Menu

Běžné obchodní termíny, které byste měli znát - Pokročilé

Obrázek 16 Zdroj: Obchodní platforma Plus500, říjen 2020

Jak funguje marže a pákový efekt?

Pákový efekt* umožňuje obchodníkům znásobit expozici vůči finančnímu nástroji, aniž by předem zavázali celý kapitál. Umožňuje Vám obchodovat s pozicemi většími, než byste mohli, na podkladovém trhu pomocí množství peněz na Vašem obchodním účtu. Páka 1:50 například znamená, že byste mohli použít 200 $ na otevření obchodu v hodnotě 10 000 $. To znamená, že zisk i ztráty se zvětšují. Poměr pákového efektu nástroje a jeho požadavky na marži můžete zobrazit kliknutím na tlačítko informací o nástroji.

*Obchodní aktivita s využitím pákového efektu zahrnuje značná rizika ztráty všech investovaných prostředků v krátkém časovém období.


Pákový efekt a marže jdou ruku v ruce. Marže není poplatek ani cena, ale spíše částka vkladu, kterou musíte složit, abyste mohli otevřít obchod na základě velikosti smlouvy a daného aktiva. Požadavky na minimální marži se liší podle jurisdikcí, ve kterých se obchodníci nacházejí, a podle klasifikace klientů (tj. retailových nebo profesionálních), což je relevantní pouze v případě, že jste retailovým klientem. Požadavky na marži se mohou změnit, to však ovlivní pouze nové pozice, nikoli ty stávající*. Marže je obvykle vyjádřena jako procento z celkových nákladů na pozici. Požadavek na počáteční marži vychází z předem nastaveného pákového efektu pro třídu aktiv nástroje, se kterým obchodujete. Při nastavování obchodu můžete na obrazovce Obchodu vidět přesný požadavek marže a pákový poměr nástroje.

*Pokud se změní požadavky na marži, aby byly splněny regulační požadavky, mohou být ovlivněny nové pozice a stávající pozice mohou být uzavřeny (v závislosti na provozovateli).

Počáteční marže

Počáteční marže představuje procento z kupní ceny kontraktu. Když nastavujete obchod nebo objednávku, můžete na obrazovce obchodu vidět celkový součet počáteční marže.

Udržovací marže

Udržovací marže představuje částku z vlastního kapitálu, kterou musíte udržovat na svém obchodním účtu po provedení CFD transakce, aby zůstal Váš obchod otevřený.

Obrázek 17 Zdroj: Obchodní platforma Plus500, říjen 2020

Maržová výzva

Pokud se Váš zůstatek na účtu přiblíží požadavku na udržovací marži, může Plus500 vydat upozornění na maržovou výzvu. Pokud nevložíte prostředky na účet dříve, než Váš zůstatek klesne pod požadavek na udržovací marži, systém automaticky uzavře jednu nebo více Vašich otevřených pozic, dokud zůstatek na účtě nepřekročí úroveň udržovací marže u Vašich zbývajících otevřených pozic. Upozornění na maržovou výzvu neslouží jako nástroj pro řízení rizik a je Vaší odpovědností sledovat Váš účet a zajistit, že máte dostatečné prostředky na pokrytí požadavku na marži u všech svých otevřených pozic.


Poplatky a celonoční poplatky

Při obchodování s pákovým efektem stačí k otevření obchodu snížit procento z celkové hodnoty Vaší pozice. Na krátkodobé obchody, které se uzavírají do stejného dne, se nevztahuje žádný poplatek ani úrok. Kromě případů, kdy pro nástroj existuje datum vypršení platnosti, Vám Plus500 umožňuje ponechat obchod otevřený, dokud si nepřejete svou pozici uzavřít nebo dokud nejsou splněny cíle zisku nebo ztráty. Za udržení pozice otevřené do určitého cut-off času se však účtuje jednodenní poplatek, který je odečten ze zůstatku na Vašem účtu. Každý nástroj má své vlastní předem stanovené hodiny a poplatky. Chcete-li zobrazit celonoční poplatek a denní dobu, na kterou se celonoční financování vztahuje, klikněte na informační ikonu nástroje v okně Obchodu. Více o celonočním financování se můžete dozvědět zde.

Poplatek za převod měny

Při obchodování s nástrojem denominovaným v jiné měně, než je měna Vašeho účtu, účtuje Plus500 poplatek za převod měny. Poplatek za převod měny činí až 0,7 % z realizovaného zisku a ztráty u takové pozice. V reálném čase se poplatek promítá do nerealizovaného zisku a ztráty z otevřené pozice a je účtován, jakmile dojde k uzavření pozice. Výše poplatku za převod měny závisí na Vašem regionu.

Co znamená rollover?

Nástroje jako je ropa nebo zlato jsou založeny na futures kontraktech pro konkrétní měsíc. Ve většině případů se jedná o aktuální aktivní měsíc. Futures kontrakty mají předurčená data vypršení platnosti, což znamená, že k určitému datu a času se smlouva automaticky uzavře (pokud nebude převedena na novou smlouvu na příští měsíc). Při obchodování s CFD futures bude Vaše smlouva automaticky převedena na další futures kontrakt a jeho hodnotu. Stop a limit příkazy jsou také uzpůsobeny tak, aby odrážely cenu nástroje v nové smlouvě. Plus500 neúčtuje žádné poplatky za službu rollover, ale může dojít ke změně zhodnocení CFD na základě změny podkladového aktiva. Pro více informací o rollover službě u Plus500, přejděte prosím na tento odkaz.

Nastavení rolloveru

Pro zrušení dopadu ocenění otevřené pozice, je vzhledem ke změně kurzu (ceny) podkladového nástroje pro nové smluvní období na účtu provedena kompenzační úprava. Hodnota Vaší pozice nadále odráží dopad tržního pohybu na základě Vaší původní hladiny pro otevření, velikosti a spreadu. Pokud je nový kontrakt obchodován za vyšší cenu, nákupní pozice bude záporně upravena a prodejní pozice bude kladně upravena. Naopak, pokud je nový kontrakt obchodován za nižší cenu, bude nákupní pozice kladně upravena a prodejní pozice záporně upravena.

Příklad výpočtu změny rolloveru:

Držíte nákupní pozici 100 kontraktů ropných futures. Kurzy futures na ropu v době převrácení jsou:

  • Nákupní kurz existujícího kontraktu = 61,30 $
  • Prodejní kurz existujícího kontraktu = 61,25 $
  • Nákupní kurz nového kontraktu = 62,50 $
  • Prodejní kurz nového kontraktu = 62,45 $

Výpočet změn:

Rozdíl prodejního kurzu = [prodejní kurz nového kontraktu] - [prodejní kurz existujícího kontraktu] = 62,45 $ - 61,25 $ = 1,20 $
Změna nákupní pozice = - ([počet kontraktů] * [Rozdíl prodejního kurzu]) = - (100 * 1,20 $) = - 120 $

Datum vypršení

Některé nástroje dostupné v platformě Plus500 jsou založeny na futures kontraktech. Futures kontrakty mají datumy vypršení platnosti. Pokud máte otevřenou CFD pozici pro nástroj, které má datum vypršení a rolloveru, bude jejich rollover proveden v datum vypršení platnosti do datumu vypršení dalšího futures kontraktu. Aktuální futures kontrakt a datum automatického převodu najdete v informačním okně pro každé aktivum.
Každý CFD opcí* má navíc datum vypršení platnosti. Pokud kurz podkladového nástroje nedosáhne realizační ceny (strike price) do tohoto data, vyprší CFD opcí a poslední cena vychází z posledního dostupného kurzu (a ne nuly).
Také pozice CFD kryptoměny* vyprší v předem stanovenou dobu, která je zobrazena v sekci podrobností nástroje.

*Podléhá podmínkám provozovatele.

Korporátní události

Na podkladovém trhu se může odehrát řada korporátních událostí, které mohou mít vliv na hodnotu Vašich CFD podílů. I když ve skutečnosti nevlastníte akcie společnosti, některé korporátní události mají přímý účinek na držitele CFD podílů. Patří sem dividendy, spinoffy, problémy s právy a rozdělení akcií. Jejich výskyt však není častý a mají vliv pouze na obchodníky s CFD na podíly v době korporátní události.

Dividendy

Dividendy jsou vydávány a vypláceny držitelům fyzických akcií společnosti. Rovněž jsou vypláceny obchodníkům s CFD na akcie, pokud máte otevřenou pozici NÁKUPU u CFD na akcie při vydání dividendy (ex-dividend date). Pokud držíte pozici PRODEJE u CFD na akcie, bude částka odečtena ze zůstatku na Vašem obchodním účtu.

Řízení rizik

Řízení rizik je při obchodování online velmi důležité. Vyvinutí silného postupu pro řízení rizik Vám pomůže odfiltrovat vysoce rizikové obchody a udržet si povědomí o hodnotě rizika pro každý obchod. Pákový efekt pomáhá rozjet Vaše obchodování, ale zároveň zvyšuje Vaše riziko. Měli byste zvážit přidání příkazu „Zavřít se ziskem“ nebo „Zavřít se ztrátou“ u Vašich otevřených pozic, pokud je to v souladu s Vaší obchodní strategií. Tyto pokyny jsou k dispozici v okně obchodních příkazů.
Nastavením těchto limitů při zahájení obchodního příkazu minimalizujete své ztráty, protože jste systému nařídili uzavřít Vaši pozici, pokud se pohne proti Vám. Nastavením cenové hladiny pro zisk při pohybu obchodů nahoru a dolů, se Vaše instrukce v systému aktivují při dosažení této cenové hladiny, i když je dosažena jen na okamžik. Využití těchto nástrojů pro řízení rizik Vám pomůže udržet si přehled o potenciálním zisku a ztrátě pro každý obchod.
Měli byste si určit poměr zisku a ztráty, který odpovídá Vašim zkušenostem, znalostem a chuti riskovat, a ujistit se, že nezahajujete obchod, pokud nevyhovuje těmto standardům.

Býčí vs medvědí trh

Býčí trh

Býčí trh neboli Bull market je rostoucí trh, kde se obchodníci snaží zvýšit svou dlouhou obchodní aktivitu (také známé jako „going long“).

Medvědí trh

Medvědí trh neboli Bear market je klesající trh, kde očekáváte pokles cen, což naznačuje, že na trzích dojde k větším ztrátám. Na medvědím trhu směřuje tržní sentiment ke „going short“ neboli krátkým pozicím.

FOREXY | PODÍLY | INDEXY | KOMODITY | KRYPTOMĚNY* | OPCE*

Veškeré informace nebo komentáře v tomto dokumentu jsou publikovány v dobré víře a pouze pro obecné informační účely. Plus500 neručí za úplnost, spolehlivost a přesnost těchto informací. Jakékoli kroky, které provedete na základě informací nalezených v tomto dokumentu, jsou výhradně na Vaše vlastní riziko a Plus500 nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty a/nebo škody.

*Podléhá podmínkám provozovatele.

Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora