Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Jaký je rozdíl mezi CFD na opce a tradičními opcemi?

CO jsou to tradiční opce?

Tradiční opce je smlouva, ve které prodávající dává kupujícímu právo, nikoli však povinnost, koupit nebo prodat podkladový nástroj, jako je komodita, akcie, měnové páry, index nebo jiné aktivum za předem stanovenou cenu ve stanovené lhůtě. Pokud sazba podkladového instrumentu nedosáhne realizační ceny do data vypršení, pozice vyprší bez hodnoty. Držitelé mají možnost koupit nebo prodat podkladový nástroj. Tradiční opce poskytují držiteli „možnost“ rozhodnout se, zda obchod realizovat či nikoliv. Pokud obchodník učiní správné rozhodnutí, existuje více „možností“ k nákupu aktiv pod běžnou tržní hodnotou..

Jak se odlišují CFD na opce?

CFD na opce jsou poměrně podobné tradičním opcím, je však mezi nimi několik hlavních rozdílů. Když obchodujete s CFD na opce, spekulujte na budoucí cenu (realizační cenu) podkladového referenčního nástroje, jako je např. akcie, index nebo komodita.

Všechny CFD na opce nabízené Plus500 jsou vypořádávány v hotovosti (tj. ke skutečnému fyzickému dodání referenčního nástroje nikdy nedochází). Po uplynutí platnosti CFD na opce bude na váš zůstatek připsána nebo z něj zúčtována částka rovnající se počáteční a závěrečné ceně, zatímco u tradičních opcí mají držitelé právo realizovat obchod. Toto je nejvýznamnější rozdíl mezi CFD na opce a tradičními opcemi.

Graf s opcemi na Macbooku a iPhonu.

Ilustrativní ceny.

CFD na opce vs. tradiční opce

Klíčové faktory, které byste měli vzít v úvahu:

Tradiční opce
  • Vystavení významnému potenciálu ztrát při prodeji kupních nebo prodejních opcí.
  • Nutnost minimálních prostředků k obchodování (obvykle ve značné výši).
  • Tradiční opce poskytují možnost budoucího vlastnictví.
  • Obchodník může platit provizi v závislosti na velikosti pozice.
CFD na opce na platformě Plus500
  • Plus500 poskytuje klientovi nástroje řízení rizik, jako jsou Stop Loss, Limit Stop, Garantované Zastavení atd.
  • Obchodování s CFD účtem vychází z definovaného "jednotkové množství" na nástroj, který tvoří minimální velikost transakce nebo počet kontraktů/akcií atd. vyžadovaných k otevření pozice.
  • Při obchodování s CFD na platformě Plus500 může vaše ztráta dosáhnout maximálně výše vašeho zůstatku na účtu.
  • Platforma Plus500 si neúčtuje za CFD na opce provize.
  • CFD na opce využívají pákový efekt a proto můžete se stejným kapitálem otevřít větší pozici (poznámka: páka násobí jak zisky, tak ztráty investorů).

Závěr

CFD na opce a tradiční opce jsou velmi podobné. Oba produkty jsou deriváty, což znamená, že jejich hodnota je odvozena od hodnoty podkladového aktiva. Nejvýznamnější rozdíl je v tom, že CFD na opce jsou vypořádávány v hotovosti, zatímco tradiční opce může držitel uplatnit k nákupu podkladového aktiva. Kromě toho jsou CFD na opce obchodovány s pákovým efektem. Celkově vzato byste si měli provést svůj vlastní důkladný výzkum tradičních opcí i CFD na opce, protože obchodování obou produktů je poměrně složité.

Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora