Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Proč je zlato oblíbené mezi obchodníky s komoditami?

Zlato je historicky označováno jako "bezpečný přístav" nebo "úložiště", které je pro investory bezpečným místem pro "uložení" hotovosti v době nestability nebo nejistoty.

Zlato, drahý kov uctívaný tisíce let, se historicky používalo v průmyslu, na výrobu šperků a hlavně k obchodování. To platí až do dneška, kdy zlato pohání obchodování mezi jednotlivými obchodníky až po úroveň centrálních bank.

Vzhledem k tomu, že zlato je historicky mezinárodně uznávanou komoditou, není divu, že dodnes zůstává populární komoditou mezi obchodníky.

Zlato se zprávou Prodat a Koupit.

Obliba zlata mezi obchodníky

Popularitu zlata lze vysledovat daleko do starověkého Egypta a ještě dále do minulosti. Tento drahý kov obsahovaly vzácné mince a šperky a byl chválen pro svou krásu a jako důkaz sofistikovaných obchodních systémů.

Až do sedmdesátých let byl americký dolar navázán na tzv. Zlatý standard. To znamenalo, že každé unci zlata byla přidělena hodnota v USD, která byla přímo spojena s dolarem. To znamenalo, že na každý dolar v oběhu musela mít americká mincovna uskladněné zlato, aby ho mohla vytisknout. Pokud by tisk přesáhl dostupné množství zlata, vedlo by to k inflaci.

Tento systém byl opuštěn v roce 1973, kdy uvolnil cestu modernějšímu bankovnímu a obchodnímu systému. V tomto okamžiku začalo mít zlato nezávislé ocenění diktované nabídkou a poptávkou, nikoli vládními agenturami.

Vztah zlata ke globálním měnám

Zlato je všeobecně vnímáno jako úložiště hodnoty, která si v průběhu času uchovává svoji hodnotu, a to navzdory hospodářským rozmachům a krachům. Větší ekonomiky jako USA, Velká Británie, eurozóna a Čína stále drží velké zlaté rezervy, i když komodita není přímo vázána na hodnotu měny.

Aby si tyto měny udržely svoji hodnotu, používají centrální banky nákup zlata jako nástroj dokládající, že drží fyzické aktivum, které ospravedlňuje ocenění jejich peněz. V zemích s vysokou inflací mohou nakupovat zlato, aby si udržely své rezervy. To může vzbuzovat důvěru investorů a obchodníků, že mají schopnost stabilizovat svou měnu. I když je to jen jeden z mnoha nástrojů, které centrální banky používají k udržení stabilní měny, obchodníci uznávají, že žlutý kov poskytuje větší legitimitu při oceňování měn dané země.

Jak se se zlatem obchoduje na trhu?

Zlato je obchodováno na burze Chicago Mercantile Exchange (CME) v amerických dolarech a je měřeno v trojských uncích. Středověká míra trojská unce odpovídá 31,1034768 gramů.

CME vám umožňuje obchodovat futures kontrakty na zlato. Jejich nákup přímo od CME může být doprovázen závazkem k nákupu, skladování a pojištění podkladového aktiva, pokud budete vlastnit smlouvu po jejím skončení. Obchodníci mohou alternativně nakupovat nebo prodávat CFD kontrakty na zlato a získat tak expozici vůči volatilitě komodity, aniž by museli kupovat podkladová aktiva.

CFD kontrakty lze otevřít vůči aktuální spotové ceně kovu, což obchodníkům umožňuje získat expozici vůči volatilitě tohoto kovu a jeho riziku beu nutnosti koupit podkladové aktivum.

Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora