Plus500 ei paku oma tooteid ja teenuseid Ameerika Ühendriigid elanikele.

Plus500 ei paku oma tooteid ja teenuseid Ameerika Ühendriigid elanikele.

77% hinnavahelepingute jaeinvestorite kontodest jääb kahjumisse.

Riskide haldamise tööriistad

Juhtige oma riske meie lihtsate, kuid võimsate kauplemistööriistadega

Sülearvuti Plus500 rakenduse ekraanipildiga iPad Pro ja iPhone näitavad Plus500 kauplemisplatvormi.

Määrake "Sulge kasumiga" [Stopi piirhind] ja/või "Sulge kahjumiga" [Kahjumipiir] hinna tasemed

"Sulge kasumiga" [Stopi piirhind] ja "Sulge kahjumiga" [Kahjumipiir] orderid saab oma kauplemistehingutele lisada avades uut positsiooni/ootel orderit või muutes olemasolevat positsiooni. Need orderid võimaldavad teil määrata konkreetse hinna, mille juures teie positsioon sulgub, et kaitsta teie kasumit (kasumiga sulgemise orderi puhul) või minimeerida teie kahjumit (kahjumiga sulgemise orderi puhul). Pange tähele, et kasumiga sulgemise ja kahjumiga sulgemise orderid ei garanteeri, et teie positsioon sulgub täpselt määratud hinnataseme juures. Kui turuhind sööstab järsult alla või üles hinnani, mis on üle teie määratud peatamise taseme, on võimalik, et teie positsioon suletakse järgmise saadaoleva hinna juures, mis võib olla erinev teie määratud hinnast. See on tuntud kui "mahajäämus".

Näide:

Kulla CFD kaupleb hinnaga $1,405/$1,410 (Müük/Ost) kullakangi kohta. Te soovite avada ostupositsiooni 10 ühikule kulla CFD-le hinnaga $1,410, asetades samas kahjumiga sulgemise orderi hinnale $1,390.
Kulla CFD hind kukub otse $1,390 peale ja seerjärel $1,350 peale. Teie positsioon sulgub automaatselt $1390 peal.
Teie kahjum on: 10 * (1,390 - 1,410) = -$200
Kui kulla CFD hind kukub järsult $1,410 pealt otse $1,350 peale, sulgub kauplemistehing hinna $1,350 peal, mitte $1,390 peal, mis oli teie määratud kahjumiga sulgemise hinnatase. Kuna stopp ei ole garanteeritud ja turg kukkus järsult ning läbis hinna $1,390, suleti positsioon järgmise saadaoleva hinna juures, milleks oli $1,350. Sellisel juhul on teie kahjum: 10 * (1,350 - 1,410) = -$600

„Sulge kasumiga” [Limit] või „Sulge kahjumiga” [Stop loss] hinnatasemete määramine
  • Tasuta saadaval
  • Lukustab kasumi ja piirab teie kahjumi

Garanteeritud tulusus

Garanteeritud stopp-orderi lisamine teie kauplemispositsioonile seab teie potentsiaalsele kahjumile absoluutse piirangu. Isegi, kui instrumendi hind liigub märkimisväärselt teie vastu, suletakse teie positsioon automaatselt määratud hinna juures, ilma mahajäämuse ohuta.
Garanteeritud stopp on saadaval vaid mõnedele instrumentidele. Kui instrumendil on garanteeritud stopp-orderi toetus, on platformil näha märkeruut (peale seda, kui valite "sulge kahjumiga" märkeruudu).
Garanteeritud stopi üksikasjad:
Garanteeritud stoppi saab panna ainult uuele kauplemispositsioonile/ootel olevale orderile ning seda ei saa lisada olemasolevale positsioonile.
Garanteeritud stoppi saab aktiveerida/muuta ainult siis, kui instrument on kauplemiseks saadaval. Kui garanteeritud stopp on aktiivne, ei saa seda eemaldada, ainult kahjumiga sulgemise orderit saab muuta/eemaldada.
Garanteeritud stopile lisanduv hinnavahe tasu ei ole peale aktiveerimist tagasi makstav ja seda näidatakse enne kinnitamist. Garanteeritud stopi tase peab olema teatud ettemääratud vahemaa kaugusel intrumenti hetkel kehtivast hinnast.

Näide:

Apple CFD kaupleb hinnaga $148/$150 (Ost/Müük) aktsia kohta.
Te otsustate osta 10 lepingut (aktsiat) Apple CFD-d, asetades garanteeritud stopi $130 peale. Hinnavahe korrigeerimine garateeritud stopile on $10.
Apple CFD kukub alla $100, kuid on garanteeritud, et teie ostupositsioon sulgub $130 peal.
Kui garanteeritud stopp-order on 10 lepingu (aktsia) peal: P&L = 10*(130 - 150) - 10 [garanteeritud stopi hinnavahe korrigeerimine] = -$210
Ilma garanteeritud stopp-orderita: P&L = 10*(100 - 150) = -$500

Garanteeritud tulusus
  • Ekstra hinnavahe tasu kehtib.
  • Teie risk on piiratud.
  • Teate eelnevalt oma maksimaalset võimalikku kahjumit.

Liikuv stopp – Automaatne positsiooni kahjumi piiramine lukustades samas kasumi

Liikuva stopp-orderi asetamine aitab teil lukustada teatud kasumi suurus. Kui te avate positsiooni või ootel oleva orderi, kasutades liikuvat stopp-orderit, jääb see avatuks seni, kuni hind liigub teie kasuks, aga sulgub automaatselt, kui hind muudab teatud arvu punktide võrra suunda*.
Liikuv stopp võimaldab teil asetada kahjumiga sulgemise orderi, mis uuendab end automaatselt, kui turg liigub teie kasuks. Kahjumiga sulgemise order aktiveeritakse, kui turg liigub teie kahjuks (vastavalt määratud arvu punktide suurusele muudatusele). See funktsioon on tasuta, kuid siiski ei ole garantiid, et teie positsioon sulgub täpselt kahjumiga sulgemise tasemel, seda tänu "mahajäämusele".

Näide:

EUR/USD hind on 1.19400/1.19500 (Ost/Müük).
Te otsustate avada ostupositsiooni 100,000 ühikule, asetades liikuva stopp-orderi 100 punkti peale (100 punkti = ‪0.00100). See määrab liikuva stopp-orderi müügihinnale 1.19300 (1.19400 - 0.00100). EUR/USD hind hakkab tõusma ja müügihind jõuab 1.19450 peale; liikuv stopp-order liigub muutusega 1.19350 (1.19450 - 0.00100) peale.
EUR/USD jätkab tõusmist ja müügihind jõuab 1.19750 peale; liikuv stopp-order kohandub automaatselt uue turuhinnaga ja muutub 1.19650 (1.19750 - 0.00100) peale.
Kui EUR/USD hind ootamatult suunda muudab ja kukub 100 punkti võrra (näiteks 1.19650 peale, mis on teie liikuva stopi hind) või veelgi rohkem, käivitab Plus500 orderi 1.19650 juures, kui see on kohaldatav, vastasel juhul suletakse positsioon järgmise saadaoleva hinna juures.
Kui positsioon sulgus hinnaga 1.19650 - Teie kasum on: 100,000 * (1.19650 - 1.19500) = €150 (kasutades liikuvat stoppi, saite lukustada oma kasumi).

* Pip (hindade intressipunkt). Kõigi Plus500 instrumentide puhul viitab kõige väiksemale hinnamuutuse ühikule.

Trailing Stop (liikuv piirhind)  – kaitseb positsiooni piirhinda automaatselt, lukustades samas kasumi
  • Aitab lukustada kasumi
  • Muudab automaatselt teie kahjumiga sulgemise hinda
  • Tasuta saadaval
  • Sulgemishind ei ole garanteeritud

Plus500 ei väida, et on ametlik akadeemiline asutus, mis on saanud tunnustuse mis tahes riigilt/valitsuselt.

Testi oma Teadmisi

Oled valmis astuma järgmist sammu oma teekonnal?

Miks Plus500?

Arusaadav platvorm

Konkurentsivõimelised hinnavahed

Volitatud ja reguleeritud

24/7 online tugi