Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Akciové sektory

Od technologií, energetiky a materiálu až po zdravotnictví, finance a nemovitosti, akciový trh je mnohostrannou a multidimenzionální sférou, která pokrývá více sektorů. Tyto různé sektory mají schopnost ovlivnit celý trh.

Abyste mohli začít obchodovat s CFD na akcie, bylo by vhodné, abyste znali a chápali jednotlivé sektory ekonomiky, na něž je rozdělen akciový trh. Tyto sektory určují strukturu trhu a je důležité je brát v úvahu, protože průmyslová odvětví se často pohybují společně. Jejich znalost vám umožní hlubší pochopení toho, proč se skupiny akcií pohybují společně a kdy proto bude pravděpodobné, že jejich ceny budou kolísat. Níže jsou vysvětleny jednotlivé sektory:

Obrazovka obchodování CFD akcií na webové stránce Plus500.

Ilustrativní ceny.

Technologie

Technologické společnosti mají tendenci zaměřovat se na software, hardware, umělou inteligenci (AI), informační technologii (IT) nebo technologie zaměřené na procesy. Investování do technologických akcií je v posledních dvou desetiletích stále populárnější s výskytem nových technologií, jako je metaverse , a technologických společností jako jsou NVIDIA, Meta nebo Microsoft, kteří se na tyto nové technologie zaměřují. Mezi nejpopulárnější společnosti v tomto sektoru patří Meta Apple, Microsoft, Sony, Alibaba a Alphabet. Je důležité mít na paměti, že technologický sektor se skládá z rychle rostoucích společností, jejichž akcie mohou být extrémně volatilní.

Finance

Mezi finanční akcie patří široká škála společností, jako jsou banky, pojišťovací makléři, společnosti zpracovávající platby, poskytovatelé hypotečních úvěrů a další. Mezi nejpopulárnější společnosti v tomto sektoru patří Visa, Morgan Stanley, Wells Fargo & Co, Goldman Sachs a PayPal. Finanční společnosti jsou svázány s ekonomikou, proto nabízí možnost, jak obchodovat obecné trendy trhu. Díky stabilizačním mechanismům a úzké regulaci mají finanční akcie tendenci být méně aktivní, obecně jsou však považovány za solidní společnosti a dobrou dlouhodobou investici.

Energetika

Obchodováním akcií v energetickém sektoru budete moci nakoupit nebo prodat akcie ve společnostech, které například těží nebo produkují důležité komodity, jako jsou surová ropa, zemní plyn nebo elektřina. Ve skutečnosti energetickému sektoru dominují velké ropné společnosti, jako jsou Chevron, BP či Exxon Mobil. Obecně lze říct, že výkonnost akcií energetického sektoru je úzce spjata s cenou surové ropy. Energetický sektor je relativně stabilní, někdy však může zažívat extrémní volatilitu z důvodu citlivosti na geopolitické události.

Průmysl

Průmyslové akcie jsou považovány za jeden z nejstarších sektorů po celém světě. Ve skutečnosti je jedním ze nejstarších akciových indexů, který se používá i dnes, Dow Jones Industrial Average. Navíc je průmyslový sektor tvořen stavebními, obrannými, strojními, zdravotnickými a leteckými společnosti, ale i například aerolinkami. Mezi nejpopulárnější společnosti v tomto sektoru patří 3M, FedEx, Boeing, American Airlines a CVS Health Corp. Hodnota těchto společností se obvykle pohybuje společně s vojenskými/obrannými operacemi a celkovým stavem ekonomiky.

Zbytné spotřební zboží

Existují společnosti, kde zákazníci utrácí své dodatečné příjmy. Sektor zbytného spotřebního zboží zahrnuje maloobchodníky, oděvní společnosti, restaurace a poskytovatele služeb. Mezi populární společnosti v tomto sektoru patří McDonald’s, Nike, Gap a General Motors. Akcie spadající do tohoto sektoru mají tendenci vzkvétat v rostoucích ekonomikách a mohou těžit ze síly uznání své značky. Pokud mají například obchodníci rádi určitou značku, mohou do ní investovat, čímž se akcie společnosti stávají „afinitní akcie“. Obchodníci by si měli být v každém případě vědomi faktu, že tento sektor může být ovlivně nejrůznějšími faktory, jako jsou inflace, změny cen a problémy s dodavatelským řetězcem.

Spotřebitelské základy

Sektor spotřebního zboží se skládá ze společností, které vyrábí základní produkty, jako jsou jídlo a nápoje, osobní produkty a výrobky domácnosti. Tyto produkty považují spotřebitelé za základní, proto je pravidelně nakupují. Mezi populární společnosti v tomto sektoru patří Procter & Gamble, Coca-Cola, Colgate-Palmolive a Walmart. Tento sektor má tendenci být relativně stabilní, protože se skládá ze společností, od kterých budou lidé nakupovat i v dobách krize.

Veřejné služby

Tento sektor se skládá ze společností, které poskytují veřejné služby, jako jsou voda, elektřina nebo plyn. Tyto společnosti obvykle působí na místní úrovni, na které nemají vůbec nebo jen velmi malou konkurenci. Tyto služby lidé potřebují stále, proto je sektor veřejných služeb považován za sektor spíš „defenzivních“ akcií. Například během prvního čtvrtletí roku 2020 se obchodníci obrátili na technologické, finanční a energetické sektory s tím, jak poptávka po celosvětové elektřině klesla o 2,5 %. Mezi společnostmi v tomto sektoru najdeme CMS Energy Corp nebo Sunrun Inc.

Komunikace

Sektor je mimo jiné složený z telefonních společností, poskytovatelů internetu a satelitních či bezdrátových společností. Příklady společností v tomto sektoru Netflix, Disney, Telefonica a Vodafone. Většina těchto společností se spoléhá na opakující se příjmy, proto mají předvídatelný příjem a jsou méně volatilní. Existuje však plno faktorů, které by mohly stabilitou tohoto sektoru otřást. Například antimonopolní šetření a krize nedostatku polovodičových čipů, která by se mohla protáhnout až do roku 2023, by mohly vést k poklesu akcií tohoto sektoru.

Zdravotnictví

Sektor zdravotnictví se skládá z nemocnic a dalších poskytovatelů zdravotní péče, společností vyrábějících zdravotnické potřeby a vybavení nebo farmaceutické či biotechnologické společnosti. Jde navíc o druhé největší odvětví v indexu S&P500. Představují přes 10 % indexu Nasdaq a 5 ze 30 společností v indexu Dow Jones Industrial Average patří do sektoru zdravotnictví. Lidé vždy potřebují lékařskou péči, ať už ve formě návštěv doktora nebo nemocnice, nebo jako farmaceutické léky či lékařské vybavení. Proto je tento sektor považován za stabilní. Mezi populární akcie v tomto sektoru patří Abbott, Medtronic, Johnson & Jonson, CVS Health a United Health Group Inc. Mezi další společnosti, které získaly pozornost v důsledku pandemie covid-19 jsou Pfizer a Moderna.

Základní materiály

Společnosti v tomto sektoru nabízí jiným společnostem zásoby, aby mohly vyrábět své produkty. Tyto společnosti objevují, vyvíjejí a zpracovávají suroviny, jako jsou ropa, dřevo, sklo nebo zlato. Základní materiály pak používají výrobci, stavební společnosti, chemické a další společnosti, které pak vyrábí finální produkty pro širokou veřejnost. Tento sektor je úzce spojen s hospodářskými cykly a má tendence vzkvétat se silnými ekonomikami. To ale také znamená, že tento sektor může narušit rostoucí konkurence na trhu a může trpět během nepříznivých tržních trendů. Mezi populární akcie v tomto sektoru patří Chevron, Vulcan Materials a Rio Tinto.

Nemovitosti

Tento sektor se skládá z realitních investičních fondů, realitních developerů, makléřů, realitních kanceláří či jakékoli jiné společnosti napojené na realitní trh (rezidenční, retailové či průmyslové). Toto jsou společnosti, které jsou odpovědné za stavbu, provoz a nákup/prodej nemovitostí. Mezi populární společnosti v tomto sektoru patří Re/Max, Simon Property Group a British Land. Tento sektor reaguje na změny úrokových sazeb i na obecné zhodnocení a znehodnocení nemovitostí. Tyto akcie jsou obecně považovány za nejlepší pro investory z důvodu své síly. Během koronavirové krize však teto sektor čelil různým ztrátám obzvláště ve třetím čtvrtletí roku 2020, kdy se tento sektor v porovnání s rokem 2019 propadl o 57 %. Obchodníci mohou také získat přístup k mnoha různým předním realitním společnostem tím, že je mohou sledovat skrze Index realitních gigantů na Plus500.

Obrazovka nejpopulárnější akcií na Plus500 WebTrader.

Ilustrativní ceny.

Obchodování s akciovými sektory

Obecně lze říci, že byste měli investovat pouze do akcií vydávaných společnostmi, které působí v odvětví, kterému rozumíte, nebo do akcií, které znáte. Znalost akciových sektorů a faktorů, na které reagují, může být dobrým výchozím bodem k poznání trhu a výběru sektoru, ve kterém chcete obchodovat. Po výběru odvětví si můžete vybrat akcie, se kterými chcete obchodovat, a prozkoumat je, abyste jim porozuměli lépe.

Obchodní platformy, jako je platforma Plus500, nabízejí obchodníkům expozici vůči nejrůznějším akciím ze všech sektorů prostřednictvím smluv o rozdílu neboli CFD.

Závěrem

Znalost a porozumění akciovým sektorům může být klíčovým faktorem při výběru toho, s jakými akciemi byste měli obchodovat. Každý sektor je ovlivňován různými faktory a různými způsoby. Každý sektor má jinou úroveň rizika, volatilitu, objem obchodování a stabilitu. Sektory se tedy pohybují nahoru a dolů v různých časech a rychlostech. Měli byste analyzovat, která odvětví odpovídají vašim osobním obchodním preferencím a cílům. Pak byste měli provést svůj vlastní, rozsáhlejší výzkum, než se rozhodnete obchodovat s akciemi konkrétní společnosti.

Projděte si různé kategorie akcií nabízené k obchodování prostřednictvím CFD na obchodní platformě Plus500.

Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora