Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Co je to S&P 500?

Datum změny: 04.02.2024

Index Standard & Poor's 500, běžněji známý jako S&P500 nebo jednoduše S&P, je tvořen 500 největších společností kótovaných na burzách cenných papírů ve Spojených státech vážených podle jejich tržní kapitalizace. Ve skutečnosti tvoří index 505 kótovaných akcií, protože několik společností má kótováno více tříd akcií. Např. Alphabet má kótovány akcie třídy A (GOOGL) i akcie třídy C (GOOG). Index je měřen kapitálově váženou kapitalizací od roku 2005. To znamená, že do seznamů tržních kapitalizací každé společnosti jsou zahrnuty pouze akcie dostupné na veřejném trhu. Složky indexu jsou kótovány na newyorské burze cenných papírů nebo NASDAQ, které obchodují od 9:30 do 16:00 EST, s výjimkou obchodních svátků.

Společnosti v indexu S&P 500 jsou rozděleny do 11 sektorů: komunikační služby, zbytné spotřební zboží, základní spotřební zboží, energetika, finance, zdravotnictví, průmysl, materiály, nemovitosti, technologie a veřejné služby. Toto rozdělení obchodníkům umožňuje sledovat nejen index jako celek, ale také výkonnost společností ve stejných odvětvích. Tak je zajištěna vyšší úroveň diverzifikace než při obchodování s akciemi jedné společnosti.

Mobilní telefon s grafem S&P 500.

Ilustrativní ceny.

Kdo zodpovídá za index S&P 500?

Index S&P 500 je veden společností S&P Dow Jones Indices, společným podnikem S&P Global, který se dříve jmenoval McGraw Hill Financial, News Corp., který vlastní Dow Jones, a CME Group. Kromě provozování indexu S&P500 vede S&P Dow Jones Indices také indexy S&P 1500, S&P Global 1200 a S&P 100. Index je největším globálním indexem, měřeno tržní kapitalizací společností, které zahrnuje.

V roce 1941 se společnost Standard Statistics Company spojila se společností Poor’s Publishing a vytvořila společnost Standard & Poor’s. S&P se poprvé rozšířil na 500 společností v roce 1957, ačkoli společnost Standard Statistics nejprve vyvinula menší index akciového trhu již v roce 1923. K obchodování byly na základě výpisu od roku 1976 k dispozici podílové fondy.

Jak se S&P 500 vypočítává?

Při výpočtu indexu S&P 500 se nejprve vypočítají volné tržní kapitalizace jednotlivých komponent. To znamená, že akcie, které jsou veřejně dostupné pro každou společnost, se vynásobí hodnotou jednotlivých akcií, aby se získala tržní kapitalizace společnosti. Poté se tržní kapitalizace spojí a vytvoří se tržní kapitalizace indexu. Nakonec je tržní kapitalizace každé společnosti vydělena tržní kapitalizací indexu, aby se vytvořil vážený průměr dané společnosti. Čím větší váha společnosti, tím větší dopad bude mít na index, když se bude pohybovat její cena. To je podobné jako u jiných indexů vážených podle tržní hodnoty, jako je FTSE 100 (UK 100) a NASDAQ (US-TECH 100).

Hodnoty S&P 500 vypočítává každých 15 sekund společnost Ultronics Systems Corp., která tento proces provádí od roku 1962. Aby mohla být společnost zahrnuta do indexu, musí být obchodována na NYSE nebo NASDAQ. Od roku 2019 však v průměru pouze 70% příjmů každé ze společností pochází z operací v USA. Ke 4. březnu 2021 tvoří 10 nejlepších společností na seznamu přibližně 27% tržní kapitalizace indexu.

Lze obchodovat s S&P 500 jako nástrojem?

Na index S&P 500 lze obchodovat pomocí podílového fondu nebo ETF tvořeného akciemi či futures. Lze jej rovněž použít jako podkladový nástroj pro obchodování s CFD. Při obchodování s CFD místo přímého nákupu složených akcií nebo futures otevřete nákupní pozici, pokud máte pocit, že hodnota indexu vzroste, nebo otevřete prodejní pozici, pokud se domníváte, že cena indexu poklesne.

Obchodníci mohou také využívat CFD opcí* ke spekulacím na S&P 500 zadáváním nákupních a prodejních objednávek na Put a Call objednávky na CFD opce. Prodejní objednávka na CFD s opcí na prodej je umístěna, pokud se obchodník domnívá, že hodnota indexu dosáhne nebo překročí cílovou neboli realizační cenu v předem stanoveném čase. Prodejní cena na CFD s Call opcí se zadá, pokud se obchodník domnívá, že se index po uplynutí platnosti opcí bude obchodovat pod realizační cenou.

*Dostupnost nástrojů podléhá regulaci.

Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora