Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Yhdysvaltain osakejohdannaisten lähdevero – 871(m)

Yhdysvaltain Internal Revenue Servicen (”IRS”) Yhdysvaltain verolainsäädännön osioon 871(m) antamien säännösten mukaisesti Yhdysvaltojen ulkopuolisten yhdysvaltalaisosakkeiden johdannaisten haltijoita verotetaan osinkojen tasoituksista samalla tavalla kuin Yhdysvaltojen ulkopuolisten todellisten yhdysvaltalaisosinkojen haltijoita.

Plus500:lla on tämän Yhdysvaltojen verosäännöksen mukaan velvollisuus hankkia dokumentit asiakkailta, jotka käyvät kauppaa välineillä, joiden kohteena on yhdysvaltalaisosakkeita. Jos käyt tai haluat käydä kauppaa välineillä, joiden kohteena on yhdysvaltalaisosakkeita, täytä vaadittu lomake.

Tietoa antavia kysymyksiä ja vastauksia

Jos käyt tai haluat käydä kauppaa välineillä, joiden kohteena on yhdysvaltalaisosakkeita, sinun on täytettävä lomake kaupankäyntitililläsi mahdollisimman pian. Jos lomaketta ei toimiteta, tilisi kaupankäyntiä voidaan rajoittaa.

Lomakkeen täyttäminen kestää vain muutaman minuutin. Voit luottaa siihen, että Plus500 säilyttää toimittamasi tiedot turvallisesti verkkosivustomme ja alustamme tietosuojakäytännön mukaisesti ja jakaa ne vain, jos laki niin vaatii.

Niiden Plus500-asiakkaiden, jotka ovat yksityishenkilöitä, on täytettävä yksi seuraavista lomakkeista asemansa mukaan –

  • Lomake W-8BEN (muille kuin yhdysvaltalaisille henkilöille) – todistus ulkomaisen edunsaajan asemasta Yhdysvaltojen lähdeveroa ja raportointia varten.
  • Lomake W-9 (Yhdysvaltain kansalaisille tai verotuksellisille asukkaille) – verovelvollisen tunnistenumeron ja vakuutuksen pyyntö.

Katso lisätietoa IRS:n verkkosivustolta.

Kaikilta henkilöiltä veloitetaan oletuksena 30 %:n lähdevero Yhdysvaltojen säännösten mukaisesti. Yhdysvallat on kuitenkin tehnyt tiettyjen maiden kanssa verosopimuksia, jotka voivat antaa sinulle mahdollisuuden alennettuun lähdeverokantaan. Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvat voivat olla oikeutettuja 30 %:n sijaan 15 %:n lähdeveroon.

Jotta voimme soveltaa asiaankuuluvaa verokantaa sinua mahdollisesti koskevan sopimuksen mukaisesti, sinun on täytettävä lomake hakeaksesi alennettua veronpidätysastetta sovellettavan sopimuksen mukaisesti.

Jos lomaketta ei toimiteta vaaditussa ajassa, kaupankäyntitiliisi voidaan asettaa rajoituksia.

Plus500 maksaa veron määrän ilman vaikutusta asiakkaan saldoon, joten asiakkaamme ovat oikeutettuja koko osingon tasoituksen määrään. Yhdysvaltojen säännösten mukaisesti asiakkaidemme on silti täytettävä verolomakkeet asemansa ilmoittamiseksi. Invest-alustaa käyttävät asiakkaat saavat kuitenkin osingon arvon verovähennysten jälkeen.

Tätä lähdeveroa sovelletaan osinkojen tasoituksiin, jotka on maksettu positioista yhdestä seuraavista välinetyypeistä:

  • Yhdysvaltoihin rekisteröityjen yhtiöiden osakkeet ja osakkeiden CFD-tuotteet
  • Yhdysvaltojen osakkeita seuraavien ETF:ien CFD-tuotteet
  • kaikki vaatimukset täyttämättömät sellaisten indeksien CFD-tuotteet, jotka sisältävät yhdysvaltalaisosakkeita.

Veroa ei sovelleta vaatimukset täyttäviin indekseihin, joita ovat esimerkiksi seuraavat: Dow Jones (USA 30 – Wall Street), S&P 500

Säännöksiä sovelletaan 1. tammikuuta 2017 tai sen jälkeen avattuihin säännösten pariin kuuluvien välineiden pitkiin positioihin.

Laskemme jokaisen säännösten pariin kuuluvan position osalta osingon tasoituksen ja vähennämme 30 %:n lähdeverosumman (tai vähemmän, jos tili kuuluu asianmukaisen sopimuksen pariin). Osingon tasoitus vastaa vain 70 %:n (tai enemmän sopimuksesta riippuen) jäljellä olevaa määrää.

Plus500 ottaa veron maksettavaksi ja maksaa veron asiakkaidemme puolesta, joten osingon tasoitukset näkyvät toistaiseksi 100-prosenttina määrinä. Invest-alustaa käyttävät asiakkaat saavat kuitenkin osingon arvon verovähennysten jälkeen.

IRS:n antamien osioon 871(m) kuuluvien säännösten nojalla Yhdysvaltojen ulkopuolisia yhdysvaltalaisten osakejohdannaisten omistajia verotetaan osinkotuloista samoin kuin Yhdysvaltojen ulkopuolisia kohde-etuuksien omistajia. Osinkojen tasoitukset johdannaisista, joiden kohteena on yhdysvaltalaisosakkeita, ovat ”osinkoja vastaavia maksuja”, joten niitä pidetään Yhdysvalloista peräisin olevana osinkotulona. Vastaavasti maksettuja osinkoja välineistä, joiden kohteena on yhdysvaltalaisosakkeita, pidetään Yhdysvalloista peräisin olevana tulonlähteenä, joita verotetaan Yhdysvaltojen verosäännösten mukaisesti.
Tarvitsetko apua?
24/7-tuki