Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Jak obchodovat na FTSE100

Index FTSE100 (UK100) je kolektivním indexem největších 100 společností na Londýnské burze cenných papírů dle plovoucí tržní kapitalizace. Seznam sestavuje společnost London Stock Exchange Group, nikoli makléřská společnost, jako jsou některé podílové fondy nebo ETF.

Abyste mohli tento seznam využít jako obchodovatelný nástroj, musíte se obrátit na makléřskou společnost, která nabízí např. podílový fond nebo ETF vázaný na FTSE100.

Obchodování na FTSE100

Jedním ze způsobů, jak využít výhody obchodování na index FTSE 100, aniž byste museli investovat do fondu nebo nakupovat podkladová aktiva, je obchodování s CFD. Zatímco fondy jsou zaměřeny na dlouhodobé investice, obchodníci s CFD upřednostňují krátkodobé obchody s rychlou realizací a schopností otevírat pozice využívající pákový efekt.

Na platformě Plus500 jsou k dispozici dvě možnosti pro obchodování s CFD na FTSE100:

  • Futures kontrakty-Tyto kontrakty jsou tradičně založeny na dohodách mezi producenty a kupujícími komodit. Moderní obchodování umožňuje, aby nástroje, jako je FTSE100, byly prodávány také jako futures kontrakty. Obchodníci mohou spekulovat na to, jaká bude hodnota ke sjednanému datu, obvykle ke konci měsíce.
    Navíc se v případě obchodování s CFD otevřené pozice na futures automaticky převádějí do následujícího měsíce.

  • Opce- Opční smlouvy jsou obchodovány na hodnotu práva na nákup, podobně jako futures. Jedná se o vysoce volatilní nástroje, které obchodníkům nabízejí otevřené pozice související s aktivem za potenciálně nižší cenu. Jde o nástroje pro pokročilé obchodníky. Více si o nich můžete přečíst zde.
Telefon s otevřenou obrazovkou obchodování s opcemi na FTSE100

Ilustrativní ceny.

Výhody obchodování s CFD na FTSE100

Pákový efekt

Pákové obchody poskytují obchodníkům příležitost využít zvýšenou expozici vůči nástroji složením pouhého zlomku hodnoty transakce.

Například pokud UK100 nabízí pákový efekt 1:20, znamená to, že obchodníci mohou získat 20násobnou expozici vůči futures FTSE100. V době otevření své pozice odloží stranou pouze 5% hodnoty obchodu. I když tento nástroj nabízí velký ziskový potenciál, obnáší i stejně velké riziko.

I když je třeba k otevření pozice pouze 5% vlastního kapitálu, obchodníci si musí být stále vědomi toho, že jsou stále vystaveni plné hodnotě pozice, která přináší stejný potenciál zisku nebo ztráty.

Rychlé vykonání

Podílové fondy a ETF jsou obchodovány na volném trhu různými finančními institucemi. To způsobuje zpoždění a potenciálně vysoké úrovně skluzu při provádění obchodu. Tato zpoždění se mohou pohybovat od několika minut až do konce obchodního dne, kdy se přepočítají hodnoty fondu.

Při obchodování s CFD na platformě Plus500 jsou pozice vykonávány okamžitě nebo během několika sekund. To obchodníkům umožňuje otevřít pozici na obrazovce na hodnotě v reálném čase, což jim zaručuje větší předvídatelnost otevírací ceny jejich obchodu.

Další způsoby obchodování

Dalšími způsoby obchodování na FTSE100, jak je uvedeno výše, jsou ETF nebo podílové fondy, které sledují pohyb indexu. Ty často podléhají poplatkům či omezením, např. doby, kdy je možné transakce provádět.

Realizace zisků z CFD

Zisk z obchodování s CFD lze realizovat dlouhou či krátkou pozicí vůči určitému nástroji, např. UK100 platformy Plus500. Dlouhou pozici obchodník otevírá nákupní pozici a doufá, že hodnota poroste, což mu umožní realizovat zisk z rozdílu mezi otevírací pozici transakce a budoucí vyšší cenou.

Krátká pozice znamená, že obchodník otevře prodejní pozici a doufá, že hodnota pozice mezi okamžikem otevření a uzavření obchodu poklesne.

Obchodování s CFD s sebou rovněž nese vysokou míru rizika. Pokud by se pozice nástroje pohybovala v rozporu s požadovaným výsledkem obchodníka, např. by rostla při otevření prodejní pozice nebo klesala při otevřená nákupní pozice, způsobí obchodníkovi ztrátu hodnoty rozdílu.

FTSE100 se stal populárním nástrojem, na který se obchodníci z celého světa spoléhají jako na měřítko. Umístěním obchodů založených na futures FTSE100, například na platformě Plus500 s nástrojem UK100, se obchodníci vystavují pohybům indexu, aniž by museli nést rizika spojená s vlastnictvím podkladových aktiv.

Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora