Plus500 neposkytuje své produkty a služby obyvatelům Spojené státy.

Plus500 neposkytuje své produkty a služby obyvatelům Spojené státy.

72% maloobchodních CFD účtů přichází o peníze.

Menu

Jaké faktory ovlivňují pohyb ceny indexu?

Indexy jsou nástroje pro měření celkové výkonnosti, růstu a zdraví ekonomiky nebo sektoru. Zkoumáním kolektivního výkonu nejvýkonnějších společností si vytváříme obrázek o celém trhu nebo celém sektoru, který bychom pravděpodobně nemohli získat sledováním jediného akciového titulu.

Například investice ve výši 1 000 USD do technické společnosti dosahuje roční návratnosti 12%. Abychom pochopili, zda se jednalo o dobrou investici, měli bychom tento 12% růst porovnat s indexem Nasdaq 100 za stejné období. Z tohoto srovnání zjistíme, zda byl náš výnos dobrý, průměrný nebo podprůměrný. .

K nejobchodovanějším CFD na indexy od Plus500 patří S&P500 (USA500), DAX40 (Germany40), a FTSE 100 (UK100). Plus500 rovněž nabízí CFD na sektorové indexy, jako je např. Crypto 10 Index*, Cannabis Stock Index, Real Estate Giants Index a další.

I když může být vzrušující sledovat nejlepší hráče na cestě růstu, je důležité pochopit, jaké faktory ovlivňují cenu indexu.

Obrazovka notebooku s indexy.

Ilustrativní ceny.

Jak se vytváří index

Při sestavování indexu (skupiny) společností je důležité je měřit způsobem, který je užitečný pro investory.

Například v roce 1984 měli investoři zájem o sledování 100 nejlepších společností, které jsou veřejně obchodovány na londýnské burze. Financial Times Stock Exchange (FTSE), soukromá organizace, si dala za úkol přezkoumat výkazy zisků a účetních záznamů každé společnosti, která byla obchodována na londýnské burze London Stock Exchange (LSE).

Její výzkum pomohl pochopit celkovou hodnotu (tržní kapitalizaci) každé společnosti na burze. Poté FTSE na základě tržní kapitalizace vybrala 100 nejlepších společností a zařadila je do seznamu. Každé čtvrtletí se členové FTSE scházejí, aby přezkoumali nové zprávy o výdělcích, aby určili, které společnosti mohou zůstat na seznamu 100 nejlepších, které společnosti odpadnou a které společnosti obsadí nově uvolněná místa.

Plus500 nabízí obchodníkům možnost obchodovat s CFD na tyto indexy.

Jak se počítá hodnota indexu

Vzhledem k tomu, že index spojuje celkovou hodnotu 100 nejvýkonnějších společností na London Stock Exchange (FTSE 100), může být pochopení výkonnosti tohoto indexu v průběhu času složité. Existují dva populární matematické nástroje, které se používají k rozdělení čísel z bilionů na lépe pochopitelné a stravitelné tisíce, které známe dnes.

Ocenění upravené plovoucí tržní kapitalizace

Pokud společnost zpočátku vydá 1 000 akcií, nemusí to nutně znamenat, že 1 000 akcií je možné zakoupit nebo obchodovat na otevřeném trhu. Společnost se může rozhodnout, že s 850 akciemi (85%) lze volně obchodovat na londýnské burze cenných papírů, zatímco zbývajících 150 akcií (15%) je přiděleno managementu. Hodnota společnosti se pro účely indexů vypočte na základě těchto 850 podílů na volném trhu, s výjimkou neobchodovatelných 15%. Pojmy, které se používají k popisu těchto akcií, jsou „volně obchodované akcie“, tj. "floating stock" nebo zkráceně "float".

Celou transakci si lze vizuálně představit takto:

(Všechny akcie společnosti - uzamčené akcie) X hodnota akcie = hodnota volně obchodovaných akcií

V roce 1984 FTSE sestavil FTSE100 a dal mu počáteční hodnotu 1 000 bodů. K tomuto číslu dospěl jednoduchou rovnicí:

Kombinovaná upravená tržní kapitalizace volně obchodovaných akcií (tržní kapitalizace) 100 nejlepších společností na LSE =1000

V další čtvrletí provedla FTSE novou kalkulaci (celková nová tržní kapitalizace / předchozí celková tržní kapitalizace) x 1000= bodová hodnota FTSE100 pro Q2

Pomocí této metody můžete vidět, že s tím jak hodnota těchto společností roste, zvyšují se také počty bodů FTSE100.

Poznámka: Aby byly fondy co nejkonzistentnější, musí společnosti před vyjmutím ze seznamu prokázat kapitalizaci na 90. pozici a poté mohou klesnout až na 111. pozici.

Cenově vážené oceňování

Další metodou je zvážit cenu akcií ve vztahu k tržní kapitalizací společnosti.

Abychom toho dosáhli, sestavíme seznam společností ve skupině, stejně jako jsme to udělali pro FTSE, ale tentokrát se zaměříme výhradně na cenu každé jednotlivé akcie. Toto je systém používaný Charlesem Dowem a Edwardem Jonesem, kteří v roce 1885 vytvořili index Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Začali tím, že vzali největší 30 společností, které jsou veřejně obchodovány ve Spojených státech, a přidělili stejnou váhu jedné akcii každé z těchto společností. Pro výpočet hodnoty tohoto indexu vzali dělitele a použili jej k průměrování všech akcií.

Celková hodnota všech jednotlivých akcií / dělitel (ex. 1000) = hodnota indexu

Poznámka: Hodnota dělitele není veřejná a je pravidelně měněna, aby nedocházelo k nadměrné volatilitě.

Ačkoli se indexy DJIA a S&P 500 často pohybují stejným směrem, nelze je srovnávat. Někteří kritici metody cenově váženého oceňování poukazují na to, že nezohledňuje rozdělení akcií, vydávání nových akcií ani jiné výkyvy.

Plus500 nabízí obchodníků, možnost zadávat objednávky CFD na základě těchto indexů.

Chápání výkyvů indexu

Nyní, když jsme si vysvětlili způsoby výpočtu indexů, můžeme začít chápat jejich ocenění a to, jak se pohybují nahoru a dolů.

Během větších událostí na trhu, jako jsou přírodní katastrofy, mezinárodní obchodní spory nebo aktuální pandemie koronaviru začnou být akcionáři nervózní, že hodnota jejich investic může klesnout. Tato nervozita je vyjádřena prodejem akcií. Někteří akcionáři mohou být rádi, že akcie prodají, protože vědí, že pokud budou tyto investice držet po dlouhou dobu, existuje šance, že společnost přestane podnikat a jejich investice ztratí na hodnotě. Jakmile trh zaplaví prodávající mohou přijít kupující a zakoupit nabízené akcie za sníženou cenu.

Na druhé straně, nové technologie, obchodní dohody, zprávy o ziscích nebo jakýkoli jiný důvod k pocitu optimismu na trhu mohou vést investory k výrazným investicím do společnosti, což zvyšuje poptávku po akciích, které jsou v pevné nabídce.

S růstem hodnoty společnosti v kombinaci s nabídkou a poptávkou po jejich podílu se pohybuje také cena akcie.

Zvažujeme-li hodnotu indexu, je třeba mít na paměti, že hodnota společností se mění, denně klesá či roste, zatímco průměr může zůstávat vyrovnaný. To je důvod, proč některé velmi výkonné akcie mohou ztratit na hodnotě, ale pokud se hodnota ostatních titulů vyšplhá nahoru, celková hodnota indexu může zůstat stejná.

*Nabídka produktů podléhá rozhodnutí provozovatele.
Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora