Προστασία Κεφαλαίων Πελατών

Προστατεύουμε όλα τα Πελατειακά κεφάλαια, και δεν χρησιμοποιούμε πελατειακά χρήματα για σκοπούς οικονομικής αντασφάλισης.

Όταν ανοίγετε λογαριασμό σε εμάς, η Plus500AU Pty Ltd θα κρατήσει τα χρήματά σας σε διαχωρισμένο καταπιστευτικό λογαριασμό, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμιστικές απαιτήσεις. Σύμφωνα με αυτές τις απαιτήσεις, καταθέτουμε τα χρήματα κάθε πελάτη σε διαχωρισμένο πελατειακό λογαριασμό.

Προστασία των χρημάτων σας
Το Plus500AU δεν χρησιμοποιεί κεφάλαια πελατών για οικονομική αντασφάλιση
Όλα τα ιδιωτικά πελατειακά χρήματα κρατούνται σε διαχωρισμένους πελατειακούς τραπεζικούς λογαριασμούς σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις της FSB.
Η Plus500AU Pty Ltd δεν εισάγει κερδοσκοπικές θέσεις στην αγορά
Το Plus500AU δεν χρησιμοποιεί τα Χρήματα Πελατών για εμπορικούς σκοπούς ή για επενδύσεις
Η Plus500AU Pty Ltd αδειοδοτείται από την ASIC (AFSL Number 417727) και είναι εξουσιοδοτημένη ως Πάροχος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών #47546 στη Νότια Αφρική και συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς πελατειακών χρημάτων.
Η Γη και κλειδαριά με συνδυασμό που αντιπροσωπεύουν την ασφάλεια χρημάτων των πελατών

Γιατί την Plus500;

Κατανοητή Πλατφόρμα

Ανταγωνιστικά Περιθώρια

Εξουσιοδοτημένη και Ρυθμιζόμενη

Προστασία Αρνητικού Υπολοίπου

24/7 Διαδικτυακή Υποστήριξη

Χρειάζεστε βοήθεια;
24/7 Υποστήριξη