Μενού

Προστασία Κεφαλαίων Πελατών

Όταν ανοίγετε λογαριασμό μαζί μας, κρατάμε τα χρήματά σας σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας χρημάτων πελατών της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του ΗΒ. Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, καταθετουμε τα χρήματα του κάθε πελάτη σε διαχωρισμένο πελατειακό τραπεζικό λογαριασμό.

Προστασία Χρημάτων Πελατών
Το σύνολο των πελατειακών κεφαλαίων τηρείται σε διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών, σύμφωνα με τους κανονισμούς περί πελατειακών κεφαλαίων της Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς
Για την αντιστάθμιση κινδύνου η Plus500 χρησιμοποιεί αποκλειστικά ίδια κεφάλαια
Η Plus500 δεν μεταβιβάζει κεφάλαια ιδιωτών πελατών σε αντισυμβαλλόμενους αντιστάθμισης κινδύνου
Η Plus500 δεν εισάγει κερδοσκοπικές θέσεις στην αγορά
Η Plus500 δεν είναι εκτεθειμένη σε εταιρικά χρέη ή κρατικά ομόλογα
Plus500UK Ltd εξουσιοδοτείται και Ελεγχόμενη από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς. Αριθμός μητρώου Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς: 509909
Η Plus500 δεν επενδύει τα κεφάλαια των ιδιωτών πελατών
Η Γη και κλειδαριά με συνδυασμό που αντιπροσωπεύουν την ασφάλεια χρημάτων των πελατών

Γιατί το Plus500;

Κατανοητή Πλατφόρμα

Ανταγωνιστικά Περιθώρια

Εξουσιοδοτημένο και Ρυθμιζόμενο

Προστασία Αρνητικού Υπολοίπου

24/7 Διαδικτυακή Υποστήριξη

Χρειάζεστε βοήθεια;
24/7 Υποστήριξη