Menu

Fundamentální strategie a ukazatele při forexovém obchodování

Obchodníci používají širokou škálu obchodních strategií pro FX. Každá strategie může být upravena nebo přizpůsobena individuálním potřebám obchodníka a použita ve spojení s jinými strategiemi.

Při zvažování, která obchodní strategie je pro vás nejlepší, musíte vzít v úvahu své osobní cíle, ochotu jít do rizika, zkušenosti a obchodní preference. Před prozkoumáním různých obchodních strategií nejprve nastíníme dvě klíčové obchodní metody: fundamentální a technickou analýzu.

Fundamentální vs. technická analýza

Obchodníci obvykle spadají do jedné ze dvou kategorií: používají buď fundamentální nebo technickou analýzu.

Obchodní využívající fundamentální analýzu využívají širší ekonomické proměnné ke stanovení, zda hodnota určitého měnového páru vzroste nebo klesne. Vezměme si základní příklad, pokud by vyšla ekonomická zpráva, která byla obzvláště silná, pak by to mohlo znamenat, že měna by mohla být v porovnání s jinou měnou zhodnocena. Pokud by však všichni obchodníci očekávali, že bude ekonomická zpráva silná (před zveřejněním zprávy), dopad této zprávy by již byl trhem "naceněn".

Naproti tomu technická analýza využívá ukazatele a vzorce grafu k analýze předchozí výkonnosti, aby určila, zda měnový pár, jako je například euro k americkému dolaru (EUR/USD), je překoupený nebo přeprodaný. Obchodníci se spoléhají na statistické trendy nebo vzorce, jako je pohyb objemu a ceny (zhodnocení/znehodnocení), a snaží se předpovídat, jakým způsobem se může měnový pár vyvíjet. Obchodníci mohou samozřejmě k vyhodnocení potenciálních investičních příležitostí využít kombinaci technické a fundamentální analýzy.

Noviny s titulkem “Obchodování s forexem” a mobilní telefon s forexovým grafem.

Ilustrativní ceny.

S přihlédnutím k výše uvedeným metodám obchodování je níže uveden přehled řady přístupů a ukazatelů, které lze použít při obchodování na forexu.

Poziční obchodování

Poziční obchodování je strategie, kdy obchodníci drží pozice po delší dobu, obvykle týdny nebo měsíce. Poziční obchodníci obecně využívají fundamentální analýzy a ekonomické údaje. Při otevírání nové pozice však mohou poziční obchodníci využít technické analýzy.

Poziční obchodník může počkat, až měnový pár dosáhne (předem určené) úrovně podpory, než zaujme dlouhou pozici a drží ji několik týdnů. S tímto typem obchodování je pravděpodobně spojeno méně bezprostřednosti, protože obchodníci se nemusí nutně zabývat mezidenními cenami a obecně otevírají méně pozic (ve srovnání s jinými obchodními strategiemi). Stejně jako v případě jakéhokoli jiného obchodování však musí mít obchodníci dobrý přehled o základech trhu a poziční obchodování se do značné míry opírá o fundamentální analýzu.

Jednoduchý klouzavý průměr

Simple Moving Average (Jednoduchý klouzavý průměr, SMA) je důležitým technickým ukazatelem a jednou z nejčastěji používaných obchodních strategií. SMA se používá k určení, zda se cena aktiv bude pohybovat nahoru nebo dolů. Vypočítá se tak, že se sečtou závěrečné denní ceny aktiva a vydělí se celkovým počtem dnů, aby se získal průměr. Linka, kterou vytvoří SMA, se pak použije spolu s dalšími technickými ukazateli k měření cenových pohybů. Linka SMA může mít libovolné trvání, avšak technický obchodník obvykle sleduje 50-, 100- a 200-denní klouzavé průměry. Pomocí našeho mapovacího systému můžete vyzkoušet různé strategie.

Exponenciální klouzavý průměr

Exponenciální klouzavý průměr klade větší důraz na nedávné uzavírací ceny. Při použití těchto linek se doporučuje vzít v úvahu, že jsou to zaostávající indikátory, které ne vždy dostatečné rychle reagují na ostré změny. Krátkodobá obchodní období nemusí poskytovat dostatek cenových ukazatelů, aby byla spolehlivá. Poskytují však jasný obraz o celkových trendech a mohou být velmi užitečné při obchodování s měnou. Exponenciální klouzavé průměry kladou větší důraz na nedávná data než na starší data, takže mají tendenci reagovat na změny cen lépe než SMA. Díky tomu jsou výsledky z EMA efektivnější a je to jeden z důvodů, proč jsou preferovaným průměrem mezi mnoha obchodníky.

Index relativní síly

Index relativní síly (RSI) lze použít společně s linií SMA pro další objasnění možného trendu nástroje. RSI ukazuje, zda je aktivum překoupeno nebo přeprodáno, na základě indexu 0 - 100. Aktivum pod 30 je obvykle považováno za přeprodané, zatímco aktivum nad 70 je považováno za překoupené. Takže, pokud je aktivum pod 30, může být dobrý čas na nákup, pokud je hodnota nad 70, jde pravděpodobně o vhodný okamžik k prodeji. Pamatujte, že jde pouze o obecný ukazatel a své obchodní strategie budete muset pro jednotlivá aktiva často upravovat.

Bollingerova pásma

Stejně jako RSI se Bollingerova pásma často používají s liniemi SMA jako jedna z mnoha obchodních strategií. Bollingerova pásma jsou však neoddělitelná od linií SMA. Jsou vytvářena výpočtem standardní odchylky od dané linie SMA. Standardní odchylka je jednoduše měřítkem volatility. Když se pásma rozšíří, je to známkou toho, že se trh stal volatilnějším. Stažení pásma znamená, že se trh stal stabilnějším. Bollingerovo pásmo bude mít horní a dolní práh nad a pod čarou SMA. Řada SMA je někdy označována jako „střední“ Bollingerovo pásmo.

Indikátory ve WebTraderu s rozmazaným grafem Etherea v pozadí.

Ilustrativní ceny.

To jsou jen 4 z mnoha různých forexových obchodních strategií, které obchodníci používají ke zvýšení šance na úspěšné obchodování. Existuje řada kombinací strategií obchodování s FX a počet použitelných technických ukazatelů je prakticky neomezený.

Pokud se chcete dozvědět více o pokročilých obchodních strategiích, pak zvažte naši obchodní platformu CFD, která obsahuje více než 90 technických ukazatelů, pokročilé nástroje pro kreslení a důkladné analytické nástroje, které vám pomohou naučit se nuance obchodování s CFD na forex. Své dovednosti si také můžete procvičit na našem bezrizikovém neomezeném demo účtu.

Pokud chcete vyzkoušet naše indikátory, jednoduše se zaregistrujte/přihlaste, zvolte nástroj, přejděte na jeho tabulku a klikněte na ikonu (Fx).

Tento článek obsahuje obecné informace, které nezohledňují vaše osobní okolnosti.

Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora