Menu

Co znamená změna ceny EUR/USD?

Měnový pár EUR/USD je nejobchodovanější měnový pár na světě a je jednou z možností, jak porovnat ekonomiky Spojených států a eurozóny. Kurz EUR/USD a jeho vývoj může ovlivnit několik faktorů. Podívejme se, jak obchodníci čtou a počítají změny kurzu EUR/USD, aby mohli přesněji plánovat své forexové pozice.

Směnný kurz EUR/USD (EURUSD) vyjadřuje počet dolarů potřebných k nákupu jednoho eura. Stejně jako u většiny měnových párů se kurz EUR/USD pohybuje. To znamená, že se neustále mění, pět dní v týdnu, 24 hodin denně, v reakci na aktuální tržní podmínky. Forexový mimoburzovní trh má nejdelší obchodní hodiny mimo kryptoměny. Jeho vysoká likvidita je jedním z důvodů, proč je Forex největším trhem na světě a proč je atraktivní pro tolik obchodníků, protože žádná banka nemůže kontrolovat pohyby různých měnových párů.

Hodnotu měnového páru EUR/USD ovlivňuje několik faktorů, včetně relativní síly a slabosti obou základních ekonomik, geopolitických a ekonomických událostí a vládních opatření na ochranu eura nebo dolaru. Obchodníci mohou využívat změny ceny EUR/USD ke spekulacím na trendy ovlivňující kurz forexového páru, a to buď pozitivně, nebo negativně. Obchodníci mohou při práci s měnovým párem EUR/USD využít také arbitráže, protože různé oblasti světa mohou tento pár nakupovat a prodávat za různé kurzy.

"

Ilustrační ceny.

"

Proč jsou pipy důležité při změnách ceny EUR/USD?

V měnovém páru EUR/USD se změny ceny měří v pipech, které tvoří čtvrté desetinné místo, které lze v měnovém páru měřit. Někteří makléři, jako například Plus500, umožňují obchodníkům zobrazit také pohyby po zlomcích pipů, tzv. pipetách. Pipety se u forexového páru EUR/USD měří na pátém desetinném místě.

Hodnota pipu závisí na velikosti vašeho lotu a nominální hodnotě vašeho účtu. Standardní lot je 100 000 jednotek základní měny FX páru a mini lot je 10 000 jednotek základní měny. Takže pip ve standardním lotu EUR/USD, pokud je váš účet veden v USD, se rovná 10 USD, zatímco pip v mini lotu EUR/USD se rovná 1 USD. Některé platformy, jako například Plus500, nabízejí mikroloty, které se skládají z 1 000 jednotek základní měny. V takovém případě má pip hodnotu 10 centů.

Pokud je váš účet denominován v EUR, musíte hodnotu pipu zjistit vydělením původního pevného kurzu pipu aktuálním směnným kurzem. Například řekněme, že kurz EUR/USD je 1,21160 a fixní kurz pipu denominovaného v USD (pokud je váš účet mini lot) je 1 USD. Pak byste 1 USD vydělili 1,21160 a získali hodnotu pipu denominovaného v eurech 0,83 EUR.

Obchodníci by měli být schopni vypočítat pohyby pipů z několika důvodů. Jedním z účelů tohoto výpočtu je zjistit rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou páru EUR/USD. Tento rozdíl se také označuje jako "spread" (rozpětí).

Spread se může průběžně měnit a reaguje například na podmínky na trhu, denní dobu a počet zájemců o nákup nebo prodej měnového páru EUR/USD. Obchodníci si mohou chtít vybrat poskytovatele CFD, kteří udržují spread co nejnižší, aby zvýšili své šance na ziskovost. Proto věnují pozornost pohybům pipů v průběhu dne.

Obchodníci také používají pohyby pipů k určení změny ceny páru po otevření pozice. Tato částka představuje zisk nebo ztrátu pozice. Pokud například otevřete dlouhou pozici na EUR/USD a uzavřete ji při vyšším kurzu, pak dosáhnete zisku rovnajícího se rozdílu mezi otevíracím a zavíracím kurzem, a pokud pozici uzavřete při nižším kurzu, vaše ztráta se bude rovnat rozdílu mezi otevíracím a zavíracím kurzem. Podobně, pokud otevřete krátkou pozici EUR/USD, dosáhnete zisku, pokud bude zavírací kurz nižší než otevírací kurz, a utrpíte ztrátu, pokud bude zavírací kurz vyšší než otevírací kurz. Kromě toho je důležité umět vypočítat pohyby pipů, které obchodníkovi umožní určit přesnou částku, kterou má riskovat, a/nebo očekávaný výnos pomocí příslušných nástrojů řízení rizika (stop loss/ake profit).

Obchodníci, kteří hledají expozici pouze vůči dolaru, nikoli vůči dolaru i euro, mohou zvážit využití U.S. Dollar Indexu, který poměřuje americký dolar vůči koši předních světových měn, nikoliv vůči jedné měně.

Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora