Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

ביטחון כספי לקוחות

כאשר אתה פותח חשבון אצלנו אנו נחזיק את הכספים שלך בהתאם לכללי אחזקת כספי לקוחות של הרשות לניירות ערך של קפריסין. על פי כללים אלה, אנו מחזיקים את האמצעים הכספיים של כל לקוח בחשבון לקוח נפרד.

הגנה על כספי הלקוחות
כל כספי הלקוח הינם מוחזקים בחשבון לקוח נפרד בהתאם לכללי אחזקת כספי לקוחות של הרשות לניירות ערך של קפריסין
Plus500CY Ltd משתמשת בהונה להתכסות ולא בהון הסוחרים
Plus500CY Ltd לא מעבירה את הון הלקוחות לברוקרים השונים
Plus500CY Ltd אינה לוקחת פוזיציות בשוק למטרות ספקולציה
Plus500CY Ltd אינה חשופה לחוב אירופי
Plus500CY Ltd מבוקרת על ידי הרשות לניירות של קפריסין CySEC
Plus500CY Ltd אינה משקיעה את הון הלקוחות

הקרן לפיצוי משקיעים

Plus500 שותפה בקרן הפיצויים של משקיעים המיועד ללקוחות של חברות השקעות הפועל לפי חוקי הרפובליקה של קפריסין. Plus500 מעניקה לך את הביטחון, המשאבים, הכיסוי הגלובלי והשירות של ארגון בין-לאומי עם יותר מ -1,000,000 לקוחות ברחבי העולם המבצעים מיליוני עסקות בכל חודש. יתר על כן, Plus500 אינה מאפשרת ללקוחותיה להיות בחוב כספי כלפיה, בעלת נזילות משמעותית ועודפי הון רגולטורי משמעותיים מעבר לדרישות הרגולציה החלות עליה. קרא עוד:  הקרן לפיצוי משקיעים

כדור הארץ ומנעול המייצגים הגנה על כספי הלקוחות

למה לבחור ב-Plus500?

פלטפורמה מובנת

מרווחים תחרותיים

חברה מוסדרת ומפוקחת

תמיכה מקוונת

זקוקים לעזרה?
תמיכה