Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Jaké faktory ovlivňují index FTSE100?

Index FTSE100 (UK100) tvoří 100 největších společností na Londýnské burze cenných papírů.

Počet bodů, které udávají hodnotu FTSE100, se sestavuje měřením hodnot největších 100 společností na Londýnské burze cenných papírů. Hodnoty akcií těchto společností jsou váženy a vypočítávány tak, aby poskytly obchodníkům přesný snímek indexu.

Které společnosti jsou v indexu FTSE100 největší?

Společnosti v indexu FTSE100 jsou vybírány na základě své volné tržní kapitalizace, která představuje celkovou hodnotu jejich veřejně obchodovaných akcií.

Pokud má společnost akcie, které jsou určeny pro členy představenstva nebo jiné fyzické osoby a nejsou veřejně obchodovány, do tohoto ocenění se nezapočítávají. Největší společnosti na FTSE100 jsou:

* největší společnosti, stav k září 2020

Pozadí se svíčkovým grafem a nápisem 'FTSE'.

Jaké faktory ovlivňují cenu akcií v indexu FTSE100?

Celková hodnota těchto společností denně ovlivňuje hodnotu FTSE100.

Takže například i když má Astrazeneca největší tržní kapitalizaci, je vážená, aby byl její vliv přiměřený. Tím je zajištěno, že jedna společnost nemůže dominovat složenému indexu a dalších 99 společností má stále vliv na ocenění indexu.

Na konci každého dne jsou vypočítány ceny akcií těchto společností a jsou započteny do stanoveného vzorce, který ukazuje celkový pohyb těchto 100 nejlepších společností. Zatímco některé ceny akcií kótované společnosti mohly během obchodů v ten den stoupat, jiné mohly klesnout. Na konci dne se všechny hodnoty započítají, aby se zjistilo, zda index během uvedeného obchodního dne celkově vzrostl nebo poklesl.

To obchodníkům pomáhá lépe vyhodnotit pohyby a volatilitu indexu za den, týden, měsíc nebo dokonce roky.

Jak se mohou firmy dostat do indexu FTSE 100?

Členové správní rady London Stock Exchange Group, jejichž nabídka zahrnuje FTSE 100, 250 a další indexy, se setkávají čtvrtletně a ověřují postavení společností a tržní nacenění.

Aby se společnosti mohly kvalifikovat k zařazení na tento prestižní seznam, musí dosáhnout tržní kapitalizace, díky níž by se umístily na 90. či vyšším místě. Pokud dosáhnou této mety, budou automaticky přidány do složeného indexu.

V zájmu zachování konzistence a kontinuity nebude společnost automaticky odstraněna, dokud nedosáhne ekvivalent 111. pozice. Pokud k tomu dojde, bude umístěna do seznamu FTSE250 (LSEG 250 největších společností), za předpokladu, že její tržní kapitalizace umožňuje takové umístění.

Například hodnota společnosti A ji řadí na 110. pozici v seznamu. Současně vzrostla hodnota společnosti B z hodnoty mimo složený index na 90. pozici.

Při čtvrtletním hodnotícím setkání LSEG se správní rada rozhodne přidat společnost B do indexu FTSE100, čímž se společnost A reálně propadne na 111. pozici, což jí zajistí dobré umístění v rámci FTSE250, ale z FTSE100 vypadne.

Pohyby indexu FTSE100 odrážejí denní obchodní aktivity mezi jeho největšími 100 společnostmi. Toto číslo, které se denně mění, udržuje některé obchodníky v pozoru, protože index může stále růst, i když některé z jeho společností klesají (a naopak) v důsledku svého vážení.

Jak Brexit ovlivňuje FTSE100?

Výsledek brexitu se opíral o schopnost vlád Spojeného království a EU dospět k dohodě o daních, obchodu a řadě dalších dohod. Tyto dohody by Spojenému království umožnily získat zpět vyšší úroveň nezávislosti a zároveň zachovaly možnost volného obchodu s kontinentální Evropou.

I když budou tyto ekonomické zóny moci spolu i nadále volně obchodovat, vládní politiky nejsou zcela jasné. Jak bude monitorována elektronická bezpečnost? Jaké budou daňové sazby? A co je nejdůležitější, budou společnosti moci ponechat si své zahraniční pracovníky, kteří kdysi mohli pracovat ve Velké Británii díky svému občanství v Evropské unii?

Výše uvedené otázky představují jen několik z mnoha, které obchodníci musí zvážit, ale největším faktorem brexitu je jeho přirozená nestabilita kvůli nedostatečnosti mezivládních dohod.

Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora