Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Tilbageholdt skat på amerikanske kapitalværdi-derivater - 871(m)

Ifølge bestemmelser udstedt af det amerikanske skattevæsen ('IRS') under afsnit 871(m) i den amerikanske skattelov, skal ikke-amerikanske indehavere af amerikanske kapitalværdi-derivativer beskattes på udbyttejusteringer på samme måde som ikke-amerikanske indehavere af ægte amerikanske udbytter.

Plus500 har pligt til - ifølge den amerikanske skattelovgivning - at indsamle dokumentation fra de kunder, som handler med på instrumenter, der afspejler amerikanske kapitalværdier. Hvis du handler eller ønsker at handle med instrumenter, der afspejler amerikanske kapitalværdier, skal du udfylde den fornødne blanket.

Informative spørgsmål og svar (Q&A)

Hvis du handler eller ønsker at handle på instrumenter, som henviser til amerikanske kapitalværdier, skal udfylde blanketten på din handelskonto så snart som muligt. Hvis du ikke udfylder blanketten, kan det medføre handelsrestriktioner på din konto.

Det tager kun et par minutter at udfylde blanketten. Du kan være sikker på, at dine oplysninger opbevares sikkert hos Plus500 i overensstemmelse med privatpolitikken på vores webside og platform og kun videregives i overensstemmelse med regulatoriske krav.

Plus500 kunder, som er privatpersoner, skal udfylde en af følgende blanketter i overensstemmelse med deres status -

  • Blanket W-8BEN (for dem, som ikke er amerikanske statsborgere) — Attest for retmæssige indehavers udenlandske status ved tilbageholdt amerikansk skat og indberetning.
  • Blanket W-9 (for amerikanske statsborgere eller bosiddende i landet af skattehensyn) — Anmodning om skattenummer og attestation.

Ønsker du flere oplysninger, besøg IRS websiden.

Som udgangspunkt skal alle personer betale 30% i skat ifølge amerikansk lovgivning. Dog har USA underskrevet skatteaftaler med visse lande, og du kan være berettiget til at få tilbageholdt mindre i skat. For eksempel kan en person, som er bosat i Storbritannien, være berettiget til en procentsats på 15% i tilbageholdt skat i stedet for 30%.

For at sørge for at den relevante tarif anvendes i overenstemmelse med den traktat, du tilhører, skal du udfylde blanketten for at gøre krav på en nedsat kildeskat under den traktat, du tilhører.

Hvis du ikke indsender blanketten inden for det fastsatte tidsrum, kan det medføre, at der bliver pålagt restriktioner på din handelskonto.

Skattebeløbet betales af Plus500 uden at kundernes saldo bliver påvirket, og derfor er vores kunder berettiget til 100% af udbyttejusteringerne. Ikke desto mindre skal vores kunder stadig indsende skatteblanketter, ifølge amerikansk lovgivning, for at dokumentere deres status. Hvad Invest-platformen angår, vil kunderne dog modtage værdien af dividenden efter fradrag af skat.

Den tilbageholdte skat gælder for udbyttejusteringer betalt for positioner på et af følgende relevante instrumenter:

  • Aktier og aktie-CFD'er for firmaer i USA
  • ETF CFD'er som følger amerikanske kapitalværdier
  • Alle ikke-kvalificerede CFD-indekser, som indeholder amerikanske kapitalværdier

Skatten gælder ikke for kvalificerede indekser, såsom Dow Jones (USA 30 - Wall Street), S&P 500

Bestemmelserne gælder for langtidspositioner på relevante instrumenter, som er åbnet den 1. januar 2017 eller efter.

For enhvert udbytte betalt for en relevant position beregner vi udbyttejusteringen og tilbageholder 30% i skat (eller mindre hvis en relevant tarif er blevet anvendt på kontoen), udbyttejusteringen vil kun afspejle de tiloverblevne 70% (eller mere, hvis relevant).

Plus500 tager det skattebeløb, som skal betales, og betaler skatten på sine kunders vegne, og derfor afspejles udbyttejusteringerne som 100% af beløbet, indtil andet oplyses. Hvad Invest-platformen angår, vil kunderne dog modtage værdien af dividenden efter fradrag af skat.

De af IRS udstedte bestemmelser i afsnit 871(m) garanterer, at ikke-amerikanske indehavere af amerikanske kapitalværdi-derivater beskattes på udbytteindtægter på linje med ikke-amerikanske indehavere af de underliggende kapitalværdier. Udbyttejustering på derivater, som afspejler amerikanske kapitalværdier, er 'udbytte-ækvivalente betalinger' og anses derfor at være udbytteindtægter fra amerikansk kilde. I overensstemmelse hermed anses udbytte betalt for instrumenter, som afspejler amerikanske kapitalværdier, for at være indtægter fra en amerikansk kilde og skal beskattes efter de amerikanske skatteregler.
Brug for hjælp?
24/7 kundeservice