Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

האם Plus500 גובה עמלה עבור החזקת פוזיציה מעבר ללילה?

הסכום של מימון הלילה נוסף לחשבונך או מופחת ממנו בכל פעם שהפוזיציה נשארת פתוחה לאחר שעה מסוימת (“שעת מימון לילה”).

לחישוב מימון הלילה היומי עבור הפוזיציה שלך, השתמש בנוסחה הבאה:
היקף מסחר * שער פתיחת פוזיציה * ערך ליחידה * % מימון הלילה היומי

במסחר ב-CFD על מניות, הנוסחה היא:
היקף מסחר * שער הסגירה היומי * ערך ליחידה * % מימון הלילה היומי, כאשר שעור הסגירה היומי הוא הממוצע [(קניה+מכירה)/2] של המחיר האחרון אשר מצוטט 30 דקות לפני שעת מימון הלילה (לדוגמה: אם שעת מימון הלילה היא 22:00, ניקח את המחיר האחרון שצוטט בשעה 21:30 או לפני.

את שעת מימון הלילה ואחוז מימון הלילה היומי ניתן למצוא בקישור "פרטים" ליד שם המכשיר במסך הראשי של פלטפורמת המסחר. למידע נוסף על עמלות, קרא את “האם אתם גובים עמלות כלשהן?

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? צור קשר!

Plus500 אינה מתיימרת להיות מוסד אקדמי רשמי המוכר על ידי מדינה/ממשלה כלשהי.

בחן את הידע שלך

מוכן לעשות את הצעד הבא במסע שלך?

למה לבחור ב-Plus500?

הגנה ואבטחה

המידע שלך מאובטח והכספים שלך מוחזקים בחשבונות בנק נפרדים בנאמנות, בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

תמיכה מקצועית

שירות לקוחות מקצועי במספר שפות, הפועל מסביב לשעון.

פיקוח ורגולציה

Plus500EE AS מורשית ומוסדרת על ידי הרשות לפיקוח פיננסי של אסטוניה (רישיון מספר 4.1-1/18).

אמינות

Plus500 Ltd הינה חברה הנכללת במדד FTSE 250, ומניותיה נסחרות בבורסה הראשית של לונדון ב- Main Market.