Μενού

Όροι & συμφωνίες

Συμφωνία Χρήστη

Η σύμβαση, η οποία διέπει την σχέση μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας, αναφέρει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με την χρήση της υπηρεσίας συναλλαγών που προσφέρεται από την Plus500UK.

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

Η πρόσβασή σας σε αυτή την ιστοσελίδα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και άλλες δηλώσεις και ειδοποιήσεις της εταιρίας μας.

Ανακοίνωση περί Κοινοποίησης Κινδύνων

Η σχετική μας ανακοίνωση περί κοινοποίησης κινδύνων παρέχει στους πελάτες μας όλες τις δυνατές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τα CFD, ωστόσο δεν παρέχεται η δυνατότητα επεξήγησης όλων των κινδύνων ούτε για το πώς οι κίνδυνοι αυτοί επηρεάζουν την προσωπική κατάσταση του κάθε πελάτη. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουν οι πελάτες μας πλήρως και επακριβώς όλους τους εμπλεκόμενους κινδύνους πριν αποφασίσουν να συνάψουν εμπορική συνεργασία με εμάς.

Πολιτική Απορρήτου

Η πολιτική μας για τη διαχείριση και την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας.

Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων

Η πολιτική που ακολουθούμε για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων εντός της Plus500UK, μεταξύ της Plus500UK και των πελατών αυτής καθώς και μεταξύ των πελατών της Plus500UK. Στόχος μας είναι πάντα η προάσπιση των συμφερόντων των πελατών μας.

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

Η πολιτική που ακολουθούμε για να προσφέρουμε «βέλτιστη εκτέλεση» όταν εκτελούμε εντολές για λογαριασμό των πελατών - Στην Plus500UK λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες μας. Είναι καθήκον μας να αναπτύσουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα μαζί σας με ειλικρίνεια, εντιμότητα, και επαγγελματισμό και να ενεργούμε το καλύτερο δυνατό για το συμφέρον σας κατά την εκτέλεση των εντολών.

Πολιτική Πελατειακών Παραπόνων

Τα πλήρη στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία υποβολής παραπόνων διατίθενται εδώ.

Βασικό έγγραφο πληροφοριών

Αυτό το έγγραφο σάς παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα μας.

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών

Αυτή η πολιτική περιέχει πληροφορίες και διαδικασίες σχετικά με το πως κατηγοριοποιεί η Plus500UK τους πελάτες της στις διαθέσιμες κατηγορίες.

Γιατί την Plus500;

Κατανοητή Πλατφόρμα

Ανταγωνιστικά Περιθώρια

Εξουσιοδοτημένη και Ρυθμιζόμενη

24/7 Διαδικτυακή Υποστήριξη

Χρειάζεστε βοήθεια;
24/7 Υποστήριξη