Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Kauplemisakadeemia
Õppige meie platvormi põhitõdesid ja täiustage oma kauplemisoskusi meie juhendvideote ja muude õppematerjalide abil.

Finantsinstrumendid

Kas te lisate dividende?

Dividendid on osa ettevõtte kasumist, mis jaotatakse aktsionäride vahel. Päeva, mil kasum aktsiaid omavate osanike vahel jaotatakse, nimetatakse dividendikuupäevaks (ex-dividend date).
Plus500-s kauplete omakapitali CFD-dega, seega ei oma te tegelikku aktsiat. Kui teil on dividendikuupäeval avatud omakapitali või ETF CFD positsioon, siis tehakse teie kontol kõnealuse turu vastava dividendi korrigeering. Kui teil on ostupositsioon, siis tehakse teie kontol positiivne korrektuur. Samas, kui teil on aga müügi positsioon, siis tehakse negatiivne korrektuur. Pange tähele, et omakapitali CFD-de puhul pole hääleõigus nõutud.

Lisateave

Kas te pakute pikenduse (Rollover) teenust?

Enamik meie pakutavatest futuurilepingutel põhinevatest instrumentidest on rollover-kuupäevaga. Selle info leiate klõpsates kauplemisplatvormi põhikuval iga instrumendi kõrval olevale "Üksikasjad" nupule.
Millal iganes futuurileping jõuab oma automaatse pikenduse kuupäevani, mis on instrumendile määratud, pikendatakse Plus500 poolt tasuta kõiki avatud positsioone ja ordereid automaatselt järgmisele futuurilepingule.
Et tühistada mõju avatud positsiooni hinnatud väärtusele, arvestades aluseks oleva instrumendi hinda uueks lepinguperioodiks, tehakse kompenseeriv korrektuur, mis võimaldadab teil hoida oma positsioonid avatuna ilma omakapitali mõjutamata. Samuti korrigeeritakse proportsionaalselt stopp-ordereid ja limiithinnaga ordereid, et need peegeldaksid uue lepingu hinda. Teie positsiooni väärtus peegeldab jätkuvalt turu liikumise mõju, põhinedes teie algsele avamistasemele.
Lisainfo saamiseks pikenduse korrektuuride arvutamise kohta, palun lugege: "Mis on pikenduse korrigeerimine?"

Lisateave

Kuidas on Plus500 hinnad arvutatud?

Plus500 näitab hindu viidates vastava finantsinstrumendi hinnale ja selle hinnavahele.
Meie hinnad on saadud hulgalt sõltumatutelt kolmanda osapoole turuandmete pakkujatelt, kes saavad oma hinnavood asjakohastest vahetustest.

Lisateave

Kuidas te korporatiivsündmuste korral käitute?

Korporatiivsündmus on avaliku ettevõtte korraldatud sündmus, mis mõjutab ettevõtte poolt välja antud aktsiaid. Näiteks:

Dividend - osa ettevõtte tulust, mis jagatakse aktsionäridele. Kui dividende makstakse, siis aktsia väärtus langeb.

Eraldamine - emaettevõtte uute aktsiate jagamise teel luuakse sõltumatu ettevõte. Emaettevõtte aktsiad kaotavad pärast eraldamist väärtuse ja aktsionärid saavad kompensatsiooniks samaväärsed uue ettevõtte aktsiad.

Aktsiate saamise õigused - olemasolevatele aktsionäridele pakutakse õigust osta ettevõtte täiendavaid aktsiaid soodsamalt. Tavaliselt langetab see ettevõtte aktsia väärtust.

Aktsiate nominaali vähendamine - olemasolevate aktsiate arvu suurendamine iga aktsia jagamise teel, samas turukapitalisatsioon jääb samaks. Aktsia väärtus langeb, aktsiate arv suureneb.

Pöördaktsiatükeldus – saadaval olevate aktsiate arvu vähendamine olemas olevate aktsiate konsolideerimisel ja ilma turukapitalisatsiooni muutmata. Aktsiate väärtus suureneb ja aktsiate arv väheneb.

Kuna te ei oma CFD-dega kauplemisel aktsiatele füüsilisi õigusi, siis pole teil ka hääleõigust ega akstiate saamise õigust ning õigusi muude sarnaste sündmuste korral, nagu aktsiate nominaali vähendamine jne.
Veendumaks, et sellel korporatiivsel sündmusel puudub oluline mõju teie avatud positsioonile/poisitsioonidele, kohandab Plus500 teie kontot automaatselt. Näiteks, dividendide korral võib Plus500 lisada/eemaldada kontoseisult summa, mille oleksite saanud täiendava kahjumi/kasumina (sõltuvalt teie positsiooni suunast). Aktsiatükelduse või pöördaktsiatükelduse korral uuendatakse vastavalt aktsiate arvu ja nende hinda. Seda nimetatakse „Kohandamiseks“.

Lisateave

Mis põhjustab instrumendi halliks muutumise/kättesaamatuse?

Aeg-ajalt on instrumendid ajutiselt kauplemiseks kättesaamatud, kuna turusündmused piiravad hindade kasvu, näiteks aga mitte ainult: suur volatiilsus, likviidsuse puudumine, vastava turu seiskumine jne.

Lisateave

Mis on pikenduse korrigeerimine?

Hetkel, mil futuurileping jõuab automaatse, instrumendile ette nähtud aegumiskuupäevani, pikendatakse kõik positsioonid ja orderid automaatselt järgmisesse futuurilepingusse.
Selleks, et avatud positsiooni hindamise mõju tühistada, võttes arvesse vastava instrumendi kurssi (hinda) uuel lepinguperioodil, tehakse kontole kompensatsiooniregulatsioon. Instrumendi kursi (hinna) peegeldamiseks uues lepingus korrigeeritakse ka limiithinnaga ordereid ja stopp-ordereid.

Teie positsiooni väärtus peegeldab jätkuvalt turu liikumise mõju, põhinedes teie algsele avamise tasemele, suurusele ja hinnavahele. Kui uus leping kaupleb kõrgema hinnaga, saavad ostupositsioonid negatiivse korrektuuri ja müügipositsioonid saavad postiivse korrektuuri. Vastupidiselt, kui uus leping kaupleb madalama hinnaga, saavad ostupositsioonid positiivse ja müügipositsioonid negatiivse korrektuuri.

Lisateave

Mis on instrumendi sulgemiskuupäev?

Futuurilepingutel põhinevatel instrumentidel on kas sulgemiskuupäev või rollover-kuupäev. Teil on võimalik vaadata, kummaga on tegu, vajutades põhikauplemisekraanil instrumendi nime kõrval lingile "üksikasjad". Iga kord, kui jõuab kätte futuurilepingu sulgemiskuupäev, lõpetatakse kõik instrumendi avatud positsioonid ja orderid, hoolimata võimalikest seotud orderitest, mida te võisite eelnevalt määrata.

Lisateave

Mis on hinnavahe?

„Hinnavahe“ on erinevus instrumendi konkreetse hetke „Osta“ ja „Müü“ hindade vahel.

Plus500 pakub enda instrumentide puhul kahte hinnavahe mehhanismi: dünaamilist hinnavahet reguleeritakse lahtise positsiooni ajal pidevalt vastavalt turu hinnavahele vs Hinnavahe, mis lahtise positsiooni ajal reeglina turukõikumiste alusel ei muutu, kuid võib alusvara turutingimiste paremaks kajastamiseks liikuda uuele tasemele kui turg on volatiilne ja mittelikviidne. Plus500 üritab alati pakkuda kõige väiksemat võimalikku hinnavahet.

Kontrollige enne kauplemist alati rakendatavat hinnavahe tüüpi ja veenduge, et olete teadlik instrumendi omadustest. Antud instrumendi hinnavahe kohase info võib leida meie veebilehelt või kauplemisplatvormidele „üksikasjad“ lingilt instrumendi nime kõrval.

Lisateave

Kust ma leian informatsiooni erinevate instrumentide kohta?

Kasulikku infot instrumentide kohta on võimalik leida kauplemisplatvormil iga instrumendi kõrval olevale "üksikasjade" nupule vajutades. Üksikasjad muutuvad aeg-ajalt, seega palun kontrollige enne kauplema asumist info üle (muudatused mõjutavad ainult uusi positsioone).

Lisateave

Milliseid kauplemisinstrumente te pakute?

Plus500 pakub rohkem kui 2800 finantsinstrumendi CFD-sid, sealhulgas aktsiad, forex, indeksid, krüptovaluuta, toormed,

Lisateave
Kas te ei leidnud oma küsimusele vastust? Kontakt!

Plus500 ei väida, et on ametlik akadeemiline asutus, mis on saanud tunnustuse mis tahes riigilt/valitsuselt.

Testi oma Teadmisi

Oled valmis astuma järgmist sammu oma teekonnal?

Miks Plus500?

Kaitstud ja turvaline

Teie andmed on kaitstud ja teie vahendid hoitakse eraldi pangakontodel vastavalt regulatiivsetele nõuetele.

Asjatundlik tugi

Ööpäevaringselt kättesaadav ja mitmekeelne klienditugi.

Reguleeritud

Plus500CY Ltd on volitatud ja reguleeritud Küprose väärtpaberi- ja börsikomitee poolt (Litsents Nr. 250/14)

Usaldusväärne

Plus500 Ltd on FTSE 250 ettevõte ja noteeritud Londoni börsi põhinimekirjas.