Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Kas Plus500 võtab valuutakonversiooni tasu?

Plus500 võtab valuutakonversiooni tasu kõigilt nende instrumentidega tehtud tehingutelt, mille nimivaluuta erineb teie konto valuutast.

Valuutakonversiooni tasu on hetkel kuni 0,7% tehingu realiseeritud kasumist ja kahjumist ning see arvestatakse reaalajas avatud positsiooni realiseerimata kasumi ja kahjumi hulka.

Et mõista, kuidas valuutakonversiooni tasu arvutatakse, järgige seda näidet:

Teie kauplemiskonto on nomineeritud valuutas EUR ja EUR/USD vahetuskurss on 1,10101.
Avate 500 USD-ga Meta müügipositisiooni ja saate kahjumiks -10 $ (-9,08 €).
Selles näites võtame päeva öise rahastamise tasu selle eest, et hoiame teie positsiooni pärast teatud aega avatuna, ning valuutakonversiooni tasu.
Päeva öise rahastamise tasu on -0,1 $ (-0,09 €) s.t. 1 leping x hind 500 $ x päeva öise rahastamise protsent -0,02%.
Valuutakonversiooni tasu on 0,7% teie positsiooni netokahjumist s.t. (-10 $ - 0,1 $) * 0,7% = -0,07 $ (-0,064 €)
Netokahjum kokku = -(10+0,1+0,07) $ = -10,17 $ (-9,24 €)

Valuutakonversiooni tasu protsent võib aeg-ajalt muutuda.

Kas te ei leidnud oma küsimusele vastust? Kontakt!
E-kiri

Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Plus500 ei väida, et on ametlik akadeemiline asutus, mis on saanud tunnustuse mis tahes riigilt/valitsuselt.

Testi oma Teadmisi

Oled valmis astuma järgmist sammu oma teekonnal?

Miks Plus500?

Arusaadav platvorm

Konkurentsivõimelised hinnavahed

Volitatud ja reguleeritud

24/7 online tugi