Menu

Jak začít obchodovat s CFD na zemní plyn

Zemní plyn je stále více poptávanou komoditou, která se používá k účinnému vytápění domy, provozu elektráren a dokonce i k pohonu dopravních prostředků. To vede stále více spotřebitelů k přechodu na zemní plyn namísto ropy, což vytváří více příležitostí k obchodování.

Obchodování s CFD na futures kontrakty na zemní plyn vám umožní obchodovat na dodací cenu komodity. Obchodování s CFD na společnosti produkující zemní plyn nebo na jejich přepravce znamená, že můžete spekulovat na cenový pohyb akcií společnosti a rozhodnout se, zda si myslíte, že cena půjde nahoru nebo dolů.

K nejoblíbenějším způsobům obchodování se zemním plynem patří:

  • CFD na futures kontrakty- Umožňují obchodovat na dodací cenu komodity.
  • Producenti - Otevřete pozici na CFD na pohyb společností, které těží zemní plyn.
  • Podpora ekosystému zemního plynu- Obchodujte CFD na ceny akcií společností, které vyhledávají, přepravují a dodávají zemní plyn z vrtů spotřebitelům.

Obchodníci, kteří chtějí obchodovat se zemním plynem, jsou si vědomi sezónních výkyvů cen a strategií, které lze k obchodování s touto komoditou využít. Přečtěte si více o tom, jaké faktory mohou ovlivňovat cenu kontraktů na zemní plyn.

Jaké faktory ovlivňují cenu zemního plynu?

Na cenu zemního plynu má vliv sezónnost, náklady na těžbu a průmyslová poptávka.

V minulosti byl zemní plyn nákladný na zkapalňování a přepravu, takže bylo jeho použití v mezinárodní přepravě nebo dokonce použití v odlehlých oblastech na domácích trzích méně praktické než ropa. Ropa tak zůstala hlavním zdrojem paliva a zemní plyn se omezoval na domácí trhy s vysokou hustotou, kde infrastruktura potrubí umožňovala přímé dodávky spotřebitelům.

Spojené státy jsou zdaleka největším producentem zemního plynu na světě, přičemž jejich vrty těží 9,8 miliardy kubických stop plynu denně (Bcf/d). Ke sjednocení trhu na obchodovatelnou komoditu je jednotná cena komodity založena na Henry Hub v Erath, Louisiana, USA. Toto umístění funguje jako klíčové měřítko pro tento zdroj energie kvůli své velikosti, úložné kapacity, geografického umístění a exportní kapacity.

  • Počasí- I když se zemní plyn se vyrábí celoročně, jeho spotřeba v USA prudce stoupá přes zimu, protože se jedná o běžné palivo používané k vytápění domů během chladnějších měsíců. Toto období se nazývá „Odběrovou sezónou“ (Withdrawal Season), pojmenovanou podle období, kdy je využití vyšší než produkce a pokles rezerv způsobí zvýšení ceny. Léto, známé jako „Sezóna plnění“, je obdob (Injection Season), je obdobím, kdy spotřeba klesá a zásoby jsou znovu doplňovány.
  • Nabídka/poptávka- Kromě vytápění domácností se zemní plyn používá rovněž k provozu elektráren a dalších zařízení. S rostoucím počtem zařízení na zemní plyn uváděných celosvětově do provozu se zvyšuje poptávka po komoditě a tím i její cena.
  • Konkurence- Větrné, solární, ropné a další zdroje energie soutěží se zemním plynem o podíl na trhu s palivy, což také ovlivňuje cenu.
Obrazovka obchodování se zemním plynem s plynovou lahví v náhledu pro mobilní zařízení.

Ilustrativní ceny.

Strategie pro obchodování se zemním plynem

Podobně jako další nástroje jako ropa, zlato či pšenice obchodování se zemním plynem probíhá pomocí futures kontraktů. Tyto smlouvy pomáhají producentům lépe ovládat výnosy a dodavatelům lépe řídit náklady tím, že souhlasí s kupní cenou, která bude zaplacena později.

Tyto kontrakty jsou obchodovány na Chicago Mercantile Exchange, největší americké komoditní burze.

Platforma Plus500 nabízí obchodování s CFD na futures na zemní plyn a s opcemi na CFD na zemní plyn.

K obchodování s futures kontraktem nebo opcí CFD mohou obchodníci Plus500 otevřít kupní nebo prodejní pozici u dostupných kontraktů.

Pokud se například obchodník domnívá, že kontrakt je podhodnocen, může otevřít nákupní pozici, známou jako „dlouhá pozice“, a profitovat z rozdílu mezi hodnotou kontraktu od okamžiku otevření do času uzavření pozice. Pokud však otevře nákupní pozici a uzavře na nižší hodnotě, pozice se uzavře se ztrátou.

Na druhou stranu, pokud se obchodník domnívá, že kontrakt je nadhodnocen, může otevřít prodejní neboli "krátkou" pozici a profitovat z rozdílu mezi otevírací cenou a nižší uzavírací cenou. Pokud však cena vzroste, pozice se uzavře se ztrátou.

Doba obchodování se zemním plynem

Referenční hodnoty pro zemní plyn jsou určovány podle zemního plynu prodávaného z Henry Hubu v Louisianě v USA. S komoditou se poté obchoduje prostřednictvím kontraktů na Chicago Mercantile Exchange (CME).

S touto komoditou se obchoduje od neděle do pátku 23 hodin denně. Každý den od 17:00 EST (New York) je 60minutová přestávka.

Pojmy z oblasti zemního plynu

MMBTU-milion britských termálních jednotek. Jednotka používaná k měření objemu obchodovatelného zemního plynu.

Odběrová sezóna - chladnější měsíce, kdy je vyšší spotřeba a jsou vybírány zásoby ze skladovacích zařízení. Na severní polokouli je tato sezóna je od listopadu do března.

Sezóna plnění- Teplejší měsíce, kdy je po zemním plynu menší poptávka a zásoby se doplňují. Na severní polokouli probíhá tato sezóna od dubna do října.

Základ - Rozdíl ceny mezi dvěma místy dodání. Základní body mohou být vyšší nebo nižší než obchodovaná cena, ale vždy vycházejí z Henry Hub v Louisianě v USA.

Mid-Stream plynovody- Nízkokapacitní plynovody, které dodávají plyn z výrobních závodů do hlavních dopravních center.

Přepravci - distributoři zemního plynu, kteří splňují potřeby na místních trzích.

Přidružené vrty - těží ropu, zemní plyn je vedlejším produktem.

Nepřidružené vrty - zemní plyn je hlavním těženým produktem.

Bcf/d- miliardy krychlových stop denně.

Oblak se zemním plynem.

Proč je zemní plyn pro obchodníky atraktivní

Rapidní rozvoj průmyslu těžby a zpracování zemního plynu od zavedení hydraulického štěpení neboli frakování, v roce 2006 přinesl obchodníkům s CFD obchodní příležitosti souvisejí s cenami akcií producentů zemního plynu, přepravních společností a kontraktů futures.

Díky pravidelným a předvídatelným sezónním výkyvům a relativně nové globální infrastruktuře je tento zdroj paliva mezi obchodníky oblíben.

I když nemá trh se zemním plynem tak dlouhou historii jako trh s ropou, nacházejí na něm obchodníci nové příležitosti díky globální poptávce a popularitě zemního plynu. Vzhledem k tomu, že globální obchod s touto energetickou komoditou roste a doprava se stává efektivnější, je důvod se domnívat, že volatilita bude v blízké budoucnosti pokračovat.

Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora