Plus500 אינה מספקת את מוצריה ושירותיה לתושבי ארצות הברית.

תפריט

משיכות

תהליך עיבוד בקשה למשיכת כספים

טיפול במשיכות מתבצע תוך יום עסקים אחד ממועד פתיחת בקשת המשיכה. ניתן לעקוב אחר שלבים אלה ע"י לחיצה על “ניהול כספים” ← “סיכום תנועות כספיות”:

פרטים נוספים

הגבלות החלות על משיכת כספים

בכל אמצעי משיכה קיים סכום מינימאלי למשיכה, שאותו ניתן לראות במסך המשיכה בפלטפורמת המסחר.
לפי המדיניות שלנו, אם ניתן, אנו נעביר כספים לאותו אמצעי התשלום שממנו הם הופקדו. יש לזכור כי ייתכן שתצטרך להציג מסמכים לאימות אמצעי התשלום שלך בכדי למשוך כספים. למידע נוסף על משיכות כספים עיין בהסכם המשתמש שלנו.

פרטים נוספים

תוך כמה זמן מתבצעת המשיכה בכל אחת משיטות המשיכה?

טיפול במשיכות מתבצע תוך יום עסקים אחד ממועד פתיחת בקשת המשיכה. מסגרת הזמן לקבלת התשלום תלויה בשיטת המשיכה ובזמן שלוקח לצד השלישי שמבצע את העברת התשלום לסיים את התהליך.
מסך המשיכה בפלטפורמת המסחר מציג את הדרישות המינימאליות לביצוע המשיכה עבור כל אמצעי תשלום. עיבוד בקשת המשיכה של סכום הנמוך מהסכום המינימאלי למשיכה עלול להיות כרוך בחיוב חשבונך.

פרטים נוספים

זיכוי כרטיס אשראי/חיוב (מדיניות החברה)

אם תבצע הפקדה לחשבונך ב-Plus500 באמצעות כרטיס אשראי/חיוב, אנו קודם כל ננסה לזכות את אותו הכרטיס, גם אם תבחר אמצעי משיכה אחר בעת הגשת הבקשה למשיכה. אמצעי המשיכה שתבחר ישמש כגיבוי למקרה שלא נצליח לזכות את כרטיס האשראי. לאחר אישור המשיכה ושליחת הכספים על ידינו, כרטיס האשראי יזוכה בהתאם למועד החיוב/זיכוי של הכרטיס.

פרטים נוספים

כיצד אוכל לבצע משיכת כספים?

על מנת לבצע משיכת כספים יש לפעול לפי ההוראות הבאות:
לחץ על “כספים” ← “משיכה” ← בחר בשיטת המשיכה המועדפת ← מלא את השדות ולחץ על הכפתור "פתח משיכה" (במכשירים ניידים הגישה למסך "כספים" היא דרך כפתור התפריט).

פרטים נוספים
לא מצאתם תשובה לשאלתכם? צור קשר!
דוא"ל

Plus500 אינה מספקת את מוצריה ושירותיה לתושבי ארצות הברית.

Plus500 אינה מתיימרת להיות מוסד אקדמי רשמי המוכר על ידי מדינה/ממשלה כלשהי.

בחן את הידע שלך

מוכן לעשות את הצעד הבא במסע שלך?

למה לבחור ב-Plus500?

פלטפורמה מובנת

מרווחים תחרותיים

חברה מוסדרת ומפוקחת

הגנה מפני יתרה שלילית

תמיכה מקוונת