Menu

Jak funguje obchodování s CFD na indexy?

CFD vám umožňují obchodovat na indexy bez zakoupení podkladového aktiva. Tento rychlý způsob získání expozice vůči podkladovému aktivu je jen jednou z výhod obchodování s CFD na indexy. Ve srovnání s tradičními trhy, tyto CFD šetří čas tím, že umožňují okamžité obchodování během obchodních hodin a nabízejí také možnost zvýšit kupní sílu pomocí pákového efektu. Tento pákový efekt může zvýšit potenciální zisky, ale také zvyšuje vystavení obchodníka potenciálním ztrátám.

Rozdíl mezi indexovými podílovými fondy a CFD na indexy

Investor by tradičně nakupoval podílovou jednotku nebo akcii indexového podílového fondu. Sestavují je tradiční makléřské domy, které nakupují aktiva obchodovaná na NYSE, NASDAQ, LSE nebo jiných trzích. Na konci každého obchodního dne se vypočítají aktiva fondu a upraví se hodnota každé akcie. Pouze tehdy může akcionář prodat svůj podíl na otevřeném trhu. Následující den, při uzavření obchodování, mohou kupující zakoupit tyto uvolněné akcie za novou hodnotu pro daný den. To komplikuje obchodování s indexy na podílové fondy, protože obchod je zadán před výpočtem skutečné hodnoty.

Při obchodování s CFD nenakupujete podkladové aktivum. Obchodník uzavírá smlouvu, která je založena na pohybu indexu nebo nástroje. Navíc se obchoduje s pákovým efektem, což znamená, že pokud je akcie nabízena s pákovým efektem 1:10 a je oceněna na 100 EUR, počáteční platba obchodu je pouze 10 EUR.

Například, pokud se rozhodnete zadat objednávku a její hodnota vzroste, bude váš zisk založen na plné hodnotě obchodu bez ohledu na marži, se kterou bylo obchodováno. Pokud nástroj po nákupu ztratí hodnotu, budete zodpovědní za úplnou ztrátu bez ohledu na marži, se kterou bylo obchodováno.

Rozdíl mezi ETF na indexy a CFD na ETF

Exchange Traded Fund (ETF) je fond, který např. sleduje plný tržní index. Existuje např. SPDRUSA500, který sleduje S&P a TQQQ, který sleduje NASDAQ 100. Často jsou spravovány pasivně, což znamená, že i když je stanoven správce fondu, má tento správce pouze přístup k určitému procentu (například 5%) z celkového fondu pro samostatné investice. Zbytek kopíruje index celého trhu.

ETF jsou často nakupovány a obchodovány podobným způsobem jako akcie, takže na rozdíl od podílových fondů, které se obchodují pouze na konci každého obchodního dne, lze ETF nakupovat po celý den. Obchodníci by si měli být vědomi toho, že na rozdíl od akcií se s ETF často pojí poměr transakčních poplatků a nákladů, který ovlivňuje jeho vhodnost pro ty, kteří hledají krátkodobé transakce.

CFD na ETF umožňují obchodníkům uzavřít smlouvu spekulující na pohyb cen těchto ETF s využitím pákového efektu a bez nutnosti kupovat podkladové aktivum.

Glóbus s grafem trendů.

Jak najít sektorové indexy na Plus500

Plus500 nabízí CFD jak na celý trh, tak na exkluzivní sektorové indexy.

Chcete-li tyto indexy najít, přihlaste se ke svému účtu a zobrazte nástroje podle kategorií v levém sloupci. Klikněte na „Indexy sektorů“ a podívejte se na úplný seznam obchodovatelných nástrojů.

Tyto obsahují:

Na pravé straně každého řádku indexu klikněte na ikonu informací a zobrazí se souhrn indexu, nákupní a prodejní ceny a objemy, nálady obchodníků a mnoho dalších informací, které obchodníkům pomáhají získat informace o výkonnosti indexu.

Obchodníci si mohou rovněž projít naši platformu nebo naše stránky sociálních médií a zjistit, kdy jsou přidávány nové indexy CFD.

Lithiová baterie a bitcoin.

Závěrem

CFD na indexy nabízí obchodníkům alternativní nástroj k jednotlivým akciím. Kolísání výnosů a ztrát několika společností je obvykle méně drastické a pohybuje se spolu s důvěrou spotřebitelů nebo významnými událostmi na trhu. To je v kontrastu s jednotlivými akciemi, které mohou zažít volatilitu v důsledku selhání uvedení produktu na trh, PR problémů, špatných prodejů nebo různých jiných faktorů.

Zisky a ztráty jednotlivých společností sice mají vliv na celkovou hodnotu indexu, ale mohou být absorbovány nebo kompenzovány potenciálními zisky nebo ztrátami jiných společností v indexu.

*Nabídka produktů podléhá rozhodnutí provozovatele.
Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora