Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Kauplemine

Mis on alustamise tagatis?

Uue positsiooni avamiseks peab teil oma kauplemiskontol olema piisavalt vahendeid (teie konto omakapital peab ületama alustamise tagatise nõuet). Konkreetse instrumendi alustamise tagatise määra vaatamiseks minge Plus500 kauplemisplatvormi põhiekraanile, valige finantsinstrument ja vajutage selle kõrval lingile "üksikasjad".

Lisateave

Mis on "garanteeritud stopp-order"?

Teatud turutingimuste korral (näiteks turukõikumised) võib juhtuda, et teie Stop Loss orderit ei rakendata täpselt teie määratud kursi (hinna) juures. Antud tööriist sunnib positsiooni sulguma täpselt teie suletud kursi (hinna) juures isegi siis, kui turuhind sellest möödub. Hetkel, mil hind jõuab teie määratud tasemeni, sulgub positsioon automaatselt. Tööriist ei ole saadaval kõigi instrumentide jaoks, suurema hinnavahe korral lisandub lisatasu.

Lisateave

Mis on kasumi lõpetamise order (Close at Profit Order ehk Stop Limit Order)?

Antud tööriist võimaldab teil seadistada kindla hinna, mille puhul teie positsioon suletakse, et kaitsta teie kasumit. Kui hind saavutatakse või ületatakse, siis sulgub positsioon automaatselt. Tööriista kasutamine on tasuta, kuid see ei garanteeri, et positsioon suletakse täpselt teie poolt seadistatud hinnataseme juures.

Lisateave

Mis on kahjumi peatamise order (Close at Loss Order ehk Stop Loss Order)?

Antud tööriist võimaldab teil seadistada kindla kursi (hinna), mille korral teie positsioon suletakse juhul, kui hind liigub teie vastu, minimaliseerides sel viisil teie kahjumi. Kui hind saavutatakse või ületatakse (kuna mõnikord võib hind "lõheneda" ning määratud tasemest mööduda), siis rakendub stopp-order ja teie positsioon suletakse automaatselt. Tööriista kasutamine on tasuta.
"Hindade libisemise" tõttu pole võimalik garanteerida, et positsioon sulgub täpselt teie määratud hinnataseme juures. Libisemist võib ette tulla muutlike hinnaliikumiste korral. Kui turg jõuab teie määratud positsiooni sulgemise hinnani või ületab selle, siis suletakse positsioon järgmise võimaliku hinna juures.

Lisateave

Mis on CFD?

Hinnavahelepingud (Contracts for Differences ehk "CFD-d") arendati välja selleks, et klientidel oleks võimalik kasutada kõiki aktsiate, indeksite, ETF-ide, Forexite, optsioonide ja toormete positsioone ilma kohustuseta alusinstrumenti füüsiliselt omada. Klient sisestab CFD-sse noteeritud hinna, erinevus selle hinna ja CFD positsiooni sulgemisjärgse hinna vahel arveldatakse sularahas, siit tuleb ka termin "hinnavaheleping" (Contract for Difference ehk "CFD").

Lisateave

Mis on order?

Order on korraldus avada positsioon kindla kursi (hinna) juures. Uusi positsioone ei saa avada väljaspool instrumendi kauplemistunde, kuid võimalik on avada tulevasi ordereid. Orderi avamiseks klõpsake positsioonide ekraanil nupule “Edasijõudnud” (Windows traderis ja Web Traderis) → kontrollige "Osta (või müü), kui kurss on" → määrake soovitud kurss (hind) → klõpsake osta/müü. Määratud kursi saavutamisel või ületamisel avab order positsiooni automaatselt - orderi toimimist ei saa garanteerida, kuna kurss (hind) võib korraga muutuda enam kui ühe pipsi võrra. Pärisorderid aeguvad 90 päeva jooksul, kui positsiooni ei ole avatud (demo-orderit korral 30 päeva jooksul).

Lisateave

Mida tähendab "võimendus"?

Võimendus pakub teile võimalust mitmekordistada finantsinstrumendi väärtus ilma kogu vajalikku kapitali summat ise füüsiliselt omamata. Võimenduse abil kaubeldes vajate te vaid murdosa positsiooni tegeliku väärtuse summast. Kahjum ja kasum põhinevad positsiooni kogusuurusel, seega võib tehingu lõpptulem kas kasumi või kahjumi näol baasinvesteeringust oluliselt suurem olla. CFD-dega kauplemine on üks viis võimendusega kauplemiseks. Summat, mida võimendusega kauplemise alustamiseks ja säilitamiseks vaja on, nimetatakse „tagatis“. Võimendusega kauplemist nimetatakse mõnikord ka tagatisega kauplemiseks (Margin Trading). Üldiselt kasutatakse võimendust siis, kui väike muutus CFD hinnas võimendatakse suuremaks muutuseks, mistõttu on tulemuseks suurem kasum/kahjum.

Lisateave

Mis võib põhjustada minu positsiooni sulgumise?

Positsiooni võib sulgeda ükskõik milline järgnevatest põhjustest: margin call, eelnevalt kindlaks määratud stopp-orderi rakendumine, aegumine* või manuaalne sulgemine. Täpse informatsiooni leiate vajutades "Suletud positsioonide" all nupule "Sulgemise põhjus".

Lisateave

Millised on CFD-dega kauplemise eelised?

CFD-dega kauplemine on viimaste aastate jooksul populaarsust kogunud ning sellest on saanud üks finantsturgudel kauplemise eelistatumaid vorme. CFD-dega kauplemise eelistest võiks nimetada näiteks vahendustasude ja tempelmaksu puudumist. Kõrvaldatud on mitmed alusaktsiatega kauplemise ebatõhusused. Puuduvad aktsiate füüsilise kohaletoimetamise kulud ja viivitused, nende registreerimine, maaklerite depooteenuste kulud. Teiseks CFD-dega kauplemise eeliseks on klientide võimalus kaubelda võimendusega tagatisega. CFD-kauplemine tähendab, et klientidel on võimalus kaubelda aktsiaportfellide, indekside või toormetega ilma suure kapitalinõudeta. Lisaks sellele kantakse kõik teile kuuluvad rahalised vahendid, näiteks nagu dividendid, otse teie kontole. Samas ei laiene CFD aktsiate valdajale omakapitaliaktsia omaniku võimalik hääleõigus.

Lisateave

Mis on kauplemistunnid?

Kauplemistunnid (Market hours) on ajavahemik, mil kauplemisinstrument on kauplemiseks saadaval ehk võimalik on tehingu avamine ja sulgemine. Teil on võimalik seda informatsiooni vaadata iga instrumendi kohta eraldi, vajutades kauplemisplatvormi põhiekraanil lingile "üksikasjad". Kauplemistunnid kuvatakse teie kohalikus ajas.

Lisateave
Kas te ei leidnud oma küsimusele vastust? Kontakt!

Plus500 ei väida, et on ametlik akadeemiline asutus, mis on saanud tunnustuse mis tahes riigilt/valitsuselt.

Testi oma Teadmisi

Oled valmis astuma järgmist sammu oma teekonnal?

Miks Plus500?

Kaitstud ja turvaline

Teie andmed on kaitstud ja teie vahendid hoitakse eraldi pangakontodel vastavalt regulatiivsetele nõuetele.

Asjatundlik tugi

Ööpäevaringselt kättesaadav ja mitmekeelne klienditugi.

Reguleeritud

Plus500EE AS on saanud tegevusloa ja on Eesti Finantsinspektsiooni järelevalve all (tegevusluba nr 4.1-1/18).

Usaldusväärne

Plus500 Ltd on FTSE 250 ettevõte ja noteeritud Londoni börsi põhinimekirjas.