Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Co určuje ceny akcií?

Datum změny: 26.07.2023

Obecně lze říci, že cena akcií společnosti neustále kolísá a je ovlivňována výkonností a ziskovostí společnosti, jakož i obecným tržní a veřejnou náladou vůči společnosti. Obchodníci a investoři, kteří chtějí lépe pochopit akciový trh a dělat při vybírání akcií moudřejší rozhodnutí, by si měli být vědomi několika faktorů, které ovlivňují ceny akcií. Podle toho vám mohou faktory níže pomoci lépe pochopit akciový trh.

Nabídka a poptávka

Hlavním faktorem, který určuje cenu akcie, je nabídka a poptávka. Jak názvy napovídají, nabídka se týká dostupnosti konkrétního podílu a poptávka vyjadřuje touhu po něm. Nízká nabídka a vysoká poptávka zvyšují cenu akcie, zatímco vysoká nabídka a nízká poptávka ji snižují.

Pokud zprávy a výkazy indikují dobrou výkonnost společnosti nebo předpokládaný růst ve svém sektoru, roste poptávka po jejích akciích a cena akcií se odpovídajícím způsobem zvyšuje. Na druhé straně negativní zprávy a prognózy způsobují pokles poptávky; investoři by s menší pravděpodobností koupili akcie a s větší pravděpodobností je odprodali, což by zase zvýšilo nabídku podílu na trhu a odpovídajícím způsobem snížilo cenu.

Nabídku a poptávku po akciích ovlivňuje celá řada faktorů. Podívejme se na ně podrobněji:

Firemní finance a výkonnost

Veřejně obchodované společnosti jsou povinny zveřejňovat zprávy, které obsahují jejich aktuální příjmy, cash flow a předpovědi výkonnosti. Zprávy a následné výsledky společnosti po jejich vydání mohou ovlivnit nabídku a poptávku po akciích společnosti; dobrá výkonnost zvyšuje poptávku po akciích a špatná výkonnost způsobuje její pokles.

Oznámení o dividendách může rovněž ovlivnit cenu akcií. Pokud jsou dividendy vyšší, než se očekávalo, ceny akcií mají tendenci růst a naopak.

Kromě toho vedení firmy a vnitřní vztahy také hrají roli v postoji investora vůči společnosti, což zase ovlivňuje cenu akcií společnosti. Pokud je vedení schopné a stabilní a je známo, že firma zastává robustní politiku sociální odpovědnosti, je obecně považována za společnost, která bude pravděpodobně dále růst a bude dlouhodobě úspěšná. Pro přehled o důležitých událostech, jako je zveřejnění příjmů společností, mohou obchodníci použít bezplatný ekonomický kalendář od Plus500.

Ekonomika

Ceny akcií mají tendenci růst v období ekonomického boomu a během recesí mají tendenci klesat. Ceny akcií jsou rovněž ovlivňovány úrokovými sazbami. V prostředích s nižšími úrokovými sazbami budou investoři obecně hledat lepší návratnost aktiv s vyšším rizikem. To obecně vede k většímu přílivu na akciové trhy. Naopak, pokud jsou úrokové sazby vyšší, investoři přijmou vyšší nabízené sazby z důvodu nižšího rizika. To vede k nižší poptávce po akciích. Kromě toho se má za to, že inflace ovlivňuje kupní sílu společnosti a schopnost utrácet, jakož i kupní sílu jejích zákazníků, a proto může způsobit, že se ceny akcií budou odpovídajícím způsobem pohybovat.

Co jsou to prvotřídní („blue chip“) akcie?

Akcie mají obecně tendenci v době ekonomických turbulencí a vysoké inflace zaostávat, ale existují akcie, které si historicky udržují svou hodnotu nebo ji zvyšují. Tomuto typu akcií se říká prvotřídní („blue-chip“) akcie. Obvykle jde o společnosti, které jsou známé svou finanční stabilitou a pověstí. Mezi prominentní příklady prvotřídních akcií patří McDonald’s, Coca-Cola a Disney, které jsou všechny k dispozici na Plus500. Minulá výkonnost však není vždy ukazatelem budoucí výkonnosti, proto by měli obchodníci mít na paměti, že i prvotřídní akcie mohou za určitých ekonomických podmínek zaostávat.

Mřížka s ikonami korporátních finančních výsledků, ekonomiky, politiky a výkonnosti.

Politika

Ceny akcií také ovlivňují politické faktory, protože vláda vytváří prostředí, ve kterém podniky působí. Politika má přímý dopad na mezinárodní vztahy, předpisy, měnovou a fiskální politiku, zákonodárství, daně a mnoho dalších aspektů hospodářství. To může zase ovlivnit schopnost společnosti podnikat, cenu základních materiálů, marketingový a distribuční proces a mnoho dalších okolností. A všechny tyto faktory mohou mít silný vliv na výkonnost společnosti. Například sankce USA a evropských zemí uvalené na Rusko ve světle ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022, ovlivnily akcie mnoha společností. Britská energetická společnost BP například výrazně klesla z důvodů sankcí uvalených na ruskou energetickou společnost Rosneft. Proto mohou vlivy geopolitického napětí výrazně ovlivnit ceny akcií.

Nálada na trhu

Nálada na trhu je kolektivní psychologie investorů - vyjadřuje to, co si investoři myslí, že se s trhem stane. Nálada na trhu je obvykle založena na výše uvedených faktorech a na zprávách a pověst společnosti a cena akcií se mohou výrazně zvýšit nebo snížit, pokud se obecný sentiment ubírá určitým směrem.

Investoři často zakládají svá obchodní rozhodnutí na trendech, buď na vlně trendu a vytváření dynamiky, nebo věří, že se trend brzy změní a půjde opačným směrem. Schopnost z inklinace obchodníků vyčíst, kam trh míří, může obchodníkovi umožnit vydělávat na měnícím se směru.

Jak jsou ceny analyzovány?

Pokud chcete lépe porozumět cenám akcií, které obchodujete, můžete využít technické a fundamentální analýzy. Nemůžete zaručit, že vaše analýza cen bude přesná, ale může vám pomoci při vybírání dalšího obchodu.

Technická analýza používá minulé cenové pohyby a opakující se vzory, aby předpověděla budoucí cenové vzorce. Opakování předchozích cen může být často slušný ukazatel budoucích pohybů, ale obchodníci by si měli být vědomi toho, že trh je velmi volatilní a předchozí výsledky nejsou ukazatelem budoucí výkonnosti.

Fundamentální analýza podrobně sleduje finanční a externí faktory společnosti a často se používá k určení hodnoty akcií a měření pohybů ceny, jako jsou návratnost kapitálu (ROE), poměr ceny a zisku (P/E) a relativní výnos dividend.

Závěrem

Ceny akcií jsou ovlivňovány řadou faktorů, ale v konečném důsledku je cena v daném okamžiku dána nabídkou a poptávkou v daném okamžiku na trhu.

Obecně řečeno by měli krátkodobí investoři při svých obchodních rozhodnutích zohledňovat trendy, inflaci a ekonomické faktory, zatímco dlouhodobí investoři by se měli zaměřovat na výkonnost a výdělečnou sílu společnosti.


Získejte více z Plus500

Rozšiřte své znalosti

Získejte cenné postřehy z informativních videí, článků a průvodců v naší Obchodní akademii.

Prozkoumejte funkci +Insights

Odhalte trendy na platformě Plus500 i mimo ni.

Připravte své obchody

S naším ekonomickým kalendářem můžete snadněji pomůže prozkoumat události na globálním trhu.

FAQ o kategorii Akcie

Online obchodování akcií znamená nakupování a prodávání akcí společností, které jsou veřejně obchodované na burze cenných papírů.

Cena konkrétní akcie je určena celkovým počtem vytvořených akcií společnosti, které jsou obvykle měřeny v měně burzy, například pence (ve VB), euro (v Evropě), jen (v Japonsku) a americké dolary (v USA).

V souladu se zákonem nabídky a poptávky, když je více obchodníků, kteří chtějí společnost koupit než prodat, cena akcie typicky roste. Stejně tak, pokud je více obchodníků, kteří chtějí společnost prodat než koupit, cena akcie typicky klesá.

Pro celý seznam CFD akcií nabízených na Plus500, klikněte sem.

CFD obchodování na akciích je forma obchodování, která vám umožní spekulovat o ceně veřejně obchodovaných společností na burzách, jako jsou Newyorská burza cenných papírů, Londýnská burza cenných papírů, NASDAQ a Tokijská burza cenný papírů bez nutnosti vlastnit podkladové akcie.

Další jedinečná vlastnost obchodování CFD akcií je možnost zvýšit vystavení trhu pomocí pákového efektu (nebo marže). To znamená, že potřebujete pouze zlomek celkové hodnoty obchodu.

Mezi pět hlavních rozdílů obchodování akcií a forexu patří:

  • Objem obchodů – měnový trh má větší objem než trh s akciemi.
  • Rozmanitost nástrojů – akcií jsou na výběr tisícovky, zatímco měnových párů jen několik desítek.
  • Dopad na cenu – ceny akcií jsou ovlivněny především "interními faktory", jako jsou finanční zprávy a další firemní události (dividendy, rozdělení akcií atd.), zatímco forexové páry jsou převážně ovlivněny "externími faktory", jako jsou pozitivní nebo negativní politické a ekonomické události mezi zeměmi/regiony.
  • Volatilita trhu – ceny akcií mohou být velmi kolísavé a jejich růst nebo pád je většinou prudší než ten, který nastává při obchodování měn.
  • Poměr finanční páky – dostupná finanční páka pro CFD forexu na platformě Plus500 je 1:30, zatímco finanční páka pro CFD akcií je 1:5.

Mějte na paměti, že při obchodování CFD měn a akcií skutečná podkladová aktiva nevlastníte, ale obchodujete spíše jejich očekávané změny.

Pro obchodování CFD akcií s Plus500 následujte tyto kroky:

  1. Pokud ještě nemáte účet na Plus500, otevřete si obchodní účet zde.
  2. Dokončete registraci účtu a ověření dokumentů a následně vložte prostředky.
  3. Pro vyhledání konkrétní akcie klikněte na pole vyhledávání a zadejte název společnosti nebo symbol.
  4. Zvažte nastavení příkazů zastavení: můžete definovat úroveň zisku, se kterým byste byli spokojeni a/nebo úroveň, za kterou chcete pozici uzavřít v případě, kdy se trend otočí proti vám.
  5. Otevřete obchod.
Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora