Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Kinnipeetav maks Ameerika Ühendriikide aktsiatel põhinevatelt tuletisinstrumentidelt – 871(m)

Ameerika Ühendriikide maksuameti („IRS“) Ameerika Ühendriikide maksuseadustiku jaotise 871(m) alusel antud määruste kohaselt maksustatakse Ameerika Ühendriikide välist päritolu isikute dividendide reguleerimisi võrdväärselt reaalsete Ameerika Ühendriikide dividendidega.

Plus500 on Ameerika Ühendriikide maksueeskirjade alusel kohustatud koguma dokumentatsiooni klientidelt, kes kauplevad Ameerika Ühendriikide väärtpabereid alusvarana kasutavate instrumentidega. Kui soovite kaubelda Ameerika Ühendriikide väärtpabereid alusvarana kasutavate instrumentidega, siis peate täitma nõutud vormi.

Abistavad küsimused ja vastused

Kui soovite kaubelda instrumentidega, mille aluseks on Ameerika Ühendriikide väärtpaberid, siis peate kauplemiskonto jaoks nõitava vormi täitma esimesel võimalusel. Vormi esitamata jätmisel võidakse teie kontole kehtestada piirangud.

Vormi täitmine peaks võtma vaid mõne minuti. Kinnitame, et Plus500 säilitab teie esitatud andmeid turvaliselt, meie veebisaidi ja platvormi privaatsuspoliitika alusel ja jagame andmeid ainult regulatiivsete nõuete täitmiseks.

Plus500 kliendid peavad enda staatuse alusel täitma ühe järgmistest vormidest -

  • Vorm W-8BEN (Ameerika Ühendriikide välist päritolu isikud) — Ameerika Ühendriikide maksude kinnipidamise ja aruandluse kohta esitatav kinnitus tegeliku kasusaaja Ameerika Ühendriikide välise staatuse kohta.
  • Vorm W-9 (Ameerika Ühendriikide kodanike või maksuresidentide jaoks) — Maksukohustuslasena registreerimise numbri ja kinnituse taotlus.

Lisateavet leiate Ameerika Ühendriikide maksuameti veebisaidilt.

Vaikimisi peetakse kõigilt isikutelt Ameerika Ühendriikide määruste kohaselt kinni 30% tulumaksu. Ameerika Ühendriigid on teatud riikidega allkirjastanud maksulepingud, mis võivad võimaldada teile vähendatud maksumäära. Näiteks võidakse Ühendkuningriigi residentidelt 30% asemel kinni pidada 15%.

Selleks, et saaksime rakendada teile kohandatavat õiget maksumäära, peaksite täitma vormi, et kasutada teile kohandatavat vähendatud kinnipidamise määra.

Vormi nõutud aja jooksul esitamata jätmisel rakendatakse teie kontole piiranguid.

Maksud tasub Plus500 ja see ei mõjuta klientide kontoseisu, seetõttu saavad meie kliendid kasutada 100% dividendide korrigeerimist. Ameerika Ühendriikide määruste kohaselt on meie klientidel siiski kohustus esitada enda staatust kinnitavad maksuvormid. Platvormil Invest saavad kliendid dividendi väärtuse pärast maksude kinni pidamist.

Seda kinnipeetavat maksu kohaldatakse dividendide korrigeerimistele, mis makstakse järgmiste hõlmatud instrumentide puhul:

  • Aktsiad ja aktsiate CFD-d kui tegemist on Ameerika Ühendriikides asutatud ettevõtetega
  • ETF-ide CFD-d kui alusvaraks on Ameerika Ühendriikide väärtpaberid
  • Kvalifitseerimata indeksite CFD-d milles sisalduvad Ameerika Ühendriikide väärtpaberid

Makse ei kohaldata kvalifitseeritud indeksitele, nagu näiteks: Dow Jones (USA 30 – Wall Street), S&P 500 (USA 500)

Määrused kehtivad hõlmatud instrumentide pikkadele positsioonidele, mis avati 1. jaanuaril 2017 või pärast seda.

Kõigi hõlmatud positsioonide dividendimaksete puhul arvutame dividendi reguleerimise ja vähendame seda 30% kinnipeetava maksumäära ulatuses (või vähem, kui kontole on rakendatud maksulepinguga määratud madalamat maksumäära), dividendide reguleerimine peegeldab ainult ülejäänud 70% (või vastavat suuremat protsenti).

Plus500 võtab maksusumma enda kanda ja maksab selle klientide eest, seetõttu peegeldavad dividendide reguleerimised 100% summast, kuni eio ole teatatud teisiti. Platvormil Invest saavad kliendid dividendi väärtuse pärast maksude kinni pidamist.

Ameerika Ühendriikide maksuamet on jaotise 871(m) alusel andnud määrused, mis tagavad Ameerika Ühendriikide välist päritolu Ameerika Ühendriikide aktsiatel põhinevate tuletisinstrumentide omanike dividenditulu maksustamise võrdväärselt Ameerika Ühendriikide välist päritolu Ameerika Ühendriikide aktsiate omanike dividendituluga. Tuletisinstrumentide, mille alusvaraks on Ameerika Ühendriikide väärtpaberid, dividendide korrigeerimised loetakse seega Ameerika Ühendriikidest pärit dividenditulu maksustamisel „dividendidega võrdväärseks sissetulekuks“. Seetõttu maksustatakse Ameerika Ühendriikide väärtpabereid alusvarana kasutavate instrumendid Ameerika Ühendriikidest pärineva sissetulekuna ja Ameerika Ühendriikide maksueeskirjade alusel.