Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Kauplemisakadeemia
Õppige meie platvormi põhitõdesid ja täiustage oma kauplemisoskusi meie juhendvideote ja muude õppematerjalide abil.

Riskijuhtimistööriistad

Juhtige oma riske meie otsekohesete, kuid võimsate kauplemistööriistadega

Sülearvuti Plus500 rakenduse ekraanipildiga iPad Pro ja iPhone näitavad Plus500 kauplemisplatvormi.

Määrake "Sulge kasumiga" (Stopi Limit) ja/või "Sulge kahjumiga" (Stop Loss) hinnatasemed

"Sulge kasumiga" [Stopi Limit] ja "Sulge kahjumiga" [Stop Loss] korraldusi saab oma kauplemistehingutele lisada avades uue positsiooni/ootel orderit või muutes juba olemasolevat positsiooni. Need korraldused võimaldavad teil määrata konkreetse hinna, mille juures teie positsioon sulgub, eesmärgiga kaitsta teie kasumit (kasumiga sulgemise korralduse puhul) või piirata teie kahjumit (kahjumiga sulgemise korralduse puhul). Pange tähele, et kasumiga sulgemise ja kahjumiga sulgemise korraldused ei taga, et teie positsioon sulgub täpselt teie poolt määratud hinnataseme juures. Kui turuhind sööstab järsult alla või üles hinnani, mis ületab teie määratud taseme, on võimalik, et teie positsioon suletakse järgmise saadaoleva hinna juures, mis võib olla erinev teie määratud hinnast. See on tuntud kui "hinna libisemine (slippage)".

Näide:

Kulla CFD kaupleb dollarites hinnaga 1,405/1,410 (Müük/Ost) kullakangi kohta. Te soovite avada ostupositsiooni 10 ühikule kulla CFD-le hinnaga 1,410 dollarit ja asetate samal ajal korralduse kahjumiga sulgemiseks 1,390 dollari juures.
Kulla CFD hind kukub esmalt otse 1,390 dollarile ja seejärel 1,350 dollarile. Teie positsioon sulgub automaatselt 1390 dollari juures.
Teie kahjum on: 10 * (1,390 - 1,410) = -200 dollarit
Kui kulla CFD hind kukub järsult 1,410 dollari pealt otsejoones 1,350 dollarile, sulgub kauplemistehing 1,350 dollari ja mitte 1,390 dollari ehk teie poolt määratud kahjumiga sulgemise hinnataseme juures. Kuna stopp ei ole garanteeritud, siis kui turg kukkus järsult ning läbis hinnataseme 1,390 dollarit, suleti positsioon järgmise saadaoleva hinna juures, milleks oli 1,350 dollarit. Sellises olukorras on teie kahjum: 10 * (1,350 - 1,410) = -600 dollarit

„Sulge kasumiga” [Limit] või „Sulge kahjumiga” [Stop loss] hinnatasemete määramine
  • Tasuta saadaval
  • Lukustab kasumi ja piirab teie kahjumit

Garanteeritud stopp (Guaranteed Stop)

Garanteeritud stopp korralduse lisamine teie kauplemispositsioonile seab teie potentsiaalsele kahjumile absoluutse piirangu. Isegi, kui instrumendi hind liigub märkimisväärselt teie kahjuks, suletakse teie positsioon automaatselt teie määratud hinna juures, ilma et oleks hinna libisemise oht.
Garanteeritud stopp on saadaval vaid osade instrumentide puhul. Kauplemisplatvormil on selliste instrumentide puhul võimalik linnutada ka vastav lahter (alles pärast seda, kui olete linnutanud lahtri "sulge kahjumiga").
Garanteeritud stopi üksikasjad:
Garanteeritud stoppi saab panna ainult uuele kauplemispositsioonile/ootel olevale orderile ning seda ei saa lisada olemasolevale positsioonile.
Garanteeritud stoppi saab aktiveerida/muuta ainult siis, kui instrument on kauplemiseks saadaval. Kui garanteeritud stopp korraldus on aktiivne, ei saa seda eemaldada, ainult kahjumiga sulgemise korraldust saab muuta/eemaldada.
Garanteeritud stopile lisanduv hinnavahe tasu ei ole peale aktiveerimist tagasi makstav ja seda näidatakse teile enne kinnitamist. Garanteeritud stopi hinnataseme ja intrumendi hetkel kehtivas hinna vahel peab jääma teatud teatud ettemääratud vahemaa.

