Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Fundamentální strategie a ukazatele při forexovém obchodování

Datum změny: 06.08.2023

Rozmanitost a velikost forexového trhu umožňuje obchodníkům vytvářet strategie založené na pohybech na trhu. Při obchodování na forexu si můžete vybrat z řady obchodních strategií a ukazatelů. Každou strategii lze upravit nebo přizpůsobit individuálním potřebám obchodníka a použít ji ve spojení s dalšími strategiemi.

Při zvažování, která obchodní strategie je pro vás nejvhodnější, musíte vzít v úvahu své osobní cíle, ochotu riskovat, zkušenosti a obchodní preference. Než začneme zkoumat různé obchodní strategie, nastíníme si nejprve dvě klíčové obchodní metodiky: fundamentální a technickou analýzu.

Fundamentální analýza vs. technická analýza

Obchodníci se obecně řadí do jedné ze dvou kategorií: fundamentální nebo techničtí.

1. Fundamentální obchodníci hlouběji hledají širší ekonomické, politické, sociální a globální proměnné, aby určili, zda měnový pár bude posilovat nebo oslabovat, a zvážili hodnotu měny. Při provádění fundamentální analýzy při obchodování na Forexu mohou obchodníci vycházet z následujících složek:

  • Geopolitika: Změny v politické politice, napětí mezi zeměmi a nové smlouvy nebo neshody mohou ovlivnit trh. Znalost geopolitického stavu proto může obchodníkům pomoci v jejich fundamentálním přístupu.

  • Centrální banky: centrální banky, jako je Federální rezervní systém, mohou ovlivňovat měnovou politiku prostřednictvím rozhodnutí, jako jsou úrokové sazby, což může ovlivnit hodnotu měnových párů.

  • Ekonomické zprávy: základní příklad - pokud by vyšla obzvláště silná ekonomická zpráva, pak by to mohlo naznačovat, že by měna mohla vůči jiné měně posílit. Pokud by však všichni obchodníci očekávali, že ekonomická zpráva bude silná (před jejím zveřejněním), dopad zprávy by již byl na trhu "naceněn".

2. Technická analýza využívá ukazatele v grafu a minulé směry a vzorce pohybu cen, aby určila, zda je měnový pár, například euro vůči americkému dolaru (EUR/USD), překoupený nebo přeprodaný. Spoléháním na statistické trendy nebo vzorce, jako je objem a pohyb ceny (zhodnocení/znehodnocení), se obchodníci snaží předpovědět, jakým směrem se může měnový pár vychýlit.

Pro technickou analýzu je k dispozici mnoho typů grafů, Plus500 na své obchodní platformě nabízí čárové grafy, sloupcové grafy a svíčkové grafy.

Samozřejmě neexistuje jediný správný graf, který byste měli používat. Obchodníci tak mohou k vyhodnocení potenciálních investičních příležitostí využít kombinaci technické a fundamentální analýzy.

Noviny s titulkem

Ilustrační ceny.

Postupy a indikátory pro obchodování na forexu:

Kromě výše uvedených obchodních metodik je níže uveden přehled řady přístupů a indikátorů, které lze při obchodování na forexu použít.

  • Poziční obchodování - Poziční obchodování je strategie, při které obchodníci drží pozice po delší dobu, obvykle týdny nebo měsíce. Poziční obchodníci zpravidla využívají fundamentální analýzu a ekonomické údaje. Při otevírání nové pozice však mohou poziční obchodníci využívat technickou analýzu. Kromě toho může poziční obchodník počkat, až měnový pár dosáhne (předem stanovené) úrovně podpory, a teprve poté zaujme dlouhou pozici a drží ji několik týdnů. Tento typ obchodování je pravděpodobně méně bezprostřední, protože obchodníci se nemusí nutně zabývat vnitrodenními cenami a zpravidla otevírají méně pozic (ve srovnání s jinými obchodními strategiemi). Nicméně, stejně jako u každého druhu obchodování, i zde platí, že obchodníci musí mít pevné povědomí o základních tržních faktorech a poziční obchodování se z velké části opírá o fundamentální analýzu.

  • Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) - Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) je důležitý technický ukazatel a jeden z nejčastěji používaných obchodních ukazatelů. SMA se používá k určení, zda se cena aktiva bude pohybovat směrem nahoru nebo dolů, a je výhodný v tom, že odráží volatilitu aktiva ve směru, ke kterému směřuje. Pokud tedy SMA ukazuje nahoru, znamená to, že cena aktiva roste, zatímco pokud ukazuje dolů, cena aktiva klesá. "Sledující trendů" neboli poziční obchodníci se proto při obchodování často odvolávají na SMA, protože se snaží nakupovat aktiva, která se pohybují nahoru, a prodávat ta, která klesají. SMA se navíc vypočítá tak, že se vezme zavírací denní cena aktiva a vydělí se celkovým počtem dní, čímž se získá průměr. Linie, kterou SMA vytvoří, se pak spolu s dalšími technickými ukazateli používá k měření cenových pohybů. Linie SMA může mít libovolnou délku, nicméně techničtí obchodníci obvykle sledují 50, 100 a 200 denní klouzavé průměry. Pomocí našeho grafického systému můžete testovat různé strategie.

  • Exponenciální klouzavý průměr (EMA) - Ve srovnání s jednoduchým klouzavým průměrem přikládá exponenciální klouzavý průměr větší význam nedávným zavíracím cenám a nedávným aktivitám obchodníků na trhu, a proto poskytuje podrobnější a časově citlivější obraz trhu. Kromě toho je ve srovnání s jednoduchým klouzavým průměrem reakce exponenciálního klouzavého průměru na výkyvy cen pozorovatelnější než u prvního z nich. Díky tomu jsou výsledky z EMA efektivnější a je to jeden z důvodů, proč je mezi mnoha obchodníky preferován právě tento průměr. Při používání linií exponenciálního klouzavého průměru je důležité vzít v úvahu, že se jedná o zpožděné ukazatele, které nemusí rychle reagovat na prudké změny. Krátkodobá obchodní období nemusí mít dostatek cenových ukazatelů, aby byly spolehlivé. Poskytují však jasný vizuální obraz celkových trendů a mohou být při obchodování s měnami velmi užitečné.

  • Index relativní síly (RSI) - Index relativní síly lze použít společně s linií SMA pro dodatečné objasnění možného trendu instrumentu. RSI ukazuje, zda je aktivum překoupené nebo přeprodané, a to na základě indexu 0 - 100. Obchodníci se mohou na index RSI odvolávat při určování tržních trendů. Pomocí tohoto grafu mohou obchodníci určit, zda se formuje vzestupný trend, nebo naopak klesající. Obecně je dobrým ukazatelem, že pokud je RSI nad 50, pak to obvykle znamená rostoucí trend, zatímco pokud je pod 50, pak lze bezpečně říci, že se jedná o klesající trend. Musíte si však uvědomit, že se jedná pouze o obecný ukazatel a často budete muset své forexové obchodní strategie přizpůsobit v závislosti na daném aktivu.

  • Bollingerova pásma - Bollingerova pásma se často používají spolu s liniemi SMA jako jedna z mnoha obchodních strategií. Bollingerova pásma zahrnují horní, dolní a střední linii a každou z linií tohoto indikátoru. Bollingerova pásma jsou však od linie SMA neoddělitelná. Jsou vytvořena výpočtem standardní odchylky od dané linie SMA. Standardní odchylka vyjadřuje míru volatility. Když se pásma rozšiřují, je to známka toho, že se trh stal volatilnějším. Když se zmenšují, znamená to, že se trh stal stabilnějším. Bollingerovo pásmo bude mít horní a dolní hranici nad a pod linií SMA. Linie SMA se někdy označuje jako "střední" Bollingerovo pásmo.

  • Divergence klouzavého průměru (MACD) - MACD je určen k měření hybnosti měnového páru a provádí se prostřednictvím výpočtu rozdílu mezi dvěma oddělenými časovými obdobími, a to buď na krátkodobých, nebo dlouhodobých obdobích, tedy divergence. Je to také jedna z nejčastěji uváděných metrik a používá se jak k identifikaci vzestupného nebo sestupného trendu, tak i k měření síly trendu.

Indikátory ve WebTraderu s grafem USD/JPY na pozadí.

Ilustrační ceny.

Toto je jen několik z mnoha různých strategií a indikátorů forexového obchodování, které obchodníci využívají, aby zvýšili své šance na úspěch při obchodování. Existuje mnoho kombinací strategií FX obchodování a počet technických indikátorů, které můžete použít, není omezen.

Pokud se chcete naučit používat pokročilejší obchodní strategie, pak zvažte naši platformu pro obchodování CFD, která obsahuje více než 90 technických indikátorů, pokročilé nástroje pro kreslení a hloubkové analytické nástroje, které vám pomohou poznat nuance obchodování s CFD na forexu. Své dovednosti si můžete také procvičit na našem bezrizikovém demo účtu s neomezenou platností.

Chcete-li si vyzkoušet naše indikátory, stačí se registrovat/přihlásit, vybrat nástroj, přejít na jeho graf a kliknout na ikonu (Fx).

*Tento článek obsahuje obecné informace, které nezohledňují vaše osobní okolnosti.


Získejte více z Plus500

Rozšiřte své znalosti

Získejte cenné postřehy z informativních videí, článků a průvodců v naší Obchodní akademii.

Prozkoumejte funkci +Insights

Odhalte trendy na platformě Plus500 i mimo ni.

Připravte své obchody

S naším ekonomickým kalendářem můžete snadněji pomůže prozkoumat události na globálním trhu.

Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora