים גם הם חלק במחירי המניות שכן הסביבה בה פועלים עסקים נוצרת על ידי הממשלה. לפוליטיקה יש השפעה ישירה על יחסים בינלאומיים, תקנות, מדיניות כספית ופיסקלית, חקיקה, מיסוי והיבטים רבים אחרים של הכלכלה. זה, בתורו, עשוי להשפיע על היכולת של חברה לנהל עסקים, על מחיר חומרי הבסיס, על תהליך השיווק וההפצה ורבים אחרים. וכל הגורמים הללו עשויים להשפיע בצורה ישירה על ביצועיה של חברה.

סנטימנט שוק

סנטימנט השוק הוא הפסיכולוגיה הקולקטיבית של המשקיעים, ומה הם חושבים שיקרה עם השוק. סנטימנט שוק בדרך כלל מבוסס על הגורמים שהוזכרו לעיל, כמו גם על החדשות ועל מוניטין של חברה, ומחיר של מניה עשוי לעלות או לרדת אם התחושה הכללית הולכת לכיוון מסוים.

עם זאת, לעיתים קרובות, המשקיעים מבססים את החלטות המסחר שלהם על מגמות, או שרוכבים על גל המגמה ויוצרים מומנטום, או מאמינים שהמגמה תשתנה ופועלים בכיוון הנגדי. היכולת לקרוא לאן פונה השוק בהתבסס עלהמשקיעים, עשויה לאפשר לאנשים לנצל כיוון משתנה.

מחשבות אחרונות

מחירי המניות מונעים על ידי מגוון גורמים, אך בסופו של דבר המחיר בכל רגע נתון נובע מההיצע והביקוש באותה נקודת זמן בשוק.

באופן כללי, משקיעים לטווח הקצר יבחנו מקרוב מגמות, אינפלציה וגורמים כלכליים על מנת לקבל את החלטות המסחר שלהם, בעוד שמשקיעים לטווח ארוך יתמקדו בביצועי החברה וכוח ההשתכרות שלה.

זקוקים לעזרה?
תמיכה