Näide:

Apple CFD kaupleb hinnaga 148 dollarit/150 dollarit (Ost/Müük) aktsia kohta.
Te otsustate osta 10 lepingut Apple aktsia CFD-d, asetades garanteeritud stopi 130 dollari peale. Garanteeritud stopi hinnavahe korrigeerimine maksab 10 dollarit.
Apple CFD hind kukub alla 100 dollari, kuid on garanteeritud, et teie ostupositsioon sulgub 130 dollari peal.
10 lepingule seatud garanteeritud stopp-orderi puhul tähendab see järgnevat: P&L = 10*(130 - 150) - 10 [garanteeritud stopi hinnavahe korrigeerimine] = -210 dollarit
Ilma garanteeritud stopp-orderita: P&L = 10*(100 - 150) = -500 dollarit

Garanteeritud tulusus
  • Ekstra hinnavahe tasu kehtib.
  • Teie risk on piiratud.
  • Teate eelnevalt oma maksimaalset võimalikku kahjumit

Liikuv stopp - Automaatne positsiooni kahjumi piiramine, lüües samal ajal lukku kasumi

Liikuv stopp-order aitab teil lüüa lukku teatud suurusega kasumi. Kui te avate uue positsiooni liikuva stopp-orderiga või rakendate ootel olevale orderile, jääb see avatuks seni, kuni hind liigub teie kasuks, aga sulgub automaatselt, kui hinnaliikumine muutub teatud arvu punktide võrra suunda*.
Liikuv stopp võimaldab teil asetada kahjumiga sulgemise (Close at Loss) orderi, mis uuendab end automaatselt, kui turg liigub teie kasuks. Kahjumiga sulgemise order aktiveeritakse, kui turg liigub teie kahjuks (kindlaksmääratud hinnapunktide muutusele vastavalt). See funktsioon on tasuta, kuid ei ole tagatud, et teie positsioon sulgub täpselt kahjumiga sulgemise (Close at Loss) tasemel, kuna võib esineda "hinna libisemist".

Näide:

EUR/USD hind on 1,19400/1,19500 (Ost/Müük).
Te otsustate avada ostupositsiooni 100 000 ühikule, asetades liikuva stopp-orderi 100 punkti peale (100 punkti = ‪0,00100). See määrab liikuva stopp-orderi müügihinnale 1,19300 (1,19400 - 0,00100). EUR/USD hind hakkab tõusma ja müügihind jõuab 1,19450 peale; liikuv stopp-order liigub muutusega 1,19350 (1,19450 - 0,00100) peale.
EUR/USD jätkab tõusmist ja müügihind jõuab 1,19750 peale; liikuv stopp-order kohandub automaatselt uue turuhinnaga ja muutub 1,19650 (1,19750 - 0,00100) peale.
Kui EUR/USD hind ootamatult suunda muudab ja kukub 100 punkti võrra (näiteks 1,19650 peale, mis on teie liikuva stopi hind) või veelgi rohkem, täidab Plus500 orderi 1,19650 juures, kui see on kohaldatav, vastasel juhul suletakse positsioon järgmise saadaval oleva hinna juures.
Kui positsioon sulgus hinnaga 1,19650 - Teie kasum on: 100 000 * (1,19650 - 1,19500) = €150 (kasutades liikuvat stoppi, saite lukustada oma kasumi).

* Pip (hindade intressipunkt). On kõikide Plus500 poolt pakutavate instrumentide puhul kõige väiksem hinnamuutust kirjeldav ühik.

Trailing Stop (liikuv piirhind)  – kaitseb positsiooni piirhinda automaatselt, lukustades samas kasumi
  • Aitab lüüa lukku kasumit
  • Muudab automaatselt teie kahjumiga sulgemise (Close at Loss) hinda
  • Tasuta saadaval
  • Sulgemishind ei ole garanteeritud

Plus500 ei väida, et on ametlik akadeemiline asutus, mis on saanud tunnustuse mis tahes riigilt/valitsuselt.

Testi oma Teadmisi

Oled valmis astuma järgmist sammu oma teekonnal?

Miks Plus500?

Kaitstud ja turvaline

Teie andmed on kaitstud ja teie vahendid hoitakse eraldi pangakontodel vastavalt regulatiivsetele nõuetele.

Asjatundlik tugi

Ööpäevaringselt kättesaadav ja mitmekeelne klienditugi.

Reguleeritud

Plus500CY Ltd on volitatud ja reguleeritud Küprose väärtpaberi- ja börsikomitee poolt (Litsents Nr. 250/14)

Usaldusväärne

Plus500 Ltd on FTSE 250 ettevõte ja noteeritud Londoni börsi põhinimekirjas.