Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Jaké jsou hlavní faktory ovlivňující ceny komodit?

Komoditní trh, stejně jako ostatní tržní sektory, zažívá volatilitu a je výrazně ovlivněn mnoha různými faktory. Proto se v tomto článku zaměříme na to, co tento sektor trhu ovlivňuje a na věci, které byste při obchodování komodit měli mít na paměti. V uplynulých desetiletích růst globální ekonomiky podnítil rovněž růst komoditního trhu. S rostoucí dostupností finančních trhů se mnoho obchodníků obrátilo na komoditní trhy, kde hledají nové obchodní příležitosti. Na komoditním trhu dochází k vysoké volatilitě, což může mít vliv na obchodní strategie používané obchodníky. Za vysokou volatilitou na komoditním trhu stojí několik faktorů. Ke klíčovým faktorům patří nabídka a poptávka po komoditě, pohyby měn, geopolitické situace, vládní politiky a hospodářský růst.

Oblak slov o komoditách - nabídka, poptávka, pohyby měn a další.

Nabídka a poptávka

S tím, jak se mění nabídka a poptávka po komoditách, mění se i jejich cena. Základním pravidlem je, že ceny komodit rostou s rostoucí poptávkou. Ceny také rostou, když dojde k poklesu celkové nabídky nebo zásob komodity. Na druhou stranu bude cena komodity klesat, když bude čelit klesající poptávce a rostoucí nabídce.

Například v roce 2020 se během šíření pandemie koronaviru svět zastavil s tím, jak celosvětová vlna lockdownů držela lidi doma. Lidé tak byli většinu času doma a poptávka po benzinu klesala, výsledkem byl výrazný propad ceny ropy. V jednu chvíli 20. dubna 2020 se cena WTI dostala až na 18 $ za barel.

Měnové pohyby

Ceny komodit jsou obecně udávány v amerických dolarech. S růstem a poklesem amerického dolaru mohou růst a klesat i ceny komodit. Pokud například americký dolar zaznamená vůči koši hlavních měn výrazný růst, jak je vyjádřeno v komoditách, mohlo by dojít k pádu cen komodit, jako je například ropa, ale i jiných produktů z oblasti energetiky, vzácných kovů a zemědělství. Pokud se tedy budete snažit pochopit širší komoditní trh, měli byste se zaměřit i na forexový trh. Trhy ovšem nereagují jednotně. Při obchodování je však nutné brát takové externí faktory v potaz. Například cena amerického dolaru ovlivňuje komodity, jako je zlato (XAU). Zlato je přeci jen aktivum, které má skutečnou hodnotu, má kolísající hodnotu a když americký dolar vůči ostatním měnám posiluje, začne v dolarových hodnotách klesat i cena zlata. Dále se říká, že se navzájem ovlivňují ceny komodit a inflace.

Geopolitická situace

Některé komodity se vyrábějí v regionech, které podléhají značné politické nejistotě. Například ropa se převážně vyrábí v zemích Blízkého východu. To znamená, že cena ropy Brent a WTI může být silně ovlivněna napětím, které se v této oblasti historicky vyskytuje. Například když USA uvalí na Írán hospodářské sankce, cena na trhu s ropou obecně vzroste kvůli očekávanému přerušení dodávek íránské ropy na trh. Dalším jasným příkladem je válka mezi Ruskem a Ukrajinou, která začala v únoru 2022. Tato válka jasně komoditní trh šokovala a podle výhledů Světové banky způsobila narušení výroby komodit, obzvláště těch, které byly exportovány z Ruska a Ukrajiny. Rusko je považováno za největšího vývozce uhlí, ropy, zemního plynu, pšenice a hliníku. Geopolitické napětí způsobilo fyzické zničení produkce komodit na postsovětské půdě i narušení obchodu a vývozu komodit z důvodů uvalení sankcí na Rusko.

Ekonomický růst

Cenu komodity může ovlivnit i prosperita dané země. Důvodem je skutečnost, že kupní síla obyvatelstva určuje ekonomickou prosperitu země. Účinek je jasnější, pokud je dotyčná země hlavní produkující zemí nebo hlavním uživatelem této komodity. Dobrým příkladem je případ Venezuely. Ačkoli je hlavní ropnou zemí, vláda poškodila ropný průmysl kvůli nedostatku investic, korupci a nedostatku hotovosti. To zase ochromilo ekonomiku a způsobilo hyperinflaci. Hospodářské sankce uvržené na Venezuelu navíc dále omezily těžbu ropy, vývoz a příjmy v zemi.

Přírodní vlivy

Přírodní vlivy také mohou sehrát rozhodující roli při určování cen komodit, zejména v zemědělství. Příznivé počasí může vést k nárazové sklizni, která povede k nadměrné nabídce komodity, zatímco nepříznivé počasí může vést ke zničení sklizně, což způsobí výpadky v dodávce komodity na trh. Nepříznivé počasí může také ovlivnit cenu topného oleje a zemního plynu na trhu. Chladné počasí může mít za následek zvýšenou poptávku po energetických produktech, což zase zvyšuje ceny. Například v dubnu 2021 Brazílie, jeden z největších producentů kávy a kukuřice, utrpěla vlnu veder, kterou následoval mráz. Tyto nepříznivé povětrnostní podmínky se postaraly o růst cen kávy a kukuřice.

Náklady na dopravu a skladování

I když obvykle nejsou hlavním faktorem, mohou náklady na dopravu také hrát roli v pohybu cen komodit. Například ropné tankery někdy v době nadměrné nabídky fungují jako skladovací zařízení. To má za následek vyřazení dostupných tankerů z dopravního trhu, což zase vede k vyšším cenám dopravy.

Sečteno a podtrženo

Jak jsme uvedli výše, při určování cen komodit hraje roli řada faktorů. Některé z těchto faktorů, jako jsou vládní politiky, jsou předvídatelné, zatímco některé faktory, jako např. přírodní vlivy, jsou nepředvídatelné. Je důležité seznámit se se všemi hlavními faktory uvedeným výše jako jsou ty uvedené výše, abyste byli lépe připraveni na obchodování na komoditním trhu. Obchodování s komoditami je vysoce rizikové, proto je důležité používat strategie řízení rizik a vybrat si spolehlivého a zavedeného poskytovatele, jako je Plus500, který funguje profesionálně a podle přísných regulatorních pravidel. Poskytovatelé, jako např. Plus500, nabízejí obchodování s komoditami na online platformě prostřednictvím contracts for difference (CFDs).

Tento článek obsahuje obecné informace, které nezohledňují vaše osobní okolnosti.

Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora