Plus500 אינה מספקת את מוצריה ושירותיה לתושבי ארצות הברית.

Plus500 אינה מספקת את מוצריה ושירותיה לתושבי ארצות הברית.

77% מהחשבונות הקמעונאיים בחוזי הפרשים מפסידים כסף.

תנאים והסכמים

הסכם משתמש

החוזה המכתיב את היחסים בין הלקוח והחברה, והמפרט את כל התנאים וההתניות ביחס לשימוש בשירות המוצע על ידי Plus500CY.

תנאי השימוש באתר

גישתך לאתר זה היא בכפוף לתנאים שלנו ולהצהרות והודעות אחרות.

סיכונים

הודעת גילוי הסיכון שאנו מוסרים מספקת ללקוחות מידע לגבי הסיכונים המיוחסים ל-CFDs, אך היא אינה ממצה בהסברה את כל הסיכונים ואינה מסבירה כיצד סיכונים אלו עשויים לפעול בהקשר של הנסיבות הספציפיות של הלקוח. חשוב שלקוחותינו יבינו את הסיכונים הכרוכים בפעילות זו במלואם בטרם יחליטו לקיים איתנו יחסי מסחר.

מדיניות פרטיות

המדיניות שלנו בנוגע לניהול והגנה על המידע האישי שלך.

הצהרת ניגוד עניינים

המדיניות שלנו בעניין ניטור וניהול ניגודי אינטרסים פוטנציאליים ב-Plus500CY, בין Plus500CY ולקוחותיה, ובין לקוחותיה השונים של Plus500CY. מטרתנו היא לפעול לאור מיטב האינטרסים של הלקוחות שלנו.

מדיניות ביצוע הוראות

המדיניות שלנו בנוגע ל"ביצוע מיטבי" בעת ביצוע הוראות מטעם לקוחותינו; Plus500CY נוקטת באמצעים מספקים על מנת להגיע לתוצאות הטובות ביותר עבור לקוחותיה. מחובתנו לנהל את עסקינו מולך באופן כן, הוגן ומקצועי, וכן לפעול לטובת האינטרסים שלך בעת ביצוע הוראות.

קרן לפיצוי משקיעים

Plus500CY הנה חברה בקרן לפיצויי משקיעים (“ICF”), המספקת פיצוי ללקוחות קמעונאיים הזכאים לכך, במקרה בו חברת השקעות קפריסאית אינה מסוגלת לעמוד בהתחייבויותיה כלפי לקוחותיה.

מידע על החברה

מידע על רישיון ופרטים ליצירת קשר של Plus500CY Ltd.

מדיניות סיווג הלקוחות

מדיניות זו מכילה מידע ונהלים לגבי האופן שבו Plus500CY מסווגת את לקוחותיה לפי הקטגוריות הזמינות.

מדיניות הטיפול בתלונות הלקוח

פירוט מלא על הליך התלונות שלנו זמין כאן.

מסמך פרטי מפתח

מסמך זה מספק לכם פרטי מפתח על מוצרי ההשקעה שלנו.

למה לבחור ב-Plus500?

פלטפורמה מובנת

מרווחים תחרותיים

חברה מוסדרת ומפוקחת

תמיכה מקוונת

זקוקים לעזרה?
תמיכה