Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Kauplemisakadeemia
Õppige meie platvormi põhitõdesid ja täiustage oma kauplemisoskusi meie juhendvideote ja muude õppematerjalide abil.

Kauplemine

Mis on CFD?

Hinnavahelepingud (Contracts for Differences ehk "CFD-d") arendati välja selleks, et klientidel oleks võimalik kasutada kõiki aktsiate, indeksite, ETF-ide, Forexite, optsioonide ja toormete positsioone ilma kohustuseta alusinstrumenti füüsiliselt omada. Klient sisestab CFD-sse noteeritud hinna, erinevus selle hinna ja CFD positsiooni sulgemisjärgse hinna vahel arveldatakse sularahas, siit tuleb ka termin "hinnavaheleping" (Contract for Difference ehk "CFD").

Lisateave

Mis on kahjumi peatamise order (Close at Loss Order ehk Stop Loss Order)?

Antud tööriist võimaldab teil seadistada kindla kursi (hinna), mille korral teie positsioon suletakse juhul, kui hind liigub teie vastu, minimaliseerides sel viisil teie kahjumi. Kui hind saavutatakse või ületatakse (kuna mõnikord võib hind "lõheneda" ning määratud tasemest mööduda), siis rakendub stopp-order ja teie positsioon suletakse automaatselt. Tööriista kasutamine on tasuta.
"Hindade libisemise" tõttu pole võimalik garanteerida, et positsioon sulgub täpselt teie määratud hinnataseme juures. Libisemist võib ette tulla muutlike hinnaliikumiste korral. Kui turg jõuab teie määratud positsiooni sulgemise hinnani või ületab selle, siis suletakse positsioon järgmise võimaliku hinna juures.

Lisateave

Mis on kasumi lõpetamise order (Close at Profit Order ehk Stop Limit Order)?

Antud tööriist võimaldab teil seadistada kindla hinna, mille puhul teie positsioon suletakse, et kaitsta teie kasumit. Kui hind saavutatakse või ületatakse, siis sulgub positsioon automaatselt. Tööriista kasutamine on tasuta, kuid see ei garanteeri, et positsioon suletakse täpselt teie poolt seadistatud hinnataseme juures.

Lisateave

Mis on "garanteeritud stopp-order"?

Teatud turutingimuste korral (näiteks turukõikumised) võib juhtuda, et teie Stop Loss orderit ei rakendata täpselt teie määratud kursi (hinna) juures. Antud tööriist sunnib positsiooni sulguma täpselt teie suletud kursi (hinna) juures isegi siis, kui turuhind sellest möödub. Hetkel, mil hind jõuab teie määratud tasemeni, sulgub positsioon automaatselt. Tööriist ei ole saadaval kõigi instrumentide jaoks, suurema hinnavahe korral lisandub lisatasu.

Lisateave

Mis on alustamise tagatis?

Uue positsiooni avamiseks peab teil oma kauplemiskontol olema piisavalt vahendeid (teie konto omakapital peab ületama alustamise tagatise nõuet). Konkreetse instrumendi alustamise tagatise määra vaatamiseks minge Plus500 kauplemisplatvormi põhiekraanile, valige finantsinstrument ja vajutage selle kõrval lingile "üksikasjad".

Lisateave

Mis on minimaalne tagatis?

Minimaalne tagatis on omakapitali summa, mida klient peab positsiooni avatuna hoidmiseks säilitama. Konkreetse instrumendi minimaalse tagatise määra vaatamiseks minge Plus500 kauplemisplatvormi põhiekraanile, valige finantsinstrument ja vajutage selle kõrval lingile "üksikasjad".

Lisateave

Mis on lisatagatise nõue (Margin Call)?

Kui teie omakapital peaks langema allapoole hooldusmarginaali summat, teeb Plus500 lisatagatise nõude (margin call) ja sulgeb mõne/kõik avatud positsioonid. Oma avatud positsiooni(de) pidev jälgimine ning piisavate vahendite olemasolu kindlustamine kontol on teie enda vastutus, samuti peate te olema ise võimeline otsustama, millal oma avatud positsioon(id) sulgeda.

Lisateave

Milline on kauplemisega alustamisel nõutud miinimumsumma?

Plus500 platvormil kauplemine toimub finantsinstrumentide positsioonide avamise teel. Igal instrumendil on kindel “ühikuline kogus”, mis tähendab minimaalsetpositsiooni avamiseks vajalikku lepingute, aktsiate jne kogust. Lisainformatsiooni leiate iga instrumendi kõrval olevalt üksikasjade lingilt, kust teil on võimalik lugeda ka tagatisenõuete, võimenduse, kauplemistundide jne kohta.

Lisateave

Mis on Pip?

Hindade intressipunkt (pip) mõõdab finantsinstrumendi hinna väikseimat muutuse ühikut. Tavaliselt viitab see intstrumendi hinna viimasele kümnendipunktile.

Lisateave

Mis on liikuv stopp-order (Trailing Stop Order)?

Liikuv stopp-order (Trailing Stop Order) on mõeldud teie kasumi kaitsmiseks, võimaldades positsiooni avatuna hoidmist nii kaua, kuni hind liigub õiges suunas ja sulgedes positsiooni hetkel, mil hind on liikunud vastupidises suunas kindlaks määratud pipside võrra.
Liikuva stopp-orderi ülesanne ostupositsioonide puhul on kaitsta kasumit instrumendi hinna tõusmise korral ja piirata kahjumit hinna langemise korral. Liikuva stopp-orderi ülesanne müügipositsioonide puhul on kaitsta kasumit instrumendi hinna langemise korral ja piirata kahjumit hinna tõusmise korral. Tööriista kasutamine on tasuta, kuid teie positsiooni sulgumine täpselt teie poolt määratud hinnataseme juures ei ole garanteeritud.

Lisateave
Kas te ei leidnud oma küsimusele vastust? Kontakt!

Plus500 ei väida, et on ametlik akadeemiline asutus, mis on saanud tunnustuse mis tahes riigilt/valitsuselt.

Testi oma Teadmisi

Oled valmis astuma järgmist sammu oma teekonnal?

Miks Plus500?

Kaitstud ja turvaline

Teie andmed on kaitstud ja teie vahendid hoitakse eraldi pangakontodel vastavalt regulatiivsetele nõuetele.

Asjatundlik tugi

Ööpäevaringselt kättesaadav ja mitmekeelne klienditugi.

Reguleeritud

Plus500EE AS on saanud tegevusloa ja on Eesti Finantsinspektsiooni järelevalve all (tegevusluba nr 4.1-1/18).

Usaldusväärne

Plus500 Ltd on FTSE 250 ettevõte ja noteeritud Londoni börsi põhinimekirjas.