Menu

Historie Bitcoinu

I když má Bitcoin relativně krátkou historii, Satashi Nakamoto, Blockchain a Bitcoin se stali synonymem posouvání hranic našeho vnímání globálních měn.

Stejně často jako jeho původ je Bitcoin v médiích zmiňován pro časté cenové výkyvy, které se dostávají na přední stránky novin a upoutávají pozornost finančních obchodníků. Vedl to také k vytvoření dalších digitálních měn, jako jsou Ethereum, Ripple XRP, Litecoin. Bitcoin má dokonce pod sebou další kryptoměny, které vznikly, když se uzly rozhodly neprovést aktualizaci na nejnovější protokol, čímž vytvořily novou měnu ze starých bitcoinových protokolů, jako je Bitcoin Cash ABC (BABUSD).

Kdy a proč Bitcoin vznikl?

Bitcoin byl vytvořen v roce 2009 jako první decentralizovaná měna využívající technologii Blockchain.

Bitcoin, který byl poprvé zmíněn v bílé knize, kterou publikoval někdo pod pseudonymem Satoshi Nakamoto, sliboval možnost provádět transakce bez dohledu státních úřadů s tím, že se spoléhal na digitální podpisy a digitální mince místo na centralizovanou vládou vydávané fiat měny. Všechny transakce byly vedeny v hlavní knize, která je veřejně dostupná, což zajišťuje transparentnost.

Mineři, jednotlivci, kteří dobrovolně využívají svůj osobní výpočetní výkon k udržení chodu sítě, jsou placeni v Bitcoinech a mohou ovlivnit nové protokoly přijímané v blockchainové síti. To jim umožňuje fungovat jako určitý typ centrální banky a kolektivně dohlížet na dodržení nejlepších zájmů digitální mince.

Decentralizované a blockchainové protokoly bitcoinů vyžadují ověření transakce všemi uzly. Jelikož jsou tyto počítače rozmístěny po celém světě a provozovány různými jednotlivci, je Bitcoin velmi obtížné hacknout nebo poškodit.

Tento systém je mnohými považován za bezpečný a od svého vzniku neustále přitahuje veřejný zájem. Byly chvíle, jako například v roce 2017, kdy Bitcoin vyskočil za 5 měsíců o 740% a dosáhl hodnoty až 19 807 USD, aby následně klesl o 69% na 5 967 USD.

Ačkoliv je Bitcoin mezi obchodníky známý svými cenovými výkyvy, mnozí věří, že zde tato přední digitální měna zůstane navždy.

Mapa světa s Bitcoinem ve svém středu.

Jak se Bitcoin liší od ostatních kryptoměn?

I když je Bitcoin být původní digitální měnou, od té doby vzniklo mnoho dalších. Přesto se Bitcoinu podařilo zachovat si v mnoha ohledech jedinečnost.

Použití

Od roku 2009 byly vyvinuty další kryptoměny s potenciálem správy digitálních ekonomik. Zaměřily se na vývoj smluv a digitálních služeb, za které lze platit pomocí jejich vlastních specifických digitálních mincí.

Bitcoin zůstal měnou přijímanou napříč platformami. Jeho použití není omezeno na konkrétní platformy určené pouze pro Bitcoiny. Tuto kryptoměnu lze použít k nákupům kdekoli na světě, kde je přijímána.

V roce 2020 se Bitcoin dostal na přední stránky novin, když Paypal oznámil, že tato populární měna bude uznávána pro platby na jeho platformě.

Těžba

Bitcoiny pohánějí jednotlivci nabízející své počítače, od jednotlivých počítačů až po rozsáhlé serverové farmy, k udržování a ověřování účetní knihy.

Odměnou za to mineři dostávají předem stanovený počet Bitcoinu výměnou za schválené transakce. S tím, jak vzniká více Bitcoinů, dochází k halvingům, které jsou zabudovány do protokolů po zpracování každých 210 000 bloků.

Této události se říká halving, protože množství bitcoinů, které miner získá za zpracování bloku, se při překročení těchto prahových hodnot zmenší na polovinu.

Pro srovnání, měna Ripple XRP (XRPUSD) ničí mince, kdykoli je ověřena nová transakce, což umožňuje jejich validátorům platit jakoukoli formou platby, kterou upřednostňují.

Ověřování

Síť Bitcoinů vyžaduje, aby všechny aktivní uzly byly schopny ověřit stejnou transakci a sdílet svou účetní knihu se všemi ostatními uživateli sítě. Díky tomu je systém transparentní a je těžší jej kompromitovat.

I když nejde o funkci, která by byla pro Bitcoiny unikátní, je to něco, u čeho ostatní digitální měny, jako je Ripple XRP, zmírnily svá pravidla, aby zkrátily dobu zpracování.

Jednou z nejvýznamnějších nevýhod Bitcoinu je dlouhá doba ověření, která může trvat v průměru 10 minut. Pro srovnání, v síti Ethereum trvá ověření transakcí přibližně 13 sekund a v síti Ripple XRP přibližně 4 sekundy.

Dostupnost

Bitcoin stanovuje, že lze vytěžit nebo vytvořit nanejvýše 21 milionů mincí. Jakmile bude dosaženo tohoto limitu, nebude již možné vytvářet žádné Bitcoiny a mineři budou moci za svou práci vybírat transakční poplatky.

Naproti tomu Ethereum (ETHBTC) nemá stanoven žádný limit pro množství vytěžených mincí, zatímco Ripple XRP vytvořil při svém vzniku 1 miliardu mincí a při každé transakci jich malé množství zničí.

I když existují rozdíly mezi jednotlivými typy kryptoměn, Bitcoin zůstává pro obchodníky oblíbeným nástrojem. Všechny kryptoměny jsou extrémně volatilní a podléhají různým tržním faktorům.

*V závislosti na dostupnosti operátora.

Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora