Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Srážková daň z amerických akciových derivátů – 871(m)

Na základě předpisů vydaných americkým úřadem pro správu daně ('IRS') podle oddílu 871(m) daňového zákoníku, zahraniční držitelé amerických akciových derivátů jsou zdaněni na úpravách dividend stejně jako zahraniční držitelé skutečných amerických dividend.

Plus500 má podle tohoto amerického daňového předpisu povinnost získat dokumentaci od zákazníků obchodujících nástroje, které odkazují na americké akcie. Pokud obchodujete nebo chcete obchodovat nástroje, které odkazují na americké akcie, vyplňte prosím registrační formulář.

Informativní otázky a odpovědi

Pokud obchodujete nebo chcete obchodovat nástroje, které odkazují na americké akcie, musíte vyplnit formulář ve svém obchodním účtu co možná nejdříve. Pokud vyplněný formulář neposkytnete, může dojít k omezení obchodování na vašem účtu.

Vyplnění formuláře by mělo zabrat minutu nebo dvě. Můžete si být jisti, že vámi poskytnuté informace budou bezpečně uloženy u Plus500 v souladu s našimi zásadami ochrany soukromí webové stránky a platformy, a budou sdíleny pouze ve chvíli, kdy to bude z regulačních důvodů nutné.

Zákazníci Plus500, kteří jsou soukromými osobami musí vyplnit jeden z následujících formulářů podle svého statusu -

  • Formulář W-8BEN (pro osoby mimo USA) – Osvědčení o zahraničním statusu skutečného vlastníka pro srážku a hlášení daní v USA.
  • Formulář W-9 (pro občany nebo rezidenty USA pro daňové účely) – Žádost o identifikační číslo poplatníka a osvědčení.

Pro více informací navštivte webovou stránku IRS.

Standardně všechny soukromé osoby podléhají 30% srážkové dani podle předpisů USA. Nicméně Spojené státy podepsaly s některými zeměmi daňové smlouvy, které vás mohou v případě, že jste způsobilý/á, opravňovat na snížení srážkové daně. Například rezident VB může mít nárok na 15% srážkovou daň namísto 30%.

Abychom mohli použít příslušnou sazbu v souladu se smlouvou, která platí ve vašem případě, měli byste vyplnit formulář, abyste získali sníženou sazbu podle platné smlouvy.

Pokud neposkytnete vyplněný formulář v požadovaném časovém rámci, může dojít k omezení vašeho obchodní účtu.

Částka daně je placena společností Plus500 aniž by to mělo dopad na zůstatek zákazníků, proto mají naši zákazníci nárok na 100% úpravu dividendy. Nicméně podle předpisů USA jsou naši zákazníci stále povinní poskytnout daňové formuláře, aby došlo k dokumentaci jejich statusu. Pokud jde o platformu Invest, zákazníci dostávají dividendu v hodnotě po odpočtu daní.

Tato srážková daň se týká úprav dividend vyplacených za pozice jednoho z následujících nástrojů:

  • Akcie a CFD akcií ve společnostech zapsaných v USA
  • CFD ETF, které sledují americké akcie
  • Jakékoli nekvalifikované CFD indexy, které obsahují americké akcie

Daň se nevztahuje na kvalifikované indexy: jako jsou: Dow Jones (USA 30 - Wall Street), S&P 500

Předpisy se vztahují na dlouhé pozice uvedených nástrojů otevřených po 1. lednu 2017.

U každé dividendy vyplacené za pozici v uvedeném rozsahu vypočítáme úpravu dividendy a odečteme 30% srážkovou daň (nebo menší, pokud se na váš účet vztahuje relevantní smlouva), dividenda bude odrážet pouze zbývajících 70 % (nebo více).

Plus500 přebírá splatnou částku daně a platí daň za naše zákazníky, proto úpravy dividendy reflektují 100 % částky, dokud nebude uvedeno jinak. Pokud jde o platformu Invest, zákazníci dostávají dividendu v hodnotě po odpočtu daní.

Úřad IRS vydal předpisy podle oddílu 871(m), které zajišťují, aby zahraniční držitelé amerických akciových derivátů byli zdaněni na příjmu z dividendy stejně jako zahraniční držitelé podkladových akcií. Úprava dividendy u derivátů, které odkazují na americké akcie, jsou „dividendově ekvivalentní platby“, proto jsou považovány za příjem z dividend ze zdrojů v USA. V souladu s tím jsou dividendy vyplacené za nástroje odkazujících na americké akcie považovány za zdroj příjmu z USA a musí být podle daňových předpisů USA zdaněny.
Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora