Menu

Jak obchodovat na index DAX?

Index DAX je tvořen 40 největšími německými korporacemi s váženou tržní kapitalizací a likviditou. Index DAX lze obchodovat buď nepřímo, nebo pomocí stand-in nástrojů, které sledují jeho výkonnost.

Jednou z možností, jak obchodovat na index DAX, by bylo obchodování s akciemi každé společnosti, která tvoří DAX. To by však bylo časově náročné, protože by bylo potřeba sledovat všech 40 společností.

Dalším způsobem, jak obchodovat na index DAX, je spolupráce s makléřem, který nabízí podílové fondy nebo ETF, které do svých košů zahrnují akcie společností z indexu DAX. Ty by byly zrcadleny, aby reprodukovaly stejnou váženou směs jako DAX.

Oblak slov týkajících se indexu DAX.

Obchodování na index DAX40

Obchodování s CFD umožňuje obchodníkům spekulovat na pohyb indexu DAX bez nutnosti nákupu podkladových aktiv. Místo toho obchodníci souhlasí s přijetím rozdílu v ceně mezi otevřením pozice a jejím uzavřením.

Mezi výhody, které obchodování s CFD může nabídnout, patří schopnost využívat pákový efekt, rychlejší vypořádání, potenciálně snížený skluz kvůli rychlejšímu provádění obchodu a nulové provize a poplatky. Další výhodou je, že obchodníci s CFD mohou potenciálně profitovat z ceny instrumentu, pokud cena stoupá nebo klesá tím, že zaujmou dlouhou či krátkou pozici. Obchodníci by však měli mít na paměti, že obchodování s CFD je riskantní a může vést ke ztrátě celého jejich kapitálu.

Při použití platformy Plus500 existují dva způsoby obchodování na index DAX (Germany 40) - CFD na futures a CFD na opce.*

CFD na futures - obchodování s futures zahrnuje otevření nákupních nebo prodejních pozic na nástroji a následný zisk nebo ztrátu z rozdílu v ceně nástroje od začátku do konce transakce. Obchodníci mohou uzavřít nákupní (neboli dlouhou) pozici, pokud se domnívají, že cena aktiva v budoucnu vzroste. Obchodníci umístí prodejní (nebo krátkou) pozici, pokud se domnívají, že cena aktiva v budoucnu poklesne.

CFD na opce* - Při obchodování s CFD na opce obchodníci spekulují na budoucí cenu (realizační cenu) podkladového nástroje, jako je akcie, index nebo komodita. Další informace o obchodování s opcemi najdete zde.

Výhody obchodování s CFD na index DAX

Pákový efekt

Jednou z největších výhod obchodování s CFD je využití pákového efektu. U tradičních podílových fondů a ETF, které se získávají prostřednictvím makléřských společností, si musíte odložit stranou plnou hodnotu nástrojů, které kupujete, v poměru 1: 1. U CFD však můžete snížit část hodnoty aktiva a přesto můžete vygenerovat jakýkoli zisk nebo ztrátu, jako byste zadali celou hodnotu. To znamená, že pokud je aktivum obchodováno s pákovým efektem 1:20, musíte si odložit pouze 5% z otevírací ceny. Po uzavření obchodu se částka, kterou vyděláte nebo ztratíte, vynásobí dvacetkrát. Obchodování s pákovým efektem zvyšuje kupní sílu obchodníka, což může následně zvyšovat i riziko ztrát.

Podívejme se na příklad. Pokud je nástroj obchodován za 2 000 USD s pákovým efektem 1:20, pak za nákup 1 kontraktu na dané aktivum musíte vydat pouze 100 USD, namísto plné hodnoty aktiva, tj. 2 000 USD. Pokud by pak cena vzrostla na 2 500 USD, váš zisk by byl 500 USD, na základě této marže 100 USD. Naopak pokud by cena aktiva klesla na 1500 USD, vaše ztráta by dosáhla 500 USD na základě stejné marže 100 USD.

Rychlé provedení

Obchodování s podílovými fondy a ETF se obvykle vyznačuje relativně nízkou rychlostí provádění a často zvýšeným rizikem skluzu. To ztěžuje stanovení skutečné ceny, na níž dojde k otevření nebo uzavření vašich pozic.

Transakce s CFD lze otevřít během několika sekund, což potenciálně podstatně snižuje účinky skluzu.

*Dostupnost nástrojů podléhá regulaci.

Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora