Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Jak obchodovat na indexy

Obchodování na indexy umožňuje obchodníkům získat větší expozici na trhu sledováním více než jedné jednotlivé akcie. Jak ale přesně obchodovat na indexy?

V tomto článku se budeme zabývat metodami obchodování na indexy a probereme faktory, na které je třeba se při výběru indexu zaměřit.

Obchodování s futures na indexy

Plus500 nabízí obchodníkům s CFD možnost obchodovat s futures kontrakty na některé nejoblíbenější indexy. CFD na termínových kontraktech umožňují jednotlivcům zadat kupní a prodejní pokyny podle toho, jestli věří, že index bude na hodnotě růst nebo klesat. Obchodování termínových kontraktů indexu má plno pozitivních vlastností, ale člověk si musí být vědom rizik spojených s touto formou obchodování, protože může dojít k nepředvídatelným cenovým výkyvům. Musíte vzít také na vědomí, že při obchodování termínových kontraktů indexu sice můžete získat více peněz, než je vaše počáteční marže, ale můžete také ztratit více, pokud bude obchod směřovat proti vaší pozici. Při obchodování CFD indexu tak musí obchodník zvážit svou pozici.

Možné jsou dvě pozice:

  • Buy (Koupit) - Provedení příkazu "Koupit" znamená, že věříte, že hodnota instrumentu poroste. Pokud cena instrumentu skutečně vzroste a vy svou pozici uzavřete, váš zisk je rozdíl mezi cenou "nákupu" a zavírací cenou. Na druhou stranu, pokud uzavřete svou pozici za cenu, která je nižší než vaše "nákupní" cena, pak je vaší ztrátou rozdíl mezi vaší "nákupní" a zavírací cenou.
  • Sell (Prodat) - Provedení příkazu "Prodat" znamená, že se domníváte, že hodnota instrumentu klesne. Pokud cena instrumentu skutečně klesne a vy uzavřete svou pozici, váš zisk je rozdíl mezi vaší "prodejní" cenou a zavírací cenou. Na druhou stranu, pokud uzavřete svou pozici za cenu, která je vyšší než vaše "prodejní" cena, pak je vaší ztrátou rozdíl mezi vaší "prodejní" a zavírací cenou.

Plus500 nabízí obchodníkům možnost obchodovat na základě hodnoty těchto kontraktů, a to formou smluv o rozdílu (CFD).

Oblak s indexy.

Obchodování s CFD na indexy na Plus500

Pokud jste připraveni obchodovat CFD na indexy s Plus500, můžete otevřít nástroj a zobrazit si příslušné informace o nástroji, jako jsou grafy, informace o spreadu, podrobnosti o rolloveru a další. Můžete také využít bezplatný demo účet Plus500, dokud se nebudete cítit jistí při obchodování s reálnými penězi.

Zvolte si, zda chcete otevřít "nákupní" příkaz, pokud věříte, že index poroste, nebo "prodejní" příkaz, pokud věříte, že bude klesat. Obchodování s CFD znamená, že nenakupujete ani neprodáváte podkladové aktivum, ale spíše otevíráte kontrakt, na jehož základě předpovídáte, jakým směrem se bude trh pohybovat.

Platforma Plus500 nabízí některé funkce zaměřené na obchodníky, které vám pomohou spravovat vaše obchody. Mezi příklady patří možnost "zavřít při zisku", která automaticky uzavře vaši pozici na konkrétní vámi nastavené úrovni, abyste ochránili svůj zisk, a "zavřít při ztrátě", pokud chcete nastavit limit pro částku, kterou jste ochotni ztratit. Funkce "close at profit" a "close at loss" jsou bezplatné a nezaručují, že vaše pozice bude uzavřena přesně na vámi zadané cenové úrovni.

Co je třeba zvážit při výběru indexu

Množství tržních indexů také znamená, že výběr indexu ke sledování může být často náročný úkol, a protože indexy jsou jedinečným obchodním nástrojem, protože kolísání jejich hodnoty je přímo ovlivněno růstem a poklesem ostatních instrumentů, existují faktory, které by obchodníci měli při výběru indexu ke sledování zohlednit. V souladu s tím, stejně jako obchodníci zkoumají výkyvy a faktory u akcií nebo komodit, je důležité zvážit všechny faktory, které mohou indexem pohnout oběma směry, včetně různých společností a sektorů.

Níže jsou uvedeny některé z aspektů, které je třeba při výběru indexu zvážit:

  • Jeho komplexnost: při výběru indexu je důležité zvážit, které segmenty trhu a pohyby pokrývá. Čím přesněji index reprezentuje cílové sektory trhu, aniž by vynechal některé cenné papíry, tím je spolehlivější a platnější. Obchodníci by proto měli hledat indexy, které pokrývají většinu zamýšlených sektorů, aby se jim lépe hodily.
  • Aktuální a udržované: Je rozumné hledat pravidelně aktualizované a vyvážené indexy, zejména vzhledem k proměnlivé a všestranné povaze trhu. Proto je důležité vybírat indexy, které sledují a odrážejí nedávné cenové pohyby, aby byly co nejpřesnější.
  • Neobjektivní a transparentní: Při výběru indexu je třeba dbát na jeho transparentnost a objektivitu. Existují objektivní indexy a indexy založené na výborech. Zatímco ty první umožňují obchodníkům pochopit pohyby na trhu, ty druhé jsou subjektivní, a proto mohou být často zavádějící.
  • Nízké indexové fondy a ETF: při hledání indexu se rozhodněte pro indexy s nízkými cenami indexů nebo ETF. U indexu totiž nevidíte, za které konkrétní nástroje platíte vyšší poplatky, takže hledání indexů s nižší cenou vám umožní ušetřit.

Nakonec je třeba si při výběru indexu uvědomit, že jeho výkonnost může ovlivnit více faktorů. Mezi faktory, které mohou indexy ovlivnit, patří mimo jiné politické události, nálada obchodníků a zprávy o nezaměstnanosti. Jedná se o události, které mohou index posunout určitým směrem, takže i když největší společnost v indexu zaznamená velký skok, hodnota indexu jako celku může klesnout v důsledku pohybů ostatních společností zahrnutých do indexu.

*Nabídka produktů podle provozovatele.
Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora