Όροι & συμφωνίες

Δήλωση γνωστοποίησης προϊόντος

Θέλουμε να είμαστε σαφείς προς τους πελάτες μας και να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν την καταλληλότητα του προϊόντος.

Συμφωνία Χρήστη

Η Συμφωνία Χρήστη διέπει τη σχέση μας με εσάς.

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

Η πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις και άλλες δηλώσεις και ειδοποιήσεις.

Ανακοίνωση περί Κοινοποίησης Κινδύνων

Η σχετική μας ανακοίνωση περί κοινοποίησης κινδύνων παρέχει στους πελάτες μας όλες τις δυνατές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τα CFD, ωστόσο δεν παρέχεται η δυνατότητα επεξήγησης όλων των κινδύνων ούτε για το πώς οι κίνδυνοι αυτοί επηρεάζουν την προσωπική κατάσταση του κάθε πελάτη. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουν οι πελάτες μας πλήρως και επακριβώς όλους τους εμπλεκόμενους κινδύνους πριν αποφασίσουν να συνάψουν εμπορική συνεργασία με εμάς.

Πολιτική Απορρήτου

Η πολιτική μας για τη διαχείριση και την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας.

Πολιτική Πελατειακών Παραπόνων

Τα πλήρη στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία υποβολής παραπόνων διατίθενται εδώ.

Επίσημη Δήλωση FAIS

Νομική Γνωστοποίηση σε σχέση με το Θέσπισμα Χρηματοπιστωτικών Συμβουλών και Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης Νο. 37 του 2002.

Εγχειρίδιο PAIA

Διαδικασία Πρόσβασης στις Πληροφορίες, που διέπεται από το Θέσπισμα Προώθησης της Πρόσβασης στις Πληροφορίες (PAIA) 2000, ΤΜΗΜΑ 32 ΤΟΥ Συντάγματος.

Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων

Η Πολιτική μας για την παρακολούθηση και τη διαχείριση πιθανών συγκρούσεων μέσα στην Plus500AU, ανάμεσα στην Plus500AU και τους πελάτες της και ανάμεσα στους πελάτες της Plus500AU.

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

Η Πολιτική μας στην προσφορά «βέλτιστης εκτέλεσης» όταν εκτελούμε εντολές εκ μέρους των πελατών.

Γιατί την Plus500;

Κατανοητή Πλατφόρμα

Ανταγωνιστικά Περιθώρια

Εξουσιοδοτημένη και Ρυθμιζόμενη

Προστασία Αρνητικού Υπολοίπου

24/7 Διαδικτυακή Υποστήριξη

Χρειάζεστε βοήθεια;
24/7 Υποστήριξη