Plus500 אינה מספקת את מוצריה ושירותיה לתושבי ארצות הברית.

Plus500 אינה מספקת את מוצריה ושירותיה לתושבי ארצות הברית.

77% מהחשבונות הקמעונאיים בחוזי הפרשים מפסידים כסף.

תפריט

ניכוי מס במקור על נגזרים על מניות אמריקאיות - 871(m)

בהתאם לתקנות של רשות המסים האמריקאית בהתייחס לסעיף (m)871 לקודקס המסים האמריקאי, מחזיקים זרים של מניות של נגזרים המבוססים על מניות אמריקאיות יחויבו במס על התאמות דיבידנדים באותו אופן כמו מחזיקים זרים של דיבידנדים אמריקאים אמיתיים.

על פי חוקי המס של ארה"ב, Plus500 נדרשת לקבל תיעוד מלקוחות הסוחרים במכשירים המבוססים על מניות אמריקאיות. אם אתה סוחר או מעוניין לסחור במכשירים המבוססים על מניות אמריקאיות, מלא את הטופס הנדרש.

שאלות ותשובות אינפורמטיביות

זקוקים לעזרה?
תמיכה