Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Vores gebyrer & takster

Konkurrencedygtig, enkel og uden overraskelser.
Plus500 tilbyder de fleste af sine serviceydelser gratis, og vi er åbne omkring de få gebyrer, som vi opkræver.

Handl og betale 0 gebyrer for

 • Indbetalinger
 • Live kursnoteringer på CFD aktier
 • Real-tids forex noteringer
 • Oprettelse/afslutning af handler
 • Dynamiske diagrammer & grafer
 • Overførsel af positioner

Køb/salg spreads

Plus500 bliver hovedsageligt kompenseret for sine services gennem køb/salg (Bid/Ask) spread (klik her for at få mere at vide), så når du opretter en position, "betaler" du faktisk for spread. Dette spread er lagt ind i Plus500's noterede priser og er ikke en ekstra takst eller gebyr, ud over de noterede priser.

For at se spread for et specifikt instrument, skal du blot:

 1. Logge dig på din konto.
 2. Lede efter et specifikt instrument.
 3. Vælg ikonet Detaljer (i), og rul ned til afsnittet Handelsinformation.

Yderligere gebyrer

Gebyret bliver tillagt eller fratrukket din konto, alt afhængigt af dine handelsaktiviteter:

O/N finansiering

Gebyr for O/N finansiering bliver enten lagt til eller trukket fra din konto, når en position opretholdes efter et vist tidsrum (også kaldt “O/N finansieringstid”). Du kan læse mere her.

Gebyr for valutaomveksling

Plus500 vil opkræve et gebyr for valutaomveksling for alle handler på instrumenter, som er denomineret i en anden valuta end din kontos. Gebyret for valutaomveksling vises i realtid i en åben positions ikke-realiserede fortjeneste og tab. Du kan læse mere om dette her.

Garanteret stop ordre

En unik ordretype, som bruges til at hjælpe dig med at styre din risiko ved at garantere stop tab niveauet. Hvis du vælger at benytte denne funktion, skal du være opmærksom på, at din position lukker ved en specifikt præciseret pris, og er derfor underlagt et større spread. Du kan læse mere her.

Inaktivitetsgebyr

Der opkræves et gebyr på op til 10 USD per måned, hvis du ikke har logget dig på din handelskonto i en 3-måneders periode. Dette gebyr opkræves en gang om måneden, fra det øjeblik og fremover hvor der ikke er foretaget login på kontoen.

Ind- og udbetalinger

Vi afkræver ikke gebyr for ind- og udbetaling!

Da vi er forpligtet til at tilbyde de bedst mulige handelsbetingelser, dækker vi de fleste gebyrer for ekspedition af betaling. Ved sjældne lejligheder kan du blive pålagt gebyr, når du overfører penge til og fra din Plus500 konto1. Disse er fastsat og udskrevet af din betalingsudsteder eller bank, og ikke af Plus500.

1 F.eks. for internationale kredit-/debetkort transaktioner, ind-/udgående bankoverførsler og transaktioner, som bruger en valuta, der ikke understøttes (Forex omregning).

OSS

Der er ingen skjulte gebyrer hos Plus500. Plus500 får hovedsagelig betaling for deres service gennem spread. For yderligere oplysninger, bedes du læse: “Afkræver I handelsgebyr?”

Som en del af vores bestræbelser på at tilbyde de bedst mulige betalingsbetingelser dækker vi de fleste ekspeditionsgebyrer for betaling.
Ved sjældne lejligheder kan du pådrage dig gebyrer, når du overfører penge til og fra din Plus500 konto. Disse er fastlagt og afkræves af din betalingsudsteder eller bank, ikke af Plus500.

Gebyrer kan pålægges din konto af tredjepart for:

 • Internationale kreditkort - Når transaktioner behandles gennem udenlandske (ikke-lokale) tredjeparter.
 • Indgående/udgående bankoverførsler - Når der overføres penge fra din bankkonto til Plus500, og omvendt.
 • Forex omvekslinger - Når der indbetales med en valuta, som ikke understøttes af den valgte betalingsmetode.

Plus500 bliver hovedsageligt kompenseret for deres services gennem "markeds-spread". For eksempel ved EUR/USD handel: Hvis købskursen er 1.3128, så bliver salgskursen 1.3126 (hvilket betyder et markeds-spread på 2 pips, i dette eksempel). I modsætning til andre serviceudbydere, som også afkræver kommission for hver handel, afkræver Plus500 ikke kommission ved handel.

Dog kan følgende tillægsgebyrer blive pålignet:

O/N finansiering - O/N finansieringsbeløbet bliver enten tillagt eller fratrukket din konto, når du opretholder en position efter et vist tidspunkt “O/N finansieringstiden”).
Oplysninger om O/N finansieringstiden og den daglige procent af O/N finansieringen finder du i linket “Detaljer” ved siden af instrumentnavnet på platformens hovedskærm.

Gebyr for valutaomveksling - Plus500 vil opkræve et gebyr for valutaomveksling for alle handler på instrumenter, som er denomineret i en anden valuta end din kontos.
Gebyret for valutaomveksling er i øjeblikket op til 0.7% af handlens realiserede fortjeneste og tab og vises i realtid i en åben positions ikke-realiserede fortjeneste og tab.

Inaktivitetsgebyr - Der opkræves et gebyr på op til 10 USD per måned, hvis du ikke har logget dig på din handelskonto i en 3-måneders periode. Dette gebyr opkræves en gang om måneden, fra det øjeblik og fremover hvor der ikke er foretaget login på kontoen. Inaktivitetsgebyret svarer til den laveste af følgende to muligheder; Enten den tiloversblevne saldo på din konto eller 10 USD (eller tilsvarende afhængigt af din valuta). Dette gøres for at modregne de omkostninger, vi har ved at opretholde servicen, selvom den ikke er blevet brugt. Vi gør dog opmærksom på, at gebyret kun fratrækkes en konto, hvor der handles med rigtige penge og kun, hvis der er tilstrækkeligt med midler på kontoen. For at undgå dette gebyr skal du blot logge dig på din handelskonto engang imellem, da denne aktivitet er tilstrækkelig til at undgå, at et gebyr bliver pålagt.

Garanteret stop ordre - Hvis du vælger denne funktion, bedes du bemærke, at den garanterer, at positionen (handlen) bliver lukket ved en bestemt defineret kurs (pris), og handlen bliver pålagt et større spread. For yderligere informationer bedes du læse OSS emnet “Handel” → “Hvad er en garanteret stop ordre?

* For yderligere oplysninger om gebyrer bedes du læse Brugeraftalen

O/N finansieringen bliver enten tillagt eller fratrukket fra din konto i det øjeblik en position står åben efter et vist tidspunkt (“O/N finansieringstid”).

Den formel, som benyttes til at udregne det daglige O/N finansieringsbeløb for en position, er:

Handelsomfang * åbningspris * pointværdi * daglig O/N finansiering %

Når der handles med aktie-CFD'er, er formlen som følger:
Handelsomfang * daglig lukkekurs * pointværdi * daglig O/N finansiering %, hvor den daglige lukkekurs er gennemsnittet [(køb+salg)/2] af den sidste notering 30 minutter før O/N finansieringstiden (for eksempel hvis O/N finansieringstiden er 22:00, så bruger vi den sidste notering før eller kl. 21:30).

O/N finansieringstiden og den daglige O/N finansieringsprocent fremgår af linket “Detaljer” ved siden af instrumentnavnet på handelsplatformens hovedskærm. For flere oplysninger vedrørende gebyrer bedes du læse “Afkræver I handelsgebyr?”

Brug for hjælp?
24/7 kundeservice