Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Co Jsou to Futures a Opce na Ropu?

Když lidé přemýšlejí o ceně ropy, obvykle myslí na to, kolik stojí nákup ropy v tomto okamžiku. Ve standardním maloobchodním prostředí je uváděnou cenou, za kterou něco koupíte, tzv. spotová cena.

Ve skutečnosti veřejně obchodovaná cena ropy odráží cenu futures kontraktu z konkrétní lokality.

CFD na futures na ropu

Futures kontrakty jsou dohodou mezi výrobci a spotřebiteli o uzavření kupní ceny transakce k pozdějšímu datu.

Co jsou to futures na ropu?

Když hovoříme o ropě, podobně jako u mnoha jiných komodit je nutné, aby velkoobchodní producenti před dodáním spotřebiteli uzamkli cenu. To jim umožňuje lépe spravovat výdaje a předvídat náklady.

Například rafinérie vyrábějící benzín potřebuje na konci příštího měsíce k dodání 100 000 barelů ropy. Místo nákupu v den, kdy potřebuje dodávku za spotovou cenu, uzavře cenu s producentem ropy nyní na 50 USD za barel a přijme dodávku komodity později. Tato smlouva je závazkem, že k transakci dojde později, za dohodnutou cenu, bez ohledu na aktuální veřejně obchodovanou hodnotu barelu ropy.

Jednoduše řečeno, futures jsou smlouvy o transakci, která se odehraje v budoucnosti.

Obchodování s CFD na ropu

Obchodníci na platformě Plus500 mají přístup k Brent (EB), West Texas Intermediate (CL) a dalším nástrojům. Hodnota těchto kontraktů roste nebo klesá v závislosti na různých faktorecha umožňuje obchodníkům otevírat dlouhé či krátké pozice na hodnotu těchto kontraktů před jejich splatností.

Výhodou obchodování CFD na futures na ropu na platformě Plus500 je schopnost obchodovat s podkladovými aktivy, aniž byste museli spravovat poplatky nebo nesli odpovědnost za údržbu skutečné smlouvy o futures na ropu. Plus500 navíc nabízí obchodníkům těsné spready, pákové obchody a rychlé provedení transakce.

Barel ropy a notebook s obrazovkou týkající se ropy na platformě Plus500.

Ilustrativní ceny.

Obchodování s Opcemi na Ropu

Opce na ropu jsou kontrakty, které držiteli smlouvy poskytují možnost uskutečnit nákup později za předem stanovenou cenu. Tím se liší od futures kontraktu, protože se nejedná o závazek ke koupi.

Například rafinerie vyrábějící benzín podepíše opční kontrakt na 100 000 barelů ropy za 50 USD za barel s plánovanou dodávkou na konec příštího měsíce. Producent ropy souhlasí s tímto termínem za podmínky, že rafinerie zaplatí předem poplatek za vytvoření smlouvy. Rafinerie nyní musí vzít v úvahu, že jejich náklady budou cena za barel plus cena kontraktu.

Před vypršením smlouvy se rafinerie může rozhodnout uplatnit opci na 50 USD za barel nebo se může pokusit najít lepší cenu na otevřeném trhu. Pokud najde lepší cenu, nechá opci vypršet, ztratí prémii, ale ušetří nákupem komodity jinde za nižší cenu.

Obchodování s Opcemi na CFD

Obchodníci s ropnými opcemi neobchodují na cenu nákupu komodity, nýbrž na cenu samotné opční smlouvy. Pokud je v opční smlouvě opce na nákup ropy na 50 USD za barel, ale spotová cena za barel vyskočila na 55 USD za barel, může to vést k úspoře 500 000 USD pro rafinérii, pokud by byla tato opce vykonána. Tím se zvyšuje hodnota samotné smlouvy.

Na druhou stranu, pokud spotová cena ropy klesne na 45 USD za barel, nemá opce na nákup za 50 USD smysl a ruší tak hodnotu kontraktu.

Výhodou obchodování s CFD na opce na ropu na platformě Plus500 je, že stále můžete obchodovat na pohyb ropy, aniž byste otevírali pozici na hodnotu komodity. Místo toho obchodujete s hodnotou opční smlouvy, potenciálně za nižší cenu a s využitím pákového efektu.

Kromě hodnoty podkladových aktiv existuje mnoho dalších faktorů ovlivňujících hodnotu opcí a tedy i CFD na tyto opce. Zároveň by obchodníci s opcemi měli vždy na své obchody dohlížet, protože opce jsou vysoce volatilní nástroje, které mohou podléhat náhlým cenovým výkyvům.

Obchodování s CFD na futures a opce na ropu nabízí obchodníkům řadu příležitostí spekulovat na tuto komoditu i další oblíbené komodity. Vzhledem k vysokému riziku jsou opce doporučovány pouze zkušeným obchodníkům, kteří jsou připraveni obchodovat s vysoce volatilními nástroji, které mohou bez upozornění růst a klesat. Více o tom, jak fungují, se dozvíte v našem Průvodci obchodováním.

Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora