Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Co je to obchodování s CFD na opce?

Jednoduše řečeno, na tradičním obchodním trhu (nikoli na trhu s CFD) je opce smlouva, v rámci níž prodávající dává kupujícímu právo, ale nikoli povinnost, koupit nebo prodat podkladový nástroj, jako je akcie, komodita, index, měnový pár nebo jiné aktivum. Tato transakce proběhne za předem stanovenou cenu (realizační cenu), kterou musí podkladový nástroj dosáhnout před datem expirace. Na trhu s CFD má kupující/prodávající místo skutečného vlastnictví jakýchkoli opcí příležitost spekulovat na cenový rozdíl při otevření a uzavření opce. Po vypršení platnosti CFD na opce je pozice uzavřena podle poslední dostupné sazby.

Jak fungují CFD na opce?

Abychom porozuměli CFD na opce, musíme prozkoumat fundamentální údaje. Komponenty CFD na opce se řídí tradičními vlastnostmi opcí. Patří mezi ně následující:

Podkladový nástroj: Toto je název nástroje, na kterém je opce založena. Na jeho základě jsou založeny CFD na opce a odvíjejí se od něj komponenty.

Kupní opce a prodejní opce: V nejširším smyslu jsou dvěma hlavními typy opcí kupní opce a prodejní opce. Na trhu s CFD kupující kupní opce spekuluje, že cena poroste. Kupující prodejní opce spekuluje, že cena klesne. Držitel CFD na opce nemá právo nakupovat nebo prodávat, ale bude buď profitovat, nebo utrpí ztrátu z rozdílu počáteční a závěrečné ceny.

Tlačítka Prodejní opce a Kupní opce.

Realizační cena opce: Realizační cena je cena podkladového nástroje, na který je smlouva uzavřena. Např. “Apple | Call 300 | Jul” je smlouva založená na předpokladu, že cena akcií Apple po vypršení smlouvy v červenci bude nižší nebo vyšší než 300 USD. Kupující této smlouvy očekává, že cena akcií Apple bude po vypršení platnosti vyšší než 300 USD.

Datum vypršení: Každá opční smlouva má datum ukončení platnosti. Pokud sazba podkladového nástroje nedosáhne realizační ceny před tímto datem, platnost opce vyprší s nízkou nebo žádnou hodnotou. Čím delší je doba trvání opce, tím větší je šance, že se trh pohne ve prospěch držitele: jinými slovy, čím je smlouva blíže k datu vypršení platnosti, tím menší je časová hodnota opce. CFD na opce jsou ovlivněny časovou hodnotou stejným způsobem jako podkladový nástroj. Obchodní platforma Plus500 automaticky uzavře vaši pozici CFD na opce k datu vypršení platnosti, pokud ji dříve nezavřete.

K faktorům, které ovlivňují hodnotu CFD na opce na platformě Plus500 patří:

  • Aktuální cena podkladového instrumentu.
  • Objem volatility na trhu.
  • Datum vypršení platnosti (čím déle je do data vypršení platnosti, tím více času má trh na dosažení realizační ceny).
  • Nabídka a poptávka na podkladovém trhu pro konkrétní opci.

*Zkontrolujte datum vypršení platnosti v sekci s podrobnými údaji o nástroji, protože den vypršení platnosti na platformě Plus500 se může lišit od data vypršení platnosti na burze. Datum vypršení platnosti CFD na opce na platformě Plus500 je obvykle stanoveno několik dní před datem tradičních opcí na podkladovém trhu.

Proč bych měl(a) obchodovat s CFD na opce?

Obchodování s CFD na opce obvykle nabízí větší expozici než jiné tradiční nástroje, jako např. CFD na akcie. To znamená, že můžete otevírat větší pozice s menším kapitálem. Například s pákovým efektem až 1:5 za každých 1 000 USD, který vložíte, můžete obchodovat až 5 000 USD s CFD na opce. Je důležité si uvědomit, že zatímco obchodování s pákovým efektem může zvýšit zisky, může také zvýšit ztráty.

Obchodníci na platformě Plus500 CFD mají přidanou výhodu používání nástrojů řízení rizik, jako jsou Stop Loss, Limit Stop, Garantované zastavení atd. k zamezení ztrát.

Plus500 si neúčtuje provize za žádné CFD na opce nabízené na platformě.

Závěrem

Obchodování s CFD na opce může přinášet mnoho výhod. Patří mezi ně zvýšení expozice na trhu, protože CFD na opce nabízejí větší pákový efekt než jiné podkladové nástroje, jako jsou CFD na akcie. CFD na opce na platformě Plus500 nepodléhají provizím a jsou vypořádávány jako rozdíl počáteční a závěrečné ceny. Platforma Plus500 nabízí nástroje pro řízení rizik, které vám mohou pomoci zmírnit riziko potenciálních ztrát. Ačkoli obchodování s CFD na opce má své výhody, existují i významná rizika, protože se s nimi obchoduje s pákovým efektem. S přihlédnutím k výše uvedenému, pokud se chystáte spekulovat nebo zajistit svou expozici, mohou být CFD na opce možností, kterou byste mohli zvážit.

Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora