Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Upozornění

Získejte od Plus500 upozornění v reálném čase přes e-mail, SMS a upozornění na telefon na základě:

iPad a iPhone zobrazující obrazovku upozornění v aplikaci Plus500

Začínáme

Nastavení upozornění je zdarma, je jednoduché a dostupné na všech zařízeních. Upozornění můžete vytvořit kliknutím na ikonu upozornění (  ) na hlavní obchodní obrazovce. Upozornění si můžete prohlédnout, upravit a odstranit v Upozornění, které najdete v menu aplikace (pro telefony a tablety) nebo v boční liště na webové platformě.

Jak nastavit upozornění:

1. Klikněte na ikonu upozornění

Snímek obrazovky platformy Plus500 s lupou a prstem na ikoně upozornění

2. Nastavte hodnoty upozornění

Snímek obrazovky platformy Plus500 s lupou na upozornění ceny

3. Získejte upozornění v reálném čase

"Upozornění nálady - EUR/USD
dosáhlo 0.9765"

Cena

Reagujte na aktuální pohyby cen

Nastavte sicenová upozornění a mějte na dosah informace, když nástroj dosáhne konkrétní kupní nebo prodejní ceny.

Příklad:

Přejete si dát vědět, když kupní cena Ropy dosáhne 49.81$, protože věříte, že bude růst. Nastavte si upozornění ceny a když Ropa dosáhne této úrovně, budou vám odeslána upozornění pomocí vaší preferované metody komunikace (e-mail/SMS/upozornění na telefon).

Snímek obrazovky upozornění na cenu v aplikaci Plus500

% Změna (denní nebo hodinová)

Získejte okamžité oznámení o procentuálním snížení nebo zvýšení

Použijte upozornění na % změnu a získejte oznámení, když absolutní změna ceny nástroje (pozitivní nebo negativní) dosáhne určité úrovně. Upozornění % změny může být také nastaveno na každý den nebo každou hodinu.

Příklad:

Budete chtít získat upozornění, když Zemní plyn vzroste o 0,80 % od posledního obchodu. Po zadání upozornění zvýší světový trh cenu o 0,80 % výše, a vy obdržíte upozornění, ze kterého se budete moci okamžitě přihlásit na účet.

Snímek obrazovky % změny v aplikaci Plus500

Nálada obchodníků (% kupujících vs. % prodávajících)

Získejte informace v reálném čase o tom, jak obchodují ostatní

Nálada obchodníků je jedinečným nástrojem upozornění, které je automaticky spuštěno, když procento kupujících nebo prodávajících (mezi zákazníky Plus500) dosáhne určité úrovně.

Příklad:

Aktuální trend trhu pro S&P 500 je 51 % kupující, 49 % prodávající. Chcete vědět, kdy % kupujících dosáhne nebo překoná 56 %, takže podle toho nastavíte upozornění na náladu obchodníků.

Snímek obrazovky nálady obchodníků v aplikaci Plus500

FAQ

Upozornění na forexové obchodování je oznamovací služba přes e-mail/SMS/oznámení pro vstup do obchodu na měnovém páru, jako je EUR/USD, v různých cenách a časových obdobích. Nejde o stejnou věc jako je signál forexového obchodování, který zahrnuje indikaci očekávaného vývoje.

Plus500 nabízí zdarma obchodní upozornění u mnoha různých tříd aktiv. A také Forex (Devizový trh), ty zahrnují Komodity, Akcie, Indexy a další.

Upozornění na cenu vám může pomoci objevit a sledovat potenciální příležitosti na globálních finančních trzích bez přerušení vaší denní rutiny.

Můžete vytvářet a upravovat cenová upozornění na jakémkoli nástroji, která se mají spustit, když dojde k dosažení nebo překročení určité ceny. Například můžete vytvořit cenové upozornění na 50 $, pokud se akcie Amazon obchodují za 45 $, abyste mohli potenciálně vstoupit do obchodu, když akcie dosáhnou nebo přesáhnou přednastavenou cenu.

Pro vytvoření nového upozornění, klikněte na ikonu Upozornění (  ) na hlavní obrazovce nebo na obrazovce s "Detaily" nástroje. U každého finančního nástroje můžete nastavit 3 typy upozornění: Cenové upozornění, % změna (denní / hodinová) a náladu obchodníků (% kupujících vs % prodávajících). Pro úpravu nebo odstranění existujícího upozornění klikněte na záložku "Upozornění", kterou najdete v menu aplikace. Na obrazovce s upozorněními budete moci vaše upozornění přidávat a spravovat.

Nálada obchodníků (také uváděná jako ukazatel společenského klimatu) poskytuje souhrnnou analýzu aktivity ostatních obchodníků na Plus500. Nálada obchodníků vám může pomoci stanovit obchodní strategii a zvážit aktuální trendy na obchodní platformě Plus500.

Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora