Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Asjatundlikud kauplejad

Plus500 pakub oma asjatundlikele klientidele enamikku tavaklientidele pakutavatest kaitsetest ilma lisatasudeta.

Palun pange tähele: Võimendus võimendab investorite kahjumit ja kasumit; Suur võimendus suurendab hinnavahede ja finantsteenustasudega seotud investeeringute kulusid; Suuremad kauplemismahud toovad kaasa kauplemiskulude suurenemise.

Kas saate taotleda asjatundlikku kontot?

Kas saate taotleda asjatundlikku kontot?
Kas olete viimase aasta jooksul asjakohasel turul teinud kvartalis keskmiselt 10 olulises mahus tehingut?
Küsimus 1 / 3
Kas saate taotleda asjatundlikku kontot?
Kas teie väärtpaberiportfelli maht ületab 500 000 eurot?
Väärtpaberiportfell sisaldab:
 • Raha
 • Aktsiad
 • Tuletisinstrumendid*
 • Kauplemiskontod
 • Võlainstrumendid
Ei sisalda:
 • Kinnisvaraportfell
 • Toormete otsene omandiõigus
 • Mittekaubeldavad varad
*Ainult tuletisinstrumentidesse investeerimiseks tehtud rahalised sissemaksed/tuletisinstrumentidesse investeerimisest saadud realiseeritud kasum.
Küsimus 2 / 3
Kas saate taotleda asjatundlikku kontot?
Kas olete töötanud finantsvaldkonnas asjakohasel töö- või ametikohal vähemalt ühe aasta?
Küsimus 3 / 3
Kas saate taotleda asjatundlikku kontot?
Teil võib olla võimalik taotleda asjatundlikku kontot!
Kas teil on juba Plus500 konto?
Võimenduse tabel (max võimendus)
Muud kriteeriumid
Võimenduse tabel (max võimendus)
Instrumentide kategooria Professionaalne konto
Valuutad 1:300
Indeksid 1:150
Toormed 1:150
Aktsiad 1:20
Valikud 1:5
Kaubeldavad Fondid 1:100
Krüpto 1:5
Muud kriteeriumid
Kriteeriumid Professionaalne konto
Rahalised tagasimaksed
Kliendiraha kaitse
Negatiivse saldo kaitse
Korralduste parim täitmine
Finantsombudsmani teenus
ICF õigused -

Illustreeriv näide:

Müües 15 000€ EUR/USD CFD müügihinnaga 1,1750:

 • Professionaalsetel klientidel võimendusega 1:300 on vaja alustamise tagatist 58.75€.

Kellel on võimalik taotleda asjatundlikku kontot?

Kliendid, kes vastavad vähemalt kahele järgnevatest kriteeriumidest.

 • Piisav kauplemisaktiivsus viimase 12 kuu jooksul

  Te olete asjakohasel turul teinud keskmiselt kümme olulises mahus tehingut kvartali kohta viimase nelja kvartali jooksul1 (Plus500 ja/või teiste pakkujate vahendusel).

 • Väärtpaberiportfell on üle 500 000 € (sealhulgas hoiused rahas ja finantsinstrumentides)

  Te ei ole kohustatud seda summat sisse maksma.
  Teie väärtpaberiportfelli2 suurus ületab 500 000 €.

 • Asjakohane kogemus finantsvaldkonnas

  Te töötate/olete töötanud vähemalt ühe aasta finantsvaldkonnas töö- või ametikohal, mis nõuab teadmisi asjakohastesse väärtpaberitesse investeerimise kohta.

1 Asjakohane turg - börsivälised (OTC) tuletisinstrumendid nagu võimendusega CFDd, Forex, hinnaliikumise kihlveod.
2 Väärtpaberiportfelli kuuluvad aktsiad, tuletisinstrumendid (ainult tuletisinstrumentidesse investeerimiseks tehtud rahalised sissemaksed/tuletisinstrumentidesse investeerimisest saadud realiseeritud kasum), võlainstrumendid ja rahalised sissemaksed. See ei sisalda kinnisvaraportfelle, toormete otseseid omandiõigusi või võimendatud instrumentide nominaalväärtusi.