Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Handelsakademi
Lær det væsentlige ved vores platform, og skærp dine handelsevner med vores vejledningsvideoer og andet undervisningsmateriale.

Finansielle instrumenter

Udbetaler I dividender?

Dividender er den del af firmaets fortjenester, som fordeles til aktionærerne, og den skæringsdato for aktierne, som gør aktionærerne berettiget til en dividende, kaldes ex-dividende datoen.
Hos Plus500 handler du med CFD'er på kapitalværdier, du ejer egentlig ikke selve aktien. Hvis du har kapitalværdier eller en ETF CFD position åben på ex-dividende datoen, bliver der foretaget en justering på din konto i overensstemmelse med den dividende, som betales på det underliggende marked. Hvis du har en købsposition, vil du modtage dividenden som en positiv justering på din konto, men hvis du har salgs-position, vil der blive foretaget en negativ justering. Vær opmærksom på, at CFD aktier ikke giver stemmerettigheder.

Læs mere

Tilbyder I overførsel (rollover) service?

De fleste af de instrumenter, vi tilbyder, som er baseret på en futures kontrakt, har en overførselsdato. Du kan finde disse oplysninger ved at klikke på linket "Detaljer" på handelsplatformens hovedskærm ved siden af hvert instrument.
Når en futures kontrakt når den automatiske rollover dato, som er defineret for instrumentet, bliver alle åbne positioner og ordrer automatisk overført til den næste futures kontrakt af Plus500, og dette er gratis.
For at annullere effekten af værdiansættelsen af den åbne position, foretages der, hvis der sker en ændring i det underliggende instruments kurs (pris) for den nye kontraktperiode, en kompenserede justering, så du kan bevare dine åbne positioner, uden at det påvirker din egenkapital. Stop ordrer og grænse stop ordrer bliver også justeret forholdsmæssigt for at reflektere prisen på den nye kontrakt. Værdien af din position vil fortsat reflektere indvirkningen af markedsudsvingene baseret på dit oprindelige oprettelsesniveau.
Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan overførselsjusteringer udregnes, kan du læse: ”Hvad er en overførselsjustering?"

Læs mere

Hvordan kalkuleres Plus500 priserne?

Plus500 noterer priser i henhold til prisen for det relevante underliggende finansielle instrument og dettes spread.
Vores priser er hentet hos en række tredjepartsleverandører af markedsdata, der baserer deres pricefeeds på relevante udvekslinger. Denne justering (spread) bliver pålagt automatisk, for at få Plus500 prisen. Dette spread betales af dig, men er integreret i de noterede priser, og udgør ikke en yderligere takst eller gebyr, som skal betales af dig ud over de noterede priser.
Spread kan udregnes ved at fratrække instrumentets salgspris fra købsprisen. På vores websted eller handelsplatform kan du læse mere om spread for et givet instrument i linket “Detaljer” ved siden af instrumentets navn.
Den pris, som dannes for vores kryptovaluta CFDer, stammer fra specifikke kryptovalutabørser. Vær opmærksom på at priserne for kryptovaluta kan ændre sig meget de forskellige kryptovalutabørser imellem.

Læs mere

Hvordan håndterer man "corporate actions"?

En "corporate action" er en begivenhed, som er indledt af et aktieselskab, og som påvirker de aktier/værdipapirer, som er udstedt af selskabet. For eksempel:

Dividende - En del af selskabets overskud, som deles ud til aktionærerne. Når der udbetales dividende, falder værdien af aktierne.

Spaltning - Et uafhængigt selskab oprettes gennem uddeling af nye aktier af moderselskabet. Moderselskabets aktier vil miste værdi efter en spaltning, og aktionærerne modtager tilsvarende aktier i det nye selskab som kompensation.

Tegningsret - Eksisterende aktionærer får tilbudt retten til at købe yderligere aktier i et selskab med rabat. Dette nedsætter som regel prisen på selskabets aktier.

Aktiesplit - Forøgelse af antallet af udestående aktier ved at dividere hver aktie, mens markedsværdien forbliver den samme. Aktieværdien falder, mens antallet af aktier stiger.

Omvendt aktiesplit – antallet af udestående aktier reduceres ved at konsolidere de eksisterende aktier, mens markedsværdien forbliver den samme. Aktieværdien stiger, og antallet af aktier falder.

Da du ikke er indehaver af de fysiske aktier/egenkapital, har du ved at handle med CFD'er hverken stemmerettigheder, eller nogen andre rettigheder under emissioner eller lignende begivenheder som f.eks. aktiesplit osv.
For at sikre at dine åbne position(er) ikke påvirkes materielt efter en virksomhedsbegivenhed, vil Plus500 automatisk justere din konto. Ved udbytte, for eksempel, vil Plus500 tilføje/fratrække det beløb på din saldo, som du ville have pådraget dig som et yderligere tab/fortjeneste (afhængigt af retningen af din position). I tilfælde af aktiesplit eller omvendt aktiesplit opdateres antallet af aktier og kursen, når nødvendigt. Dette kaldes en ‘justering’.

Læs mere

Hvad er årsagen til, at en instrument er markeret med gråt/ikke er tilgængeligt?

Sommetider sker det, at instrumenterne midlertidigt bliver utilgængelige for handel, hvis markedsbegivenheder begrænser "price feeds", for eksempel, men ikke begrænset til, : ekstrem volatilitet, manglende likviditet, underliggende markedsuspensioner, osv.

Læs mere

Hvad er en overførselsjustering?

Når en futurekontrakt når sin udløbsdato, og der er defineret automatisk rollover for instrumentet, bliver alle åbne positioner og ordrer automatisk overført til den næste futurekontrakt.
For at imødegå påvirkningen af værdisætningen af den åbne position, og forudsat at der er en ændring i kursen (prisen) på det underliggende instrument i den nye kontraktperiode, bliver der som kompensation foretaget en justering på kontoen. Stop ordrer og limit ordrer bliver også justeret for at afspejle kursen (prisen) på instrumentet i den nye kontrakt.

Værdien af din position vil fortsat afspejle indvirkningen af markedsudsvingene baseret på dit oprindelige oprettelsesniveau, størrelse og spread. Hvis den nye kontrakt handles til en højere pris, vil købspositioner blive justeret negativt og salgspositioner positivt. Omvendt hvis den nye kontrakt handles til en lavere pris, vil købspositioner blive justeret positivt og salgspositioner vil blive justeret negativt.

Læs mere

Hvad betyder udløbsdatoen for et instrument?

Instrumenter, som er baseret på en futurekontrakt, har enten en udløbsdato eller en overførselsdato. Du kan læse herom ved at klikke på linket "Oplysninger" på den primære handelsskærm ved siden af navnet på instrumentet. Når en futurekontrakt når udløbsdatoen, afsluttes alle åbne positioner og ordrer for dette instrument, uden hensyn til om du i forvejen har defineret eventuelle ordrer i tilknytning til dette instrument.

Læs mere

Hvad er et spread?

"Spread" defineres som forskellen mellem priserne "Køb" og "Sælg" for et instrument på et givent tidspunkt.

Plus500 tilbyder to spread-mekanismer for sine instrumenter: Dynamisk spread, som hele tiden justeres i overensstemmelse med markedsspread i den periode, hvor positionen er åben, i modsætning til et spread, som typisk ikke ændrer sig i overensstemmelse med de generelle markedsudsving, mens positionen er åben, men som kan skifte til et nyt niveau - hvis markedet er volatilt og illikvidt - for bedre at afspejle de underliggende markedsvilkår. Ikke desto mindre betræber Plus500 sig på at tilbyde de mindst mulige spreads til enhver tid.

Du bør altid tjekke den gældende spread-type og sørge for, at du er bekendt med instrumentets funktioner, inden du begynder at handle. På vores websted eller handelsplatform kan du læse mere om spread for et givet instrument i linket “Detaljer” ved siden af instrumentets navn.

Læs mere

Hvor kan jeg finde informationer om hvert instrument?

Du kan få nyttige oplysninger om instrumenterne under “Oplysninger” for hvert instrument på handelsplatformen. Disse oplysninger kan ændre sig fra tid til anden, så sørg for at verificere oplysningerne, inden du handler (en eventuel ændring vil kun påvirke nye positioner).

Læs mere

Hvilke handelsinstrumenter tilbyder I?

Plus500 tilbyder CFD'er på mere end 2800 finansielle instrumenter, herunder aktier, Forex, indekser, kryptovaluta, råvarer, ETF'er og optioner.

Læs mere
Kunne du ikke finde noget svar på dit spørgsmål? Kontakt os!

Plus500 udgiver sig ikke for at være en officiel akademisk institution med anerkendelse fra noget land/nogen regering.

Sæt din viden på prøve

Klar til at tage næste skridt på din rejse?

Hvorfor Plus500?

Beskyttet & sikker

Dine data er sikre, og dine midler opbevares på adskilte bankkonti i overensstemmelse med regulatoriske krav.

Professionel kundeservice

Få adgang til engageret kundeservice døgnet rundt på adskillige sprog.

Reguleret

Plus500EE AS er godkendt og reguleret af det estiske finanstilsyn og regulerende myndighed (licensnummer 4.1-1/18).

Pålidelig

Plus500 Ltd er et FTSE 250 firma, som er børsnoteret på Londonbørsens hovedmarked.