Plus500 ei paku oma tooteid ja teenuseid Ameerika Ühendriigid elanikele.

Plus500 ei paku oma tooteid ja teenuseid Ameerika Ühendriigid elanikele.

72% hinnavahelepingute jaeinvestorite kontodest jääb kahjumisse.

Menüü

Identifitseerimisdokumentide esitamine

Kuidas fotoga ID-d ja teisi dokumente üles laadida?

Dokumentide üles laadimiseks palun minge põhikauplemisekraanile ja vajutage "Menüü" → "Konto" → “Dokumentide üleslaadimine” / “Konto kinnitamine”. Teie mugavuse huvides pakume ka võimalust laadida dokumente üles mobiilirakenduse kaudu.

Lisateave

Millised dokumendid ma esitama pean?

Enne seda, kui kliendil on võimalik uue kontoga meiega esimest korda kaubelda (isegi siis, kui tal on varasemalt konto olemas olnud), peame me läbi viima isikusamasuse ja elukohajärgse aadressi kontrolli. Mõningates õigusalluvuse piirkondades on identiteeti võimalik verifitseerida elektrooniliselt, samas kui teistes piirkondades tuleb esitada kindlad dokumendid. Lisaks sellele võidakse teilt hoolsusmeetmete protsessi käigus nõuda elukoha verifitseerimise tõestust ning teatud informatsiooni maksemeetodi kohta, mida te soovite oma kontole vahendite kandmiseks kasutada.

Lisateave

Miks ma pean üles laadima fotoga ID ja teised dokumendid?

Seadusest tulenevate ja regulatiivsete kohustuste tõttu on Plus500 kohustatud teie isikusamasust ja elukohajärgset aadressi kontollima, milleks võib olla vajalik fotoga ID ja elukohatõendi esitamine.
Avades konto Plus500 kauplemisplatvormil, nõustute te täitma kõiki rakenduvaid rahapesu ja terrorismi finantseerimise vastaseid seaduseid ja regulatsioone, sealhulgas kuid mitte ainult nõuet anda piisavalt tõendeid enda identiteedi, elukoha aadressi, vahendite allika jms kohta. Plus500 ei alusta isikuga ärisuhet enne, kui kliendi isikusamasus ja elukoha aadress on edukalt verifitseeritud ja/või kõik nõutavad dokumendid on vastu võetud ja heaks kiidetud. See kaitseb nii teid kui meid pettuse eest ja kaitseb teie privaatsust ning on seega osa meie tavapärasest hoolsuskohustuse protsessist. Plus500 jätab endale õiguse kehtestada vajaduse korral täiendavaid hoolsuskohustuse tingmusi.

Lisateave
Kas te ei leidnud oma küsimusele vastust? Kontakt!
E-kiri

Plus500 ei paku oma tooteid ja teenuseid Ameerika Ühendriigid elanikele